Odstąpienie od umowy kredytowej a scoring BIK

Odstąpienie od umowy kredytowej a scoring BIK

Gdy odstąpisz od umowy kredytowej, Twój scoring BIK na to zareaguje. Czy będzie to reakcja korzystna dla Ciebie - kredytobiorcy?

Prawo do do odstąpienia od umowy kredytowej

Każdy kredytobiorca ma prawo odstąpienia od umowy potwierdzającej zaciągnięcie kredytu konsumenckiego. Warunkiem jest, by nastąpiło to w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. W takim wypadku Twoja decyzja nie musi być uargumentowana. Jak taka sytuacja wpłynie na scoring BIK?

Warto zapoznać się z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2015r. (Dz.U. nr 126 poz. 715 ze zm.), która zawiera podstawę prawną, dającą klientowi możliwość zrezygnowania z dodatkowego finansowania, bez podania motywów swojego zachowania, pod warunkiem, że dokona tego w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wzór odstąpienia od usługi powinien być dołączony do umowy wraz z adresem na jaki należy ten dokument kierować – pismo nie musi być dostarczone osobiście. Możesz więc nadać go listem pocztowym i w ten sposób dostąpić od umowy. Co istotne, kredytodawca jest zobowiązany do respektowania daty, która widnieje na stemplu pocztowym, możesz więc wysłać uzupełnione pismo z końcem okresu wypowiedzenia.

Jeśli rezygnujesz z umowy nie musisz obawiać się żadnych dodatkowych opłat. Podmiot, świadczący usługi finansowe nie ma prawa żądać od klienta żadnych opłat z tego tytułu. Nie zwalnia to jednak z płacenie odsetek – osoba, która posiada kredyt zobowiązana jest do opłacenia odsetek za okres korzystania z otrzymanych środków finansowych. Wycofanie się z umowy nie ma żadnych konsekwencji finansowych, ale czy wpływa w jakiś sposób na historię kredytową lub ocenę punktową BIK?

Do czego służy scoring BIK?

Jeśli chcesz wiedzieć jak odstąpienie od umowy wpłynie na scoring BIK, najpierw dowiedz się w jaki sposób Biuro Informacji Kredytowej oblicza ten wskaźnik.

Wiarygodność potencjalnego klienta oceniają: każdy bank, SKOK oraz inne podmioty, oferujące dodatkowe środki finansowe (w tym firmy pozabankowe). Ocena wspomnianej wiarygodności jest możliwa dzięki scoringowi BIK, rozumianego jako ocena punktowa – jego skala zmienia się w zależności od źródła informacji. I tak może być prezentowana:

Jakie czynniki mogą obniżyć wartość scoringu BIK?

BIK opracowało specjalny algorytm, który służy do obliczenia wskaźnika, jakim jest scoring BIK. Podczas ustalania oceny punktowej brany jest pod uwagę fakt czy dany klient posiada opóźnienia w spłacie wcześniejszych zobowiązań. Jeśli występują opóźnienia bierze się pod uwagę kwotę zaległości. Wśród czynników obniżających ocenę można wymienić:

  • wykorzystanie limitu kredytowego,
  • zbyt dużą liczbę zapytań kredytowych czy
  • dużą liczbę nowych zobowiązań.

Jak odstąpienie od kredytu może wpłynąć na scoring BIK?

Kredytobiorca, który obawia się, że odstąpienie od umowy kredytowej znacznie obniży jego scoring może odetchnąć z ulgą. Często zdarza się, że w wyniku sytuacji losowej klient postanawia wycofać się z podpisanej umowy. Banki dają czas na ewentualną rezygnację i przekazują informacje BIK o nowych zadłużeniach do 7 dni od podpisania umowy. Ważne jest również, że wpływ na BIK mają te kredyty, których okres spłaty wynosi minimum 6 miesięcy. W związku z tym odstąpienie od umowy nie ma najmniejszego wpływu na ocenę punktową.

Polskie prawo jasno wskazuje, że po podpisaniu oświadczenia o odstąpieniu od kredytu uznaje się umowę kredytową za niepodpisaną. Jeśli więc zdecydujesz się na skorzystanie z dodatkowego finansowania, a w ciągu 14 dni stwierdzisz, że podjąłeś złą decyzję – bez żadnych obaw odstąp od umowy. Możesz być pewien, że nie niesie to za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i poza zapytaniem nie zostawi śladu na historii kredytowej.

Pozostałe artykuły o BIK

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...