Raport BIK Przedsiębiorca

teczka z raportem bikBardzo często w wiadomościach trafiających na naszą skrzynkę pocztową pojawiają się pytania dotyczące pobierania raportu BIK, szczególne wątpliwości budzą raporty dla szeroko rozumianych firm. Rozwiewaniu wątpliwości przedsiębiorców nie sprzyja polityka informacyjna BIK-u w tej kwestii, zatem o produktach dla firm raczej wiele się nie dowiemy. Taki stan rzeczy wydaje się pasować różnej maści firmom oferującym pomoc w pobraniu raportu BIK, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty dla firm. Jak to w życiu - "w mętnej wodzie dobrze ryby łowić".

Zanim przejdziemy dalej trzeba jasno odpowiedzieć na pytanie jak podzielone są raporty BIK. Formalnie występuje podział na:

 • BIK Klient Indywidualny
 • BIK Przedsiębiorca

Jeśli jednak wziąć pod uwagę dostępność i sposób pozyskiwania raportu bardziej adekwatny byłby podział:

 • Raport BIK dla klienta indywidualnego,
 • Raport BIK dla przedsiębiorcy,
 • Raport BIK dla firmy (posiadającej osobowość prawną).

Pomiędzy tymi produktami zachodzą czasem znaczące różnice. Raportu BIK dla konsumenta opisywał nie będę, gdyż możecie Państwo przeczytać wiele na ten temat w naszym serwisie, gdyż nasze działania koncentrują się głównie na tej linii produktów BIK.

Raport BIK przedsiębiorcy (działalność gospodarcza).

Przedsiębiorca w tym wypadku jest rozumiany tak jak ujmujemy to potocznie czyli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. To ważne, gdyż tak jak we wstępie wspomniałem, są firmy kuszące raportem przedsiębiorcy właśnie podmioty typu spółki prawa handlowego, a sprowadzające tak złapanego klienta do raportu dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie wnikamy, czy to zabieg marketingowy czy zwykła nieświadomość, może to być niechęć zasięgnięcia wiedzy u źródła czyli w BIK-u, który znany jest z niechęci do firm starających się pomagać w pozyskiwaniu raportu czy oferujących tzw. czyszczenie BIK (znamy to z autopsji).

Ważne!
Wnioski o raport BIK dla jednoosobowej działalności gospodarczej i klienta instytucjonalnego składa się w różnej formie, różna jest też cena za raport z rejestru BIK Przedsiębiorcy
Jednak wracając do raportu BIK przedsiębiorcy - tego typu raport pobrać jest stosunkowo łatwo. Wniosek można spisać samodzielnie na przysłowiowym kolanie (byle zawierał dane wnioskodawcy) i raport jest sporządzany bezpłatnie w formie Informacji Ustawowej. Fakt, że zazwyczaj zobowiązania z takiej działalności gospodarczej są zobowiązaniami właściciela firmy występuje sytuacja, w której taka historia widoczna jest w raporcie klienta indywidualnego, wszystko zależy jak została sporządzona umowa z bankiem. Jeśli ktoś chce mieć pewność jak wygląda historia kredytowa jego firmy składa mimo wszystko wniosek o raport BIK Przedsiębiorca.

Raport BIK Przedsiębiorca PLUS dla firmy.

Ten typ raportu przeznaczony jest właśnie dla klienta instytucjonalnego typu spółka z o.o., spółka akcyjna, wspólnota mieszkaniowa itp. Pozyskanie tego raportu różni się dosyć znacząco od raportu opisywanego powyżej. Zatem:

 1. Formularz wniosku musi być zgodny ze wzorem w załączniku do regulaminu usługi.
 2. Do Wniosku muszą być załączone określone dokumenty m.in. opisujące sposób reprezentacji.
 3. Należy uiścić opłatę za raport (aktualnie to 160 zł netto)

Chociaż wniosek o raport PLUS można złożyć zarówno listownie jak i osobiście w BOK Biura Informacji Kredytowej to sam raport dostarczany jest już listem poleconym.

Raporty z rejestru BIK przedsiębiorca - porównanie.

Poniżej małe porównanie wszystkich form raportu BIK:

 BIK Przedsiębiorcy
dla działalności indywidualnej
BIK Przedsiębiorcy PLUS
dla firm
Wniosek elektroniczny NIE NIE
Wniosek na piśmie TAK TAK
Jak złożyć wniosek BOK, List polecony
(dowolna forma)
BOK, List polecony
(określony wniosek, dodatkowe dokumenty)
Raport elektroniczny NIE NIE
Raport listem TAK TAK
Darmowy raport TAK
(Informacja Ustawowa)
NIE
Raport płatny NIE TAK

Ponadto pobierając raport BIK przedsiębiorcy należy mieć na uwadze trzy istotne różnice w porównaniu do raportów dla klienta indywidualnego:

 1. Liczba źródeł (banków), które udostępniają dane o zobowiązaniach firm jest stosunkowo niewielka. Wspominane jest kilkanaście banków, w tym tylko część z nazwy. Nie jest to jeszcze produkt tak popularny jak raporty o osobach fizycznych.
 2. Nie można z tej bazy usunąć wybranej historii kredytowej, czyli nie można zastosować czyszczenia BIK.
 3. Raportu BIK Przedsiębiorcy nie można pobrać elektronicznie.

Przykład wniosku o raport BIK dla spółki z o.o.

Żeby nie omawiać tematu na"sucho" zobaczmy jak wygląda pozyskanie raportu BIK dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Wypełniamy wniosek o udostępnienie Raportu Przedsiębiorca PLUS. (zobacz przykład)
 2. Załączmy dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy:
  • aktualny odpis KRS
  • jeżeli w KRS nie są wykazane REGON i NIP załączamy odpisy dokumentów o ich nadaniu,
 3. Wykonujemy przelew i załączamy potwierdzenie wpłaty 160zł Netto. (zobacz przykład)
 4. Tak przygotowany komplet wysyłamy (najlepiej listem poleconym) na adres:

Biuro Informacji Kredytowej S.A

ul. Postępu 17 A

02-676 Warszawa

I na tym kończy się procedura składania wniosku o raport.

 

Pamiętaj! Przedstawione wzory dokumentów to tylko przykłady, w każdej chwili mogą ulec zmianie. Proponujemy abyś uzyskał niezbędne wnioski o raport BIK przedsiębiorcy bezpośrednio w BIK-u.

 

Pozostałe artykuły o BIK

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...