Raport BIK w 2015 roku

Bieżący rok jest kolejnym z rzędu, w którym BIK wprowadza zmiany w swoim systemie i poszerza możliwości uzyskania raportu na swój temat.
Tym razem zmiany są ukłonem w stronę osób nie będących internetowymi wyjadaczami

Wydruk Raportu BIK czyli wersja papierowa

Praktycznie każdy kredytobiorca minimum raz w życiu potrzebuje sprawdzić się w BIK. Dla wielu nowych kredytobiorców wielką niewiadomą pozostaje to, jak pobrać raport BIK w sposób możliwie najprostszy i najszybszy. Dla młodych dodatkowo ważne jest, aby raport z BIK mógł być pobierany online. Pod tym względem akurat narzekać nie mogli od, czego niestety nie sposób powiedzieć o osobach starszych, nie mających komputera i potrzebujących sprawdzić się w BIK w sposób dla nich jedyny dostępny, czyli poprzez zamówienie raportu z BIK w postaci dokumentu papierowego.

Do tej pory możliwość pozyskania raportu w wersji papierowej była, delikatnie mówiąc, utrudniona, a właściwie niemożliwa do zrealizowania w tak zwanym ludzkim trybie. To komplikowało życie osobom, które niekoniecznie potrafią i chcą obsługiwać komputer. Wprawdzie, jak twierdzą nasi klienci, można było często liczyć na przychylną klientowi postawę pracowników Banku PKO BP, którym zdarzało się drukować raporty pomimo, że w ofercie mowa tylko o wersji elektronicznej.

Teraz dzięki nawiązaniu współpracy z kolejnymi Bankami pojawiła się możliwość uzyskania raportu w placówkach Banku Pocztowego (które często oferuje konto bez opłat) oraz Citibanku (inaczej zwanego Bankiem Handlowym). Będąc klientem któregoś z dwóch powyższych banków można po prostu udać się do wybranej placówki i poprosić o wydrukowanie Raportu bez oglądania się dobrą wolę pracownika. Warto zauważyć, że te dwa banki nie oferują raportu w wersji elektronicznej.

Elektroniczne raporty i Informacja Ustawowa

  • Do listy instytucji umożliwiających pozyskanie raportu w postaci cyfrowej, czyli pliku .PDF dołączył Bank PeKaO. Aktualnie, poza wymienionym bankiem, w tym gronie pozostają: PKO BP i  jego wersja elektroniczna czyli Inteligo
  • Meritum Bank (aktualnie już Alior Bank)
  • PBS Bank

 

Należy pamiętać, że w Banku nie pobierzemy bezpłatnego raportu w postaci Informacji Ustawowej. Tą uzyskamy jedynie bezpośrednio w BIK. Jednak na plus tej formy uzyskania informacji o swojej historii kredytowej przemawia szybkość jej pozyskania, liczona w minutach, a nie tygodniach, jak ma to aktualnie miejsce w przypadku Informacji Ustawowej.

 

Metody weryfikacji w BIK

 

Wraz z pojawieniem się możliwości pobrania raportu BIK w Banku Pocztowym znikła opcja weryfikacji klientów BIK-u w wybranych placówkach Poczty Polskiej.  Ten krok jest zrozumiały z punktu widzenia poczty - aby pobrać raport w ich banku trzeba zostać klientem (założyć konto) - weryfikacji mógł zażądać każdy. Po zlikwidowaniu tej możliwości ostatecznie pozostały trzy opcje potwierdzenia tożsamości:

  • przesłanie zdjęcia lub skanu dowodu,
  • posłużenie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • list polecony z potwierdzeniem odbioru (najwolniejsza i najstarsza z metod)

 

Zmiany w BIKu - podsumowanie

 

Poniżej w postaci graficznej podsumowanie aktualnych możliwości pozyskania raportu z Biura Informacji Kredytowej:

raportBIK

 

W kolejnym artykule opiszemy inne przydatne funkcje systemu BIK.

Pozostałe artykuły o BIK

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...