Analiza BIK 2

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 12.02.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 2

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności. Wyszczególniono wyłącznie rachunki, w przypadku których wygasł stosunek prawny pomiędzy kredytobiorcą , a bankiem:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

BANK ZACHODNI WBK

Kredyt gotówkowy

110 dni

Do usunięcia

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Kredyt gotówkowy

68 dni

Do usunięcia

 

Wnioski:

Brak oceny punktowej uniemożliwia oszacowanie ilości posiadanych punktów oraz wykonanie symulacji możliwości odbudowy scoringu. Jednakże stosunek wpisów pozytywnych do negatywnych napawa optymizmem, po usunięciu 2 wpisów negatywnych w rejestrze pozostaną wyłącznie wpisy generujące punkty.

Dodatkowo sugeruję możliwie najszybsze zakończenie pozycji RACHUNEK 8 (karta kredytowa) limit 8000 zł na karcie bardzo mocna obciąża zdolność kredytową, im bardziej jest wykorzystany, tym gorzej dla BIK-u. W Pani przypadku wykorzystywany był maksymalnie – a nawet przekraczany – przez 3 lata, co pozytywnie na scoring nie wpłynęło. Dlatego, jeśli jest taka możliwość, proponuję zamknąć jak najszybciej kartę i starać się nie korzystać w przyszłości z kart kredytowych z limitem przekraczającym 1000 czy nawet 500 zł. Dla dobra swego BIK-u

Reasumując. Jest Pani w bardzo dobrej sytuacji, istnieją przesłanki do osiągnięcia przez Panią bardzo wysokiej pozycji po zastosowaniu odbudowy punktów BIK. Wcześniej oczywiście niezbędne jest usunięcie 2 wskazanych wpisów BIK, w których niestety są przeterminowania.

 

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...