Analiza BIK - czyszczenie rejestru

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 29.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – 482 punkty

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 16

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Eurobank

gotówkowy

29 dni

do usunięcia

 

Wnioski:

 

Przedstawiony  w tabeli kredyt jest Pani jedynym zobowiązaniem, w którym można (i powinno się) dokonać korekty w rejestrze BIK.

Wpis nie jest dla Pani korzystny, gdyż zarówno spóźnienia, jak i  niedopłaty występują na tyle często, że końcowa ocena spłaty tego zobowiązania jest negatywna.

Dlatego też wpis ten powinien zostać z rejestru usunięty (mowa o usłudze cz)

Co do pozostałych Pani zobowiązań: wszystkie spłacone, rozliczone i zamknięte kredyty obsługiwane były w sposób prawidłowy, zatem nie można zarzucić im nic.

Kredyty otwarte, a więc takie, w których czyszczenie BIK nie może być zastosowane, są produktami niezmiernie zdradliwymi. Nie sposób oszacować (mowa o kredytach nieterminowo spłacanych) czy po ich zakończeniu możliwe będzie usunięcie negatywnej historii. Kredyt otwarty jest bowiem kredytem żywym , każdego miesiąca przez bank aktualizowanym. Nie można zatem szacować, że wpis dotyczący danego kredytu po spłacie będzie usuwalny, ponieważ w każdej chwili bank może zmienić status tego kredytu (tak jak w przypadku Rachunku 3)

Reasumując: w chwili obecnej przy Pani BIK-u nie ma żadnej pracy, poza oczyszczeniem go z jednego negatywnego wpisu.

Jednocześnie warto byłoby zastanowić się nad sukcesywnym zamykaniem kolejnych zobowiązań, ponieważ bardzo mocno obciążają one zdolność kredytową. Dotyczy to szczególnie kart kredytowych, których limity kredytowe osłabiają zdolność znacznie, znacznie bardziej niż kredyty gotówkowe.

482 punkty – to ocena nieznacznie niższa niż średnia krajowa. Duży wpływ na obniżenie oceny ma znacznie przekraczająca granice tolerancji banków ilość zapytań kredytowych. Taka ilość zapytań kredytowych złożona w tak krótkim czasie to:

- blokada możliwości udzielenia kredytu na własne życzenie

- obniżenie scoringu, spadek wiarygodności

Każdorazowo po przepuszczeniu takiego szturmu na banki należy liczyć się z konsekwencjami zablokowania (ze względów bezpieczeństwa) możliwości uzyskania kredytu. Połącznie tak dużej ilości zapytań z dużą ilością kredytów otwartych daje efekt w postaci braku zdolności kredytowej. Którą odzyskać będzie tym trudniej, że zapytania kosztują utratę scoringu, co znów w prostej linii przekłada się na niższą wiarygodność w oczach banku.

Rada: odczekanie kilku miesięcy na neutralizację zapytań kredytowych + zamknięcie (o ile to możliwe) kart kredytowych, kont z aktywnymi debetami – jednym słowem produktów najbardziej „pożerających” zdolność kredytową, która to znacznie poprawi się, gdy z portfela znikną „zdolnościożerne” produkty.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...