analiza - czyszczenie 3 wpisów w rejestrze BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 13.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -16

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

GETIN BANK

Limit debetowy

84 dni

Usuwalny *

130 zł

SKOK Stefczyka

kredyt

139 dni

Usuwalny *

130 zł

GETIN BANK

mieszkaniowy

120 dni

Usuwalny *

130 zł

 

Wnioski:

 

* kredyty otwarte, wyczyszczenie wpisów dotyczących tych kredytów możliwe będzie po zakończeniu spłaty. Stan przedstawiony w tabeli (wszystkie wpisy BIK usuwalne) jest stanem na dzień wygenerowania raportu BIK. Serwis Windykowani.pl nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje dalszych opóźnień w spłacie, istnieje uzasadnione ryzyko, że bank w pewnym momencie dokona trwałego wpisu do BIK.

Dlatego uczulam Panią na to, jak również na dokładne czytanie wszelakiej korespondencji z banku. W momencie, gdy bank uzna, że chce dokonać takiego wpisu, ma prawny obowiązek poinformowania Pani o swoim zamiarze. Od momentu poinformowania Pani o swoim zamiarze, będzie miała Pani 30 dni na uregulowanie zaległości, a tym samym uniknięcie przykrych konsekwencji dokonania przez bank takiego wpisu.

Konkludując, w chwili obecnej Pani sytuacja w BIK jest dosyć stabilna. Ma Pani możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, ponieważ wpisy, które mocno osłabiają Pani zdolność, nadają się do usunięcia z rejestru BIK po spłacie rzeczonym kredytem konsolidacyjnym swoich zobowiązań.

Jeśli jest Pani w stanie (nie znam bowiem Pani sytuacji materialnej) samodzielnie dokonać spłaty zobowiązań oznaczonych w raporcie BIK w następujący sposób:

Rachunek 1

Rachunek 5

Rachunek 6

Pani sytuacja w kontekście oceny punktowej BIK ulegnie zdecydowanej poprawie. Są to bowiem produkty, które ze względu na swoją specyfikę, najmocniej wpływają na osłabienie zdolności kredytowej.

Kolejną istotną kwestią są zapytania kredytowe, w Pani przypadku niestety bardzo liczne. Zapytania widoczne są w rejestrze BIK przez okres jednego roku, następnie są automatycznie usuwane. W Pani przypadku jeszcze przez kilka miesięcy będą one w nieznaczny sposób wpływały na Pani zdolność kredytową. Istotne jest, aby nie popełniać już błędu będącego przekleństwem wielu kredytobiorców, czyli składania zapytań w ilości hurtowej.

Podsumowując, spełnia Pani na dzień dzisiejszy wszelakie warunki, aby wyprostować swój BIK i znacząco podnieść ocenę wiarygodności. Warunkiem jest zastosowanie się do zaleceń podanych w treści analizy.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...