Analiza otwartych zobowiązań w BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 22.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa BIK – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 3

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski:

W poddanym analizie raporcie BIK z dnia 4.04.2013 roku brak rachunków zamkniętych, a więc uregulowanych, spłaconych – stąd pusta tabela prezentowana powyżej.

Wobec tego celem niniejszej analizy będzie przedstawienie symulacji podniesienia oceny punktowej na podstawie zgromadzonych danych, z zaznaczeniem jednak, iż jest to tylko symulacja – zależnie od postawy Pana, jako kredytobiorcy, jej wyniki mogą się zmieniać.

Wszystkie opisane w analizie kredyty oznaczane będą zgodnie z nomenklaturą używaną przez BIK SA w wygenerowanym raporcie, a zatem Rachunek + kolejny nr.

W chwili wygenerowania raportu miał Pan złożony 3 zapytania kredytowe, jest to ilość neutralna, jednakże proszę do czasu odzyskania zdolności kredytowej nie dokonywać zbędnych zapytań, ponieważ w większej ilości (a szczególnie składane lawinowo)będą one rodziły konsekwencje w postaci utraty punktów BIK, a tym samym blokowały drogę do odzyskania zdolności kredytowej.

Rachunek 1 – w ostatnim czasie aż 5 przeterminowań, niestety nie powoduje to podniesienia Pańskiej oceny, a wręcz odwrotnie, dlatego wpis powinien zniknąć z rejestru BIK po zakończeniu spłaty kredytu. Jego obecność  nie jest bowiem wskazana ze względu na nieterminowe spłaty, które przekładają się na ocenę Pana jako spłacającego kredyt. W chwili obecnej nie ma przeciwskazań do usunięcia wpisu.

Rachunek 2 – jedno opóźnienie, jeśli zaległość została uregulowana, to można o nim zapomnieć, jeśli nie, proszę odnieść się do uwagi oznaczonej symbolem * (pod właściwym tekstem)

Rachunek 3 – bez zastrzeżeń

Rachunek 4 – sytuacja bardzo niedobra, ogromna utrata punktów, powód tego, że BIK nie był w stanie wyliczyć Panu oceny. Sytuacja mocno poważna, ale jednocześnie dla Pana szczęśliwa. Pomimo tak znaczących opóźnień bank nie dokonał jeszcze wpisu uniemożliwiającego usunięcie historii tego kredytu po spłacie zobowiązań. Zatem – proszę bacznie przeglądać korespondencję z banku *

Rachunek 5 – wielokrotnie przekraczany limit stanowiący przedmiot umowy. Wpis po zakończeniu umowy z bankiem do natychmiastowego usunięcia z rejestru BIK.

Z pięciu wpisów, przetwarzanych aktualnie przez BIK, aż 4 wymagają usunięcia ze względu na fakt, iż opisywane przez nie produkty finansowe spłacane były nieterminowo. Ilość utraconych przez to punktów jest niemożliwa do oszacowania, jednakże odbudowa zdolności kredytowej wydaje się możliwa – pod warunkiem wyczyszczenia rejestru z tych wpisów.

* W chwili wygenerowania raportu BIK żaden z wierzycieli nie dokonał wpisu uniemożliwiającego usunięcie historii kredytowej. Nie oznacza to jednak, że nie dokona tego w sytuacji dalszych opóźnień w spłacie. Jednakże, aby dokonać tego skutecznie, musi wczesnej powiadomić Pana o takim zamiarze, wyznaczając jednocześnie 30-dniowy termin uregulowania zaległości. Ma Pan to zatem pod pełną kontrolą, pod warunkiem uważnego czytania korespondencji bankowej. Dopuszczenie do sytuacji, gdy bank dokona takiego wpisu, bardzo mocno skomplikuje Pańską sytuację i możliwość odzyskania zdolności.

Kontakt

Mecenatura Polska sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 8/10
40-035 Katowice
NIP: 9452184397, REGON: 361488482
Zarejestrowana pod nr KRS 0000557648 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...