Analiza raportu BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 11.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 4

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Santander

gotówkowy

76 dni

do usunięcia

SKOK Stefczyka

gotówkowy

203 dni

do usunięcia

 

Wnioski:

W chwili obecnej w raporcie znajdują się 4 elementy szkodzące zdolności kredytowej, ograniczające ją i powodujące, że jest ona nieadekwatna do dochodów przedstawianych bankom.

2 wpisy znajdujące się z tabeli powyższej to utrata bardzo dużej ilości punktów, szczególnie wpis dokonany przez SKOK ma moc wyniszczającą. Wg raportu BIK obydwa wpisy są możliwe do usunięcia, chociaż w przypadku SKOK-u możliwa jest dłuższa „przepychanka” prawna, gdyż SKOK-i mają w naturze swej dosyć lekceważące podejście do jakości aktualizacji danych w BIK. Z informacji raportowych wynika, że wpis jest jak najbardziej usuwalny, jeśli dane podane przez bank do BIK-u są nieprawdziwe, wówczas niezbędne są reklamacje (na szczęście są ku nim podstawy, a więc będą to reklamacje zasadne) To scenariusz pesymistyczny, w optymistycznym i realnym następuje wyczyszczenie wpisów z tabeli, co powoduje znaczny przyrost punktów.

Trzecim elementem negatywnie wpływającym na scoring BIK jest „świeża” karta kredytowa (Credit Agricole). Po pierwsze, każda karta kredytowa mocno obniża zdolność kredytową, a karta z maksymalnie wykorzystanym limitem jest w stanie ją wręcz zablokować. Sugerowane jest zlikwidowanie tej karty lub zamiana jej na normalny kredyt gotówkowy ze stałymi ratami.

Element czwarty to opóźnienia w spłacie kredytu mieszkaniowego. Ze względu na fakt, że miały one miejsce dosyć dawno temu (2011 rok) niebawem zostaną całkowicie zneutralizowane, a tym samym przestaną mieć wpływ na zdolność kredytową i ocenę punktową. Warunkiem tego jest jednak idealne spłacanie – jakiekolwiek opóźnienia sprawią, że znów wcześniejsze przeterminowania zaczną mocniej oddziaływać. Uczulam zatem na pilnowanie terminów tego kredytu.

Konkludując: najważniejsze jest jak najszybsze usunięcie wpisów z tabeli. W dalszej kolejności można pomyśleć o wspomnianej karcie kredytowej i tak naprawdę będzie to wszystko, co jest w rejestrze BIK do skorygowania.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...