Analiza raportu BIK3

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 14.03..2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 2

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Żagiel

gotówkowy

15 dni

do usunięcia

PKO

gotówkowy

120 dni

nieusuwalny

PKO

Karta kredytowa

91 dni

nieusuwalny

 

Wnioski:

Nie sposób jednoznacznie określić, czy po usunięciu 1 wpisu będzie miał Pan szansę na odzyskanie zdolności kredytowej. Brak oceny punktowej uniemożliwia oszacowanie ilości posiadanych punktów oraz wykonanie symulacji możliwości odbudowy scoringu.

Pańską decyzją będzie albo próba naprawienia swojej historii kredytowej poprzez usunięcie jednego z 3 negatywnych wpisów, a następnie podjęcie próby odbudowy utraconych punktów lub uznanie, że nie warto nic robić i odczekanie 5 lat na samoistne usunięcie przez BIK rzeczonych wpisów.

Posiadanie wpisów pozytywnych jest pewnego rodzaju światełkiem w tunelu i punktem zaczepienia do rozpoczęcia procesu naprawy i odbudowy utraconych punktów. Jednakże uczciwie muszę powiedzieć, że nie dam Panu gwarancji, czy będzie to możliwe. 2 negatywne wpisy, a co za tym idzie, duża ilość utraconych punktów, mogą być przeszkodą nie do pokonania.

Znacznie lepiej wyglądałaby Pana sytuacja, gdyby nie popełnił Pan prostego błędu – zamykania zobowiązań przed upływem 6 okresów płatniczych, tak jak w przypadku Rachunków 2, 3 i 4. Zbyt wcześnie zamknięte zobowiązania nie przełożyły się bowiem na wygenerowanie punktów, a tym samym na podniesienie Pańskiego scoringu.

Tym samym mamy w raporcie sytuację następującą – 3 pozytywne wpisy nie dają punktów, 3 negatywne punkty zabierają. W wyniku tego następuje brak zdolności kredytowej.

Podsumowując – Pański raport nie wygląda najlepiej, a mówiąc szczerze wygląda kiepsko. Jednak nie beznadziejnie, co daje szansę na podjęcie walki o odzyskanie zdolności kredytowej. Musi mieć Pan jednak świadomość, iż jeśli okaże się, iż jest to możliwe, to proces odbudowy scoringu BIK po uprzednim wyczyszczeniu negatywnego wpisu zajmie Panu około roku.

Jednocześnie przestrzegam przed uleganiem obietnicom oszustów, jakich wielu w internecie, obiecujących czyszczenie każdego wpisu niezależnie od jego statusu. Obietnice tego typu służą tylko i wyłącznie wyłudzeniom pieniędzy za rzekomą usługę. Wpisy trwałe (nieusuwalne) są bowiem regulowane Prawem Bankowym i jeśli bank dokonał takiego wpisu, to nie ma prawnej możliwości jego usunięcia.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...