Analiza raportu, czyszczenie BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 27.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – 457 punktów

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 1

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności. Wyszczególniono wyłącznie rachunki, w przypadku których wygasł stosunek prawny pomiędzy kredytobiorcą , a bankiem:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Citibank Handlowy

Karta kredytowa

1100 dni

Nieusuwalny *

 

Wnioski:

* dotyczy kredytu otwartego, wyjątkowo ze względu na bardzo niewielka kwotę do spłaty oraz strategiczne znaczenie dla zdolności kredytowej potraktowanego jak zamknięte zobowiązanie kredytowe

Posiada Pan zaskakująco wysoką ocenę w stosunku do realiów uwidocznionych w raporcie BIK, co oczywiście działa na Pańską korzyść. Podobnie jak to, że kończy Pan spłatę ogromnie przeterminowanego kredytu (karta) , co biorąc pod uwagę zarówno stopień przeterminowania, jak i formę kredytu, jest z korzyścią dla Pana scoringu.

Niestety, bank już dawno dokonał zmiany charakteru wpisu do rejestru BIK i wpis dotyczący karty jest prawnie nieusuwalny. Oznacza to, że czyszczenie BIK nie jest w przypadku tego wpisu możliwe.

W związku z tym Pański stan posiadania to jeden wpis pozytywny oraz jeden negatywny. Obliczona przez BIK ocena punktowa jest w tym przypadku bardzo korzystna, co stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia działań zmierzających w stronę jej poprawy, a tym samym odzyskania zdolności kredytowej.

Potrzebuje Pan poprawić swoją ocenę punktową BIK (scoring BIK) i w Pana przypadku jest to jak najbardziej możliwe. Na życzenie przygotujemy Panu indywidualny plan naprawy oceny punktowej, którego wdrożenie sprawi, iż odzyska Pan zdolność kredytową, a ponadto przekroczy granicę 500 punktów BIK, co jest nieosiągalne dla większości kredytobiorców posiadających wpisy do BIK o charakterze trwałym (mowa o wpisie do BIK na okres lat pięciu, czyli takim, jaki Pan posiada)

Wykonanie planu odbudowy scoringu BIK to 24 godziny. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt, adres do kontaktu to Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...