analiza raportu - czyszczenie BIK niemożliwe

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 29.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -0

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Millenium

gotówkowy

151 dni

nieusuwalny

Invest Bank

odsprzedany

91 dni

nieusuwalny

Invest Bank

gotówkowy

510 dni

nieusuwalny

Millenium

Karta kredytowa

247 dni

nieusuwalny

 

Wnioski:

 

W dniu wygenerowania raportu posiada Pani 4 zamknięte kredyty w trakcie spłaty których doszło do znaczących opóźnień.  Ich status prezentuje tabela. Wszystkie wymienione są  niemożliwe do usunięcia (czyszczenie BIK nie może nastąpić), ponieważ bank w trakcie procesu windykacji, po wcześniejszym poinformowaniu Pani o takim zamiarze i wobec braku spłaty w wyznaczonym terminie, nabył prawo do przetwarzania danych kredytowych przez okres lat pięciu od chwili ustania zobowiązania. W praktyce oznacza to tyle, że wszystkie cztery wpisy są niemożliwe do usunięcia z rejestru BIK. Przez 5 lat od chwili zamknięcia będą one widoczne w BIK-u i będą osłabiały Pani zdolność kredytową, przy czym z miesiąca na miesiąc ich negatywny wpływ na ocenę wystawiana każdemu kredytobiorcy przez BIK będzie coraz mniejszy. Zgodnie z zasadą obowiązującą w BIK-u, że im więcej czasu upłynęło od negatywnego zdarzenia, tym wartość tego zdarzenia dla oceny klienta jest mniejsza. W praktyce po 3 latach wpisy nie mają już praktycznie żadnego znaczenia dla zdolności kredytowej, pomimo, że wciąż widnieją w rejestrze. Skrócenie karencji z 5 do 3 lat możliwe jest w sytuacji, gdy po zamknięciu kredytów źle spłacanych nie następowały już żadne przeterminowania na kredytach aktualnie obsługiwanych.

W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem, jakie możemy Pani zaproponować, jest rozpoczęcie odbudowy swojego scoringu poprzez podjęcie działań obliczonych na długotrwałą odbudowę nadszarpniętej oceny. Samego rejestru skorygować się nie da, pozostaje jedynie powolne i mozolne wychodzenie z impasu, które w przypadku Pani aktualnej sytuacji oceniam na 12-15 miesięcy.

Innej drogi (poza oczywiście cierpliwym czekaniem lat pięciu) nie ma.

Pani sama musi zdecydować, którą drogą chce Pani podążyć.

Zbyt długo „pracowała” Pani na swoją aktualną ocenę, aby kilkoma ruchami to naprawić. Status Pani zamkniętych kredytów jest możliwie najgorszy, co niestety uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań niż wspomniana odbudowa scoringu zajmująca minimum rok.

Jeśli będzie szukała Pani cudownego i szybkiego rozwiązania na własną rękę, niechybnie bardzo szybko trafi na jednego z kilku oszustów działających w internecie. Tutaj ostrzeżenie – mam nadzieję, że dzięki niemu nie dołączy Pani do kilkuset oszukanych osób. Będzie Pani mamiona obietnicami usunięcia każdego negatywnego wpisu w BIK-u, celem tych obietnic będzie oczywiście wyłudzenie jak największej kwoty. O tym, że wpisy są nieusuwalne i że Pani BIK-u wyczyścić się nie da (nie zezwala po prostu na to prawo bankowe) można dowiedzieć się z bankach wymienionych w tabeli lub bezpośrednio w centrali BIK.

Dlatego ostrzegam przed płaceniem za rzekome czyszczenie BIK, które zakończy się otrzymaniem z banków informacji o bezwzględnej odmowie usunięcia wpisów rejestru BIK.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...