Analiza rejestru BIK - czyszcznie 2 wpisów BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 02.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – 461 punktów

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -0

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

PKO BP

gotówkowy

3 dni

do usunięcia

BPH

Karta kredytowa

105 dni

do usunięcia

Santander

gotówkowy

186 dni

nieusuwalny

 

Wnioski:

461 punktów to całkiem dobry wynik, ponieważ do średniej krajowej brakuje zaledwie kilkudziesięciu punktów. Jak do tej średniej „dotrzeć”, a następnie ją przekroczyć przeczyta Pan w niemniejszej analizie.

Tabela prezentuje wpisy, których obecność w rejestrze BIK powoduje obniżenie scoringu, co oznacza tylko tyle, że wpisy z rejestru BIK powinny zostać usunięte.

PKO BP – spłacany pozornie dobrze, w raporcie jednak widnieje jako kredyt obsługiwany nieterminowo. Powodem tego są liczne, choć drobiazgowe, to jednak opóźnienia. Finalny obraz kredytu widziany przez algorytm BIK jest niestety niekorzystny i nie powoduje zwiększenia Pańskiej oceny punktowej, wręcz przeciwnie – osłabia ją.

Karta kredytowa z Banku BPH – spłacana przez pierwszy okres użytkowania bardzo niedobrze, przekroczenie terminów spłaty aż sześciokrotnie spowodowało, że stracił Pan sporo punktów scoringowych. Na szczęście wpis z rejestru BIK można usunąć, zatem niebawem algorytm BIK-owy nie będzie już uwzględniał tych przeterminowań w procesie obliczania dla banków Pańskiej oceny wiarygodności kredytowej.

Usunąć niestety nie można wpisu dokonanego przez Santander Consumer Bank. W trakcie procesu windykacji bank zablokował (miał prawo, ponieważ postawił Panu pisemne ultimatum, a Pan nie dokonał spłaty w ustawowym terminie) taką możliwość. Wpis ten widniał będzie do 2014 roku, jednak – tutaj dobra wiadomość – w chwili obecnej nie wyrządza już szkody Pańskiemu scoringowi. Dzieje się tak dlatego, że w ostatnich trzech latach spłaca Pan pozostające w obsłudze zobowiązania prawidłowo, tym samym skorzystał Pan z możliwości jakie oferuje BIK kredytobiorcom, którzy po „wpadce” z opóźnieniami zaczęli terminowo spłacać swoje raty. Zatem nieusuwalność tego wpisu BIK nie jest dla Pana scoringu żadnym zagrożeniem, ponieważ historia ta nie ma wpływu na aktualną ocenę punktową.

Pozostaje kwestia karty kredytowej w PKO BP. Nie jest ona wyszczególniona w tabeli, gdyż spłacana jest dobrze, jednakże piszę o niej z dwóch powodów.

Powód pierwszy to samo jej posiadanie. Karty kredytowe mocno obniżają zdolność kredytową, dobrze byłoby tego produktu po prostu się pozbyć.

Drugim powodem jest wyczerpanie limitu w 90% jego wysokości. Algorytm BIK jest mocno wyczulony na takie zjawisko, dlatego też z miesiąca na miesiąc obniża (gdy stwierdzi występowanie) Pańską ocenę punktową BIK.

Konkludując – usunięcie 2 wpisów + zamknięcie (po spłaceniu oczywiście) karty kredytowej (nie wymaga ona czyszczenia BIK) spowoduje, że Pański scoring przynajmniej dorówna średniej krajowej, a być może ją przekroczy.

Jeśli natomiast chciałby Pan mieć pewność posiadania mocnego scoringu, zachęcam do zainteresowania się naszym Planem Odbudowy Punktów, który w Pana przypadku bardzo szybko przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia zdolności kredytowej oraz lepszych ofert (o obniżonym oprocentowaniu) w bankach.

W przypadku chęci podpisania umowy na usługę czyszczenia BIK, jak również przygotowania Planu Odbudowy Punktów BIK proszę o kontakt mailowy.

Przypominam, że nasza usługa objęta jest pełną gwarancją skuteczności. Gwarancja jest pisemna i w przypadku jakiegokolwiek błędu z naszej strony w ciągu 24 godzin otrzymuje Pan zwrot 100% kosztów usługi.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...