BIK analiza , czyszczenie

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 21.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -2

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Eurobank (otwarty)

gotówkowy

129 dni

do usunięcia *

PKO SA

odnawialny

853 dni

nieusuwalny **

Żagiel

gotówkowy

16 dni

do usunięcia

PKO SA

gotówkowy

391 dni

nieusuwalny

 

Wnioski:

 

Celem analizy jest przetłumaczenie sytuacji widniejącej w Pańskim raporcie z języka fachowego na powszechny, wyszukanie problemów, objaśnienie przyczyn i poszukanie rozwiązania. Pański raport nie należy do łatwych, ale postaram się jak najlepiej pomóc Panu w rozwikłaniu jego niewiadomych oraz znalezieniu drogi do celu. A celem tym jest odzyskanie zdolności kredytowej.

* Wpis ten został oznaczony z jednego względu – jest to zobowiązanie otwarte, a zatem nie podlega żadnym korektom do czasu spłaty. Wpisu tego nie da się usunąć przed zakończeniem spłaty kredytu, jednakże jest to wpis z Pańskiego punktu widzenia dosyć newralgiczny. Balansuje Pan na granicy usuwalności, aktualne przeterminowanie kredytu pozwala bankowi na dokonanie nieodwracalnego wpisu do BIK. Aby tego uniknąć, a tym samym uniknąć przykrych konsekwencji z tym związanych, musiałby Pan dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej wyrównać te zaległości.

** Wpis dokonany przez bank ze względu na bardzo duże przeterminowanie. Wpis nieusuwalny, ten rodzaj wpisu do BIK nie może być wyczyszczony. Jednakże w tym przypadku istnieją przesłanki ku temu, aby dokonać korekty rejestru BIK na drodze reklamacji w banku. Ponieważ bank wpisał Pana do BIK-u z powodu kwoty 5 zł (pięć złotych polskich) samo w sobie jest śmieszne i tak naprawdę wystawia bankowi bardzo złą laurkę. Inna sprawa, czy ze względu na wysokość niedopłaty bank kontaktował się z Panem, czy miał Pan świadomość istnienia takowej? Jestem przekonany, że nie, a tym samym nie miał Pan możliwości uregulowania zaległości.

Sprawy tej proponuję nie zostawiać, gdyż szkoda utraty sporej ilości punktów BIK ze względu na coś takiego. Mądry pracownik oddziału banku (być może już pan kogoś zna) pomoże Panu sformułować pismo reklamacyjne i jestem przekonany, że bank nie będzie robił problemów z uznaniem sprawy za nieporozumienie.

Inaczej przedstawia się sprawa z innym produktem w tym samym banku. Tam kompletnie zawalił Pan spłatę, bank dokonał wpisu nieusuwalnego, a tym samym zabrał Panu możliwość wyczyszczenia wpisu z rejestru BIK. Tutaj sprawa jest klarowna i nie ma się co nad nią rozwodzić. Czyszczenie BIK-u w tym przypadku jest niemożliwe i trzeba zwyczajnie zapomnieć o tym wpisie. Fakt, że narobił on szkód nieodwracalnych, ale Pan akurat ma co takiemu wpisowi przeciwstawić. Mowa oczywiście o kredytach spłacanych idealnie, które generują punkty, a tym samym trzymają Pana ocenę punktową i wiarygodność powyżej przysłowiowej kreski.

Na koniec omawiania tabeli wpis widniejący jako BZWBK (tak naprawdę chodzi o produkt Żagla). Sytuacja jest taka, że chociaż nie posiada Pan żadnych opóźnień w spłacie, to w raporcie BIK widnieją stałe niedopłaty. Nie wiem, czy jest to błąd systemowy Żagla, ale sytuacja ta powtarza się w raportach bardzo często. Prawdopodobnie przyczyną są odsetki karne naliczone po pierwszym spóźnieniu, które z miesiąca na miesiąc były wykazywane przez Kredyt Bank (dawny właściciel Żagla) jako Pańska niedopłata. W efekcie kredyt traktowany jest przez BIK jako źle spłacany (kwota nie ma tutaj znaczenia!) co powoduje, że zamiast zarobić trochę punktów na tym produkcie, Pan je stracił. Wpis jest oczywiście usuwalny, więc nie stanowi on żadnej przeszkody dla Pana rejestru. Na tym przykładzie pragnę jednak uczulić na tego typu sytuacje, gdyż jest to jeden z błędów nieświadomych kredytobiorców. W momencie spóźnienia z wpłatą raty warto mieć na uwadze ewentualność natychmiastowego doliczenia odsetek przez bank. A ponieważ one księgowane są w pierwszej kolejności, to siłą rzeczy kolejna rata zostanie o nie uszczuplona. I tym sposobem powstanie niedopłata, która wywoła lawinę w BIK…..

Reasumując – możemy usunąć Panu dwa wpisu, jeden będzie musiał Pan sobie „wychodzić” w banku (oczywiście w tym przypadku możemy służyć pomocą i doświadczeniem) i po korekcie zostanie Panu jeden negatywny wpis na 4 pozytywne. Przyzna Pan, że to znacznie zmieni „układ sił” w stosunku do aktualnego, gdzie przeważają niestety wpisy negatywne.

Oczywiście w dalszym ciągu, niezależnie od tego, że BIK został wyczyszczony, może Pan pracować nad rozwojem swojej oceny punktowej. Praca nad scoringiem wymaga systematyczności i przede wszystkim unikania błędów, które popełniane są nagminnie. Na życzenie możemy przygotować dla Pana plan odbudowy i optymalizacji rejestru BIK, który pozwoli na regularne zdobywanie punktów, a tym samym utrzymywanie swojej oceny punktowej na najwyższym poziomie. Poziom ten gwarantuje postrzeganie Pana przez Banki jako rzetelnego, solidnego i godnego zaufania.

Ostatnia rada – odnośnie do wpisu nieusuwalnego w pańskim rejestrze BIK -  jeśli będzie szukał Pan pomocy w internecie szybko trafi Pan na firmy (osoby), które obiecają Panu wysczyszczenie tego wpisu. Proszę mieć świadomość, że jeśli ktoś Panu coś takiego obieca, to robi to wyłącznie w celu wyłudzenia pieniędzy. Wpisu tego nie da się usunąć, a opowieści o niezwykłych układach w bankach i sztabie genialnych prawników będą bajkami zmierzającymi do jednego – wyrwania od Pana pieniędzy. Oczywiście w każdej chwili może Pan to samodzielnie zweryfikować, wysyłając zapytanie do banku. Odpowiedź z centrali będzie najlepszym wyznacznikiem pomiędzy realiami wyznaczanymi przez Prawo Bankowe, a bajdurzeniem internetowych oszustów.

To na marginesie w celu ochrony Pańskiego portfela.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...