BIK czyszczenie niemożliwe

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 07.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -1

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

ING

Gotówkowy

Powyżej 999 dni

nieusuwalny

-

PKO SA

Debet

638 dni

nieusuwalny

-

 

Wnioski:

 

Pański raport składa się z dwóch części. Części właściwej, oraz statystycznej. Część właściwa zawiera produkty widoczne przez inne podmioty, produkty kredytowe stanowiące o Pańskiej ocenie przedstawianej bankom na ich życzenie w momencie ubiegania się przez Pana o kredyt.

Sekcja aktywna zawiera dwa wpisy, które wyszczególnione są w tabeli. Są to wpisy z gatunku niemożliwych do usunięcia. Prawo bankowe stanowi bowiem, że w momencie gdy przekroczy Pan 60 dni opóźnienia, wierzyciel (bank) może dokonać takiego wpisu do rejestru BIK. Jest to element nacisku na dłużnika, stosowany przez banki w celu wywarcia presji i odzyskania środków. Gdy bank ma zamiar zastosować ten rodzaj presji, jego obowiązkiem jest powiadomienia Pana o takim zamiarze i umożliwienie Panu wyjścia z sytuacji obronną ręką. Prawo w tym momencie jest po Pana stronie, gdyż ma Pan 30 dni od otrzymania pisma, na uregulowania zaległości, a tym samym oddalenie od siebie groźby umieszczenia danych o Pana zobowiązaniach na okres lat pięciu bez możliwości usunięcia.

W Pańskim przypadku jeden i drugi bank skorzystał z przysługującego im prawa, w związku z powyższym obydwa wpisy będą przetwarzane zgodnie z Prawem Bankowym przez lat pięć od ustania Pana relacji z bankiem (spłaty zadłużenia, cesji wierzytelności itp.)

Nie jest tak, jak być może czytał Pan w reklamach różnych serwisów, że każdy wpis można sobie na życzenie z BIK-u usunąć. Jest pewien rodzaj wpisów, zarezerwowany dla najbardziej „opornych” dłużników, na usunięcie których nie pozwala prawo.

Pańskie obydwa wpisy należą do tej kategorii, czemu raczej nie powinien się Pan dziwić, biorąc pod uwagę stopień ich przeterminowania (ilość dni opóźnienia)

Fakt, że był Pan (w przypadku kredytu w ING) poręczycielem, nie jest dla banku argumentem, który zwalniałby Pana z narzuconych umową obowiązków, a tym samym i prawnych konsekwencji. Relacja z ING ustała 20.07.2009 roku, zatem wpis zostanie usunięty (przeniesiony do sekcji statystycznej) i przestanie kształtować Pańską zdolność kredytową w lipcu 2014 roku. W październiku tego samego roku usunięty zostanie drugi wpis, dotyczący banku PKO SA. W tym przypadku może Pan spróbować wyjaśnić z bankiem już teraz przyczynę dokonania takiego, a nie innego wpisu, ponieważ kwota widniejąca jako ciągnące się przez 2 lata zadłużenie jest kwota ~ 20 zł. Przy tego typu kwotach często w grę wchodzi pomyłka banku, warto byłoby zatem przejść się do banku i sprawdzić przyczynę powstania tego typu „długu”. Być może okaże się, że jest to niedopatrzenie banku i wpis zostanie skorygowany, a tym samym przestanie być dla Pana problemem.

Biorąc pod uwagę fakt, że od ustania relacji z bankami minęły prawie 4 lata, istnieją przesłanki do rozpoczęcia odbudowy swojej punktacji i odzyskiwania zdolności kredytowej. Zakończenie procesu odbudowy scoringu zbiegnie się w czasie z usunięciem negatywnych wpisów BIK, co będzie miało podwójne znaczenie dla Pana, jako potencjalnego kredytobiorcy.

W przypadku chęci rozpoczęcia odbudowy już dziś, zapraszam do zamówienia indywidualnego planu odbudowy punktacji BIK i jak najszybszego wcielenia go w życie.

Niezależnie od decyzji w tej kwestii, kluczową dla Pana sprawą jest próba wyjaśnienia z bankiem PKO SA sprawy zadłużenia, które ze względu na wysokość wygląda na zadłużenie pomyłkowe.

Tradycyjnie uczulam na zakusy oszustów internetowych, którzy są w stanie obiecać Panu (za odpowiednią opłatą) czy. Takie obietnice kończą się tylko i wyłącznie wyłudzeniem pieniędzy, dlatego proszę nie ulegać obietnicom – wpisy są prawnie chronione przed usunięciem i nie ma możliwości ich wyczyszczenia. Chyba, że sam bank stwierdzi pomyłkę, wówczas na drodze aktualizacji wpisy zostaną natychmiast skorygowane zgodnie ze stanem faktycznym.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...