Czyszczenie 3 wpisów BIK - wynik analizy

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 19.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa BIK – 407 punktów

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 1

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

BZWBK

kredyt

38 dni

Do usunięcia

149 zł

BPH

Karta kredytowa

10 dni

Do usunięcia

149 zł

Getin Bank

kredyt

36 dni

Do usunięcia

149 zł

 

Wnioski:

W trzech spłacanych przez Pana zobowiązaniach nastąpiły przekroczenia terminów płatności, skutkujące utratą punktów BIK, czego wynikiem jest słaba – bo tak niestety to wygląda na tle średniej oceny punktowej BIK – ocena w wysokości 407 punktów. Obawiam się, a nie są to obawy bezpodstawne, iż z taką oceną punktową BIK nie otrzyma Pan kredytu hipotecznego, o który zamierza się Pan starać.

Jednakże trudno o lepsza ocenę w sytuacji, gdy na 5 posiadanych zobowiązań kredytowych aż trzy spłacane są w ocenie BIK-u źle.

Jedynym rozwiązaniem, które może pomóc Panu w odzyskaniu utraconych punktów, to wyczyszczenie swojego rejestru BIK z trzech wpisów widniejących w tabeli.

Wszystkie 3 wpisy są usuwalne w 100%, co powoduje, iż nie ma przeciwwskazań do czyszczenia BIK-u. Proces ten trwać będzie w zależności od banku i ustaleń pomiędzy bankiem i BIK-iem od 3 do 6 tygodni. Po tym okresie Pańskie wpisy zostaną usunięte, a Pana ocena punktowa przeliczona od nowa – co oczywiście oznacza, że będzie znacznie wyższa niż obecnie. Oczywiście nie powinien Pan poprzestawać na tym i niejako pójść za ciosem – w cenie usługi możemy zaproponować Panu plan odbudowy scoringu BIK, który pozwoli Panu na świadome, celowe i kontrolowane stopniowe gromadzenie punktów już po zaciągnięciu zobowiązania hipotecznego. Dzięki temu będzie Pan w lepszej sytuacji niż kredytobiorcy, którzy masowo popełniają błędy podczas korzystania z produktów finansowych, przez co ich stan posiadania (mowa o punktach) maleje zamiast rosnąć. Jako posiadacz planu odbudowy punktów będzie Pan wiedział, co robić, aby punkty na swoim koncie gromadzić, a nie tracić.

Konkludując, Pańska sytuacja pomimo słabej oceny punktowej w tej chwili, jest całkiem dobra. Usunięcie trzech wpisów otworzy Panu drogę do osiągnięcia zdolności kredytowej, a dalsze świadome działania pozwolą wspiąć się na wyżyny oceny punktowej BIK, dostępne nielicznej grupie kredytobiorców.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...