Czyszczenie BIK 2 wpisy - analiza

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 16.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 2

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

BZWBK

Kredyt gotówkowy

2 dni

usuwalny

130 zł

BGŻ

Kredyt gotówkowy

31 dni

usuwalny

180 zł

 

Wnioski:

W tabeli prezentuję kredyty, których obecność w raporcie BIK (będącym wszak odzwierciedleniem rejestru BIK) jest mocno niewskazana. Obydwa produkty kredytowe posiadają bowiem przeterminowania, powtarzające się, powodujące osłabienie oceny punktowej BIK, a tym samym zmniejszenie zdolności kredytowej Pana, jako potencjalnego kredytobiorcy.

Obydwa wpisy BIK są w pełni usuwalne, można dokonać wykreślenia ich z rejestru w ciągu 15-45 dni.

Nie stanowią one zatem żadnego problemu w procesie naprawy Pańskiej historii kredytowej.

Problem natomiast występuje z następującymi wpisami: PKO SA kredyt odnawialny oraz Kredyt mieszkaniowy w BZWBK. Obydwa wpisy to bardzo liczne przeterminowania , częste niedopłaty i ogólnie bardzo negatywna historia spłaty.

O ile kredyt mieszkaniowy, ze względu na kwotę, raczej nie może być brany pod uwagę jako kredyt do szybkiego zamknięcia, to kredyt odnawialny w PKO SA już tak. Gdyby zdecydował się Pan na jego zamknięcie oraz usunięcie z rejestru BIK, wówczas odzyskałby Pan część cennych punktów, utraconych przez częste przekraczanie dozwolonego limitu kredytowego, o których to informuje raport BIK.

Reasumując: naprawa Pańskiego rejestru BIK to wyczyszczenie trzech wpisów, które w chwili obecnej powodują osłabienie Pańskiej oceny. Dwa  z nich możemy wykonać od ręki, trzeci dopiero po zamknięciu produktu, czyli dokonaniu całkowitej spłaty.

 

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...