Czyszczenie BIK - analiza raportu

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 19.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 6

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności. Wyszczególniono wyłącznie rachunki, w przypadku których wygasł stosunek prawny pomiędzy kredytobiorcą , a bankiem:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

PKO BP

Kredyt niecelowy

249 dni

Do usunięcia

PKO BP

Karta kredytowa

91 dni

Nieusuwalny

 

Wnioski:

Brak oceny punktowej uniemożliwia oszacowanie ilości posiadanych punktów oraz wykonanie symulacji możliwości odbudowy scoringu. Jednakże stosunek wpisów pozytywnych do negatywnych napawa optymizmem, po usunięciu 2 wpisów negatywnych w rejestrze pozostaną wyłącznie wpisy generujące punkty.

Dodatkowo sugeruję możliwie najszybsze zakończenie pozycji RACHUNEK 4 i 5 (karta kredytowa CREDIT AGRICOLE, limit 3000 zł na karcie bardzo mocna obciąża zdolność kredytową, im bardziej jest wykorzystany, tym gorzej dla BIK-u. W Pana przypadku dodatkowo karta spłacana była bardzo źle, co oczywiście przełożyło się na utratę punktów . Dlatego, jeśli jest taka możliwość, proponuję zamknąć jak najszybciej wspomniane rachunki i dokonać czyszczenia wpisów, gdyż cały czas będą wpływały one negatywnie na scoring BIK.

Reasumując. W rejestrze istnieje jeden wpis nieusuwalny, ale mający niewielkie (91 dni) przeterminowania. W związku z tym, że opóźnienie ma wpływ na ocenę punktową, status tego wpisu jest najlepszy z możliwych pośród wpisów nieusuwalnych i tak naprawdę szkody dużej nie robi. W chwili obecnej do usunięcia nadaje się jeden wpis oraz 2 wymienione wyżej po dokonaniu całkowitej spłaty.

Niestety, w związku z faktem, że po dokonaniu tych korekt raport BIK będzie przedstawiał się następująco:

1 wpis generujący punkty

1 wpis zabierający punkty

1 wpis neutralny

niezbędna będzie powolna odbudowa punktów i optymalizacja rejestru BIK. Rejestr jest zbyt zniszczony, aby po czyszczeniu odzyskał w sposób naturalny wigor – niezbędna będzie pomoc. Rejestr niszczony był miesiącami (opóźnione wpłaty rat) więc naturalnym jest, że naprawić się go nie da w kilka tygodni.

Jednakże jest on w pełni naprawialny i można będzie (pod warunkiem usunięcia wpisów) dokonać tego, aby przywrócić pełnię zdolności kredytowej.

W przypadku Pana proponuję nasz pakiet Premium ,dzięki któremu w cenie 429 zł usunie Pan 3 negatywne wpisy oraz otrzyma pakiet wskazówek  do optymalizacji BIK. Link: http://www.windykowani.pl/oferta/bik-bik. Do pakietu pisemna umowa + gwarancja. Czas realizacji maksymalnie 24 godziny. Zapraszamy.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...