Czyszczenie BIK, usunięcie 3 wpisów

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 09.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -8

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

Santander

kredyt

45 dni

Usuwalny 100%

130 zł

ŻAGIEL

gotówkowy

38 dni

Usuwalny 100%

130 zł

Santander

kredyt

45 dni

Usuwalny 100%

130 zł

 

Wnioski:

Raport, wbrew aktualnemu postrzeganiu Pani przez banki, Nie jest wcale zły, a wręcz przeciwnie – po drobnych korektach ma szansę stać się bardzo dobrym.

W tabeli prezentuję Pani wpisy przeterminowane, które sprawiają, że straciła Pani punkty, a obniżenie oceny punktowej to jednocześnie obniżenie Pani wiarygodności. Ilość punktów ma niebagatelne znaczenie przy ubieganiu się o kredyt – wiele banków niejako z automatu wyznacza dolną granicę punktową, a mniejsza ilość punktów BIK niż granica oznacza natychmiastowe odrzucenie wniosku kredytowego.

Usunięcie tych 3 wpisów spowoduje, że Pani ocena punktowa BIK znacznie wzrośnie (kredyty przestaną zabierać punkty, gdyż znikną z rejestru), a tym samym wróci Pani na właściwe tory kredytowe.

Warto jednakże, aby oprócz tego, we własnym już zakresie zajęła się Pani czymś, co może za chwilę poważnie Pani zaszkodzić.

Mowa o wpisie oznaczonym w raporcie jako Rachunek 10 - IKANO BANK O.POLSKA Rachunek w Windykacji.

W chwili obecnej bank jest na prawie i w każdej chwili może dokonać trwałego, nieusuwalnego wpisu do BIK. Może, choć nie musi, ale istnieje duże ryzyko, że dokona tego, a tym samym uniemożliwi Pani wyczyszczenie BIK po zakończeniu spłaty.

Proszę w miarę możliwości uregulować zaległość, gdyż kwota nie jest duża, a jeśli jest to niemożliwe – bardzo skrupulatnie monitorować korespondencję od wierzyciela. Zgodnie z prawem bankowym przed dokonaniem wpisu, o którym mowa, bank ma obowiązek zawiadomić Panią o swoim zamiarze oraz poinformować o ostatecznym terminie spłaty, pozwalającym tego wpisu uniknąć.

Po usunięciu 3 rzeczonych (z tabeli) wpisów ów IKANO BANK pozostanie jedynym negatywnym wpisem w Pani historii kredytowej. Jeśli nie popełni Pani błędu i nie dopuści do tego, aby zmienił swój status na nieusuwalny, wówczas PO ZAKOŃCZENIU spłaty wpis ten również będzie można wykreślić z rejestru BIK.

Co wtedy?

Wówczas Pani historia kredytowa w BIK będzie zawierała 6 wpisów, wszystkie bardzo pozytywne i wszystkie generujące punkty, jakże potrzebne do obliczania oceny punktowej BIK.

Dołączy Pani do osób posiadających 4 gwiazdki BIK, z dużymi szansami na przeskoczenie do najlepszej grupy kredytobiorców.

Jednakże, aby było to możliwe, najpierw trzeba dokonać generalnego sprzątania Pani rejestru BIK. Bałagan co prawda duży nie jest, ale mimo wszystko przeszkadza i bez tego nie sposób mówić o dobrym BIK-u.

Zachęcam zatem do podpisania umowy i rozpoczęcia porządkowania rejestru BIK. Przypominam, że nasza firma jako jedyna z działających w Polsce udziela 100% gwarancji na usługę czyszczenia BIK, co sprawia, że ewentualne błędy w odczycie raportu BIK są naszym, a nie Pani problemem. Proszę jednakże nie sugerować się tym zdaniem, gdyż błędy popełniane są niezmiernie rzadko i jest to jeden przypadek na kilkaset raportów.

Niemniej jednak w przypadku jakiejkolwiek pomyłki zwracamy nasze honorarium bez słowa i z przeprosinami.

Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie miła i owocna, a Pani BIK po zakończeniu prac przekroczy granicę 500 punktów.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...