Raport BIK - analiza raportu

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 25.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -0

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Żagiel

gotówkowy

272 dni

do usunięcia

PKO SA

odnawialny

181 dni

nieusuwalny

PKO BP

Karta kredytowa

91 dni

nieusuwalny

Żagiel

gotówkowy

278 dni

do usunięcia

PKO BP

gotówkowy

724 dni

do usunięcia

 

Wnioski:

 

W dniu wygenerowania raportu posiada Pan 5 zamkniętych zobowiązań kredytowych. Ich status prezentuje tabela. 2 z wpisów są  niemożliwe do usunięcia, ponieważ bank w trakcie procesu windykacji, po wcześniejszym poinformowaniu Pana o takim zamiarze i wobec braku spłaty w wyznaczonym terminie, nabył prawo do przetwarzania danych kredytowych przez okres lat pięciu od chwili ustania zobowiązania. W praktyce oznacza to tyle, że wpisy są niemożliwe do usunięcia. Przez 5 lat od chwili zamknięcia będą one widoczne w BIK-u i będą osłabiały Pańską zdolność kredytową, przy czym z miesiąca na miesiąc ich negatywny wpływ na Pańską ocenę będzie coraz mniejsza. Zgodnie z zasadą obowiązującą w BIK-u, że im więcej czasu upłynęło od negatywnego zdarzenia, tym wartość tego zdarzenia dla oceny klienta jest mniejsza. W praktyce po 3 latach wpisy nie mają już praktycznie żadnego znaczenia dla zdolności kredytowej, pomimo, że wciąż widnieją w rejestrze.

Pozostałe 3 wpisy jesteśmy w stanie dla Pana usunąć, oczywiście zgodnie z etyką naszego serwisu, z pełną gwarancją skuteczności (w przypadku niepowodzenia natychmiast zwracamy środki)

Nie sposób ocenić , czy usunięcie tych wpisów pomoże przywrócić Pana zdolność kredytową, ponieważ ma Pan sporo zobowiązań otwartych. Czyli takich, których usunąć przez zakończeniem spłaty się nie da.

Nie sposób również ocenić w chwili obecnej, czy są to wpisy usuwalne czy nie. Ponieważ są to wpisy aktywne, mogą z dnia na dzień zmienić swój status w momencie dokonania przez bank aktualizacji w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Generalnie do Pana należy decyzja, czy chce Pan podjąć walkę o wyjście z impasu.

Mam nadzieję, że ma Pan teraz pełniejszy obraz swojej sytuacji na dzień dzisiejszy i dzięki informacjom tutaj zawartym będzie Panu znacznie łatwiej podjąć decyzję.

Zapewne zainteresuje Pana czas potrzebny do usunięcia wspomnianych trzech wpisów. Nie sposób określić dokładnie, przybliżę zatem mechanizmy, co pozwoli Panu na samodzielne sprawdzenie tego. Każdy bank ma ustalony z BIK-iem przynajmniej jeden dzień w miesiącu, w którym dokonywane są aktualizacji danych kredytowych. W Pańskim przypadku (na przykładzie wpisów dotyczących Żagla, obecnie BZWBK) przyjmijmy na potrzeby symulacji ostatni dzień miesiąca jako dzień aktualizacji.

Jeśli złoży Pan zamówienie na usługę czyszczenia BIK dziś, czyli 25-go, już jutro będzie mógł Pan złożyć dokumenty w banku. Pięć dni później bank wyśle do BIK-u aktualizację, w Pana przypadku będzie to żądanie usunięcia wpisów. Po kilku dniach wpisy zostaną przez BIK usunięte  z rejestru. Całość operacji czyszczenia BIK potrwa około 2tygodni.

Jeśli natomiast nie zdąży Pan przed datą aktualizacji na linii bank – BIK, wówczas czas skutecznego usunięcia Pańskiej historii kredytowej wydłuży się do np. 6 tygodni. Warto zatem sprawdzić w banku, kiedy aktualizuje dane w BIK, aby trzymać rękę na pulsie i nie tracić niepotrzebnie czasu.

Na koniec ostrzeżenie dla Pana. Gdyby nie mógł się Pan pogodzić z faktem, że posiada Pan wpisy nieusuwalne, zapewne zacznie Pan szukać pomocy. Szybko znajdzie Pan kilka osób, które za stosowną opłatą obiecają Panu usunięcie każdego wpisu w BIK. Jest to oczywiście pułapka, zastawiona na bardzo zdeterminowane osoby. Proszę zatem pamiętać, że prawo bankowe nie zezwala na usunięcie z BIK wpisów zaznaczonych w tabeli na czerwono i płacenie za obietnice ich skutecznego usunięcia jest dobrowolnym pozbyciem się pieniędzy na rzecz oszusta składającego kłamliwe obietnice.

Kontakt

Mecenatura RP sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542804573, REGON: 383373483
Zarejestrowana pod nr KRS 0000786018 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...