Raport BIK online

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 29.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa BIK – 406 punktów

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 9

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

BPH

Karta kredytowa

26 dni

Do usunięcia

BPH

kredyt

45 dni

Do usunięcia

Credit Agricole

kredyt

70 dni

Do usunięcia

BPH

kredyt

10 dni

Do usunięcia

Credit Agricole

kredyt

103 dni

Do usunięcia

PKO SA

Kredyt

107 dni

b. niewielkie szanse na usunięcie

PKO SA

Kredyt odnawialny

121 dni

b. niewielkie szanse na usunięcie

 

Wnioski:

Tabela pokazuje wszystkie zarejestrowane wpisy BIK  składające się na ocenę punktową, które dodatkowo pomniejszona jest o składane zapytania kredytowe zakończone odmową.

Jak widać wyraźnie, wpisów negatywnych jest sporo, a co za tym idzie, ocena odbiega od średniej i to bardzo wyraźnie.

2 z wpisów mają charakter trwały (PKO SA) i teoretycznie są one nieusuwalne, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że bank nie miał finalnie problemów z odzyskaniem zaległych rat nie mogę przekreślić szans na usunięcie tych wpisów, a na pewno mogę zadeklarować podjęcie takiej próby w ramach zawartej umowy.

Pozostałe wpisy są w pełni usuwalne, na co otrzymuje Pani gwarancję 100% skuteczności. Ich zniknięcie spowoduje przyrost punktów (szacowane 80 -110) , który to pozwoli Pani rozmawiać z bankami z zupełnie innej pozycji niż aktualna.

Samo usunięcie wpisów BIK , zakładając rozpoczęcie działań wraz z początkiem maja, zajmie około miesiąca. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż aktualizacja scoringu następuje w miesiącu kolejnym, dopiero w czerwcu lub lipcu osiągnie Pani ilość punktów niezbędnych do rozpoczęcia działań kredytowych.

Do tego czasu proszę wstrzymać się ze składaniem jakichkolwiek wniosków, ponieważ każdy wniosek osłabia Pani zdolność i jest marnotrawieniem punktów.

Zapraszam zatem do jak najszybszego podpisania umowy, pozwalającej na rozpoczęcie działań.

 

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...