BIK czy BIG - dylemat współczesnego Polaka

Wielu, a nawet bardzo wielu kredytobiorców czynnie i regularnie korzysta z produktów finansowych nie posiadając jednocześnie odpowiedniej wiedzy na temat funkcjonowania i zasad działania rynku finansowego w Polsce. Idealnie oddaje to kompletne zagubienie w nazwach i skrótach pojawiających się w kontekście posiadanych produktów kredytowych. O nich właśnie traktować będzie ten artykuł, niewielkie kompendium pozwalające osobom poruszającym się w świecie finansowych skrótów po omacku raz na zawsze zrozumieć znaczenie najczęściej używanych skrótów oraz rolę i zasady działania instytucji, pod tymi skrótami się skrywających.

Czy BIK to to samo co BIG, czyli litera czyni wielką różnicę

Gro konsumentów, nawet takich, którzy z niejednego bankowego pieca chleb jedli, pomimo doświadczenia na rynku kredytów nadal nie odróżnia BIK-u od BIG-u. Dla wielu oznacza to samo, a najczęściej "czarną listę dłużników".

Zacznijmy zatem od sprostowania jednego ze stereotypów: BIK i BIG to zupełnie inne instytucje, działające na całkowicie odrębnych zasadach i podlegające zupełnie innym prawom. Przede wszystkim BIK (Biuro Informacji Kredytowej) jest jeden, natomiast BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) występuje w liczbie kilku niezależnych od siebie instytucji. Dodatkowo pamiętać należy, że BIK to instytucja powołana przez banki i służąca bankom oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów. Biura Informacji Gospodarczej są tworami prywatnymi i służą wszystkim, którzy mają ochotę z nich korzystać i za korzystanie zapłacą.

Przykład: do BIK-u informacje o Tobie może przekazać bank, w którym spłacasz kredyt, do BIG-u każdy wierzyciel, który za to zapłaci. Innymi słowy, jeśli nie płaciłeś za kablówkę i dostawca sygnału chce dodać Cię do listy dłużników, może zrobić to wyłącznie korzystając z BIG-ów (biur informacji gospodarczej) natomiast nigdy nie będzie mógł wpisać Cię do rejestru BIK.

Kolejnym elementem odróżniającym BIK od BIG są rodzaje wpisów. BIK gromadzi informacje od banków, SKOK-ów i części firm pożyczkowych o wszystkich zobowiązaniach kredytowych - zarówno tych spłacanych idealnie, jak spłacanych fatalnie. „Bycie w BIK-u” nie oznacza zatem automatycznego widnienia na liście dłużników bankowych, lecz w bazie wszystkich polskich kredytobiorców. BIG natomiast gromadzi dane o złych długach, czyli niezapłaconych zobowiązaniach. Do BIG-u wpisywani są faktyczni dłużnicy, zalegający z płatnościami. Dlatego o listach dłużników możemy mówić tylko w kontekście biur informacji gospodarczej, a nie BIK-u.

Przykład: Kredytobiorca płacący wszystkie raty przed terminem jest wpisany do BIK-u. Podobnie każda osoba, która kiedykolwiek brała kredyt. Sformułowanie "jestem w BIK" nie niesie zatem ze sobą żadnych negatywnych przesłanek i nie powinno być mylone z nieprzyjemnością bycia na liście dłużników BIG.

Ten BIG czy te BIG-i?

Zdecydowanie te BIG-i. Biur Informacji Gospodarczej jest w Polsce kilka i każde z nich nazywa się BIG. Dlaczego? Ano dlatego, że taki jest ustawowy wymóg, który spełnić musi spółka prowadząca biuro informacji gospodarczej, inaczej właśnie BIG.

Mamy zatem BIG Infomonitor, BIG Krajowy Rejestr Długów, BIG Rejestr Dłużników ERIF i BIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Jak widać wyraźnie, BIG to nie jest jak w przypadku BIK jednak instytucja, a pięć działających odrębne, niezależne i co więcej - konkurujących ze sobą firmy!

Przykład: Jeśli ktoś twierdzi, że jest wpisany do BIG-u nie może myśleć o jednej firmie nazywającej się BIG. Nie ma bowiem czegoś takiego jak centralny BIG, jest za to 5 (6-ty czeka na koncesję) konkurujących i działających niezależnie od siebie firm, które nie udostępniają sobie wzajemnie informacji o dłużnikach - konsumentach.

Co to jest w ogóle BIG?

BIG, czyli Biuro Informacji Gospodarczej jest instytucją, która gromadzi i udostępnia  dane o niesolidnych dłużnikach. Informacje do BIG-u przekazywać mogą wszystkie podmioty, które mają zawartą z danym biurem umowę. Umieszczenie danych w BIG stanowi dla dłużnika znaczną dolegliwość w przypadku np. chęci wzięcia telefonu na abonament, zakupów ratalnych czy leasingu.

Biura Informacji Gospodarczej są nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki. Właścicielem BIG-u może być każda spółka akcyjna, która posiada kapitał nie mniejszy niż 4 miliony złotych.

Czym jest wpis do BIG?

O wpisie do BIG-u mówimy wówczas, gdy wierzyciel postanawia ujawnić dane swojego dłużnika poprzez umieszczenie jej w bazie BIG. Może on wybrać, czy dokona tego poprzez wpisanie do wszystkich polskich Biur Informacji Gospodarczej, czy też tylko wybranych. Od momentu dokonania wpisu dane dłużnika widoczne dla wszystkich (jeśli jest on przedsiębiorcą) lub - w przypadku konsumenta - jeśli wyraził on na to pisemną zgodę.

Przykład: pracodawca ma brzydki zwyczaj ingerowania w prywatność swoich pracowników. Chciałby sprawdzić, czy mają oni długi, a jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości. Nie sprawdzi tego na szczęście, gdyż do sprawdzenia potrzebowałby pisemnej zgody pracowników. Ale oni w każdej chwili mogą bez żadnych ograniczeń sprawdzić, czy wścibski właściciel firmy posiada niezapłacone zobowiązania, bowiem ustawa pozwala na sprawdzenie każdego przedsiębiorcy.

Kto wpisał mnie do BIG?

Na to pytanie odpowiedzieć można dopiero po sprawdzeniu danego BIG-u. Warto jednak pamiętać, jakie zasady i obostrzenia panują przy dodawaniu dłużników do bazy prowadzonej przez każdy z BIG-ów:

Dokonać wpisu można wyłącznie wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. Zobowiązanie jest wymagalne od co najmniej 60 dni.
  2. Łączna kwota zobowiązań wobec wierzyciela wynosi co najmniej:
    • w przypadku dłużnika będącego konsumentem – 200 zł brutto;
    • w przypadku dłużnika nie będącego konsumentem – 500 zł brutto.
  3. Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do KBIG informacji o nieuregulowanych należnościach.
  4. Zobowiązania stwierdzone tytułem wykonawczym można ujawnić bez względu na kwotę i okres wymagalności, jeśli tylko upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do danego BIG-u informacji o nieuregulowanych należnościach.

Komentarze   

 
0 #1 Grzegorz 2019-11-23 23:33
Skoro do BIG można wpisać każdego dłużnika i wierzyciel powiadomi o takim zamiarze,to uprawnia go do wpisania w BIG.Wymieniacie tu warunki,które pozwalają na wpis ale jednak okazuje się ,że zgoda dłużnika jest w zupełności bez użyteczna i niepotrzebna.Sk oro dłużnik nie wyraził zgody,to dlaczego wierzyciel udostępnia informacje o jego zadłużeniu.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...