CZARNA LISTA DŁUŻNIKÓW

W Polsce istnieje kilka tak zwanych czarnych list dłużników. Przedstawiamy Państwu pomocny poradnik, z którego dowiecie się w jaki sposób sprawdzić się na najpopularniejszych listach dłużników oraz w jaki sposób skutecznie usunąć swoje dane z listy, na której się znajdują. Dla osób, które nie chcą samodzielnie sprawdzać się na listach dłużników, przygotowaliśmy ofertę pozwalającą na jednorazowe zlecenie pobrania raportów przez naszych specjalistów. Każdy z pakietów zawiera unikatową usługę analizy raportu BIK oraz poprawy scoringu BIK - odzyskania lub zwiększenia zdolności kredytowej.

Raport BIK
analiza

Raport BIK
analiza + pobranie

44 zł

66 zł

Dla osób chcących profesjonalnej analizy raportu BIK i wskazówek do szybkiej i skutecznej poprawy zdolności kredytowej Pobranie raportu BIK oraz jego szczegółowa analiza i interpretacja - dla tych, którzy cenią profesjonalizm w finansach

BIK (BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ)

BIK zajmuje się przetwarzaniem danych kredytobiorców posiadających swoje zobowiązania w bankach , SKOK-ach oraz niektórych firmach pozabankowych (Wonga, VIVUS, Aasa) Rolą BIK-u jest udostępnianie instytucjom finansowym posiadającym dostęp do bazy BIK informacji o przeszłości kredytowej i aktualnych zobowiązaniach kredytobiorców znajdujących się w bazie. Ponieważ są to informacje zarówno pozytywne jak i negatywne BIK niefortunnie w społeczeństwie określany jest jako Czarna Lista BIK, ponieważ w bazie BIK w jednym rzędzie umieszczenie są kredytobiorcy idealni, jak i tacy, którzy mają na swoim koncie ogrom niespłaconych kredytów. Innymi słowy - w bazie BIK znajdują się dane wszystkich kredytobiorców niezależnie od ich statusu i oceny.

Prawidłowe odczytanie raportu BIK pozwoli na szybkie działania w celu odzyskania / poprawy zdolności kredytowej. Podstawą jest fachowa analiza raportu BIK

Jak sprawdzić BIK?

Sprawdzenie BIK-u dokonuje się poprzez pobranie tzw. raportu BIK. Pobranie raportu BIK jest proste i możliwe nawet w 15 minut.

>> Zobacz artykuł o pobieraniu raportu BIK <<

Jak usunąć wpisy z BIK?

Przestrzegamy przed samodzielnymi próbami usuwania wpisów - mogą one wyrządzić ogromne szkody osobie dokonującej takich prób bez konsultacji ze specjalistą. Rejestr BIK jest materią niezwykle delikatną i wykonywanie operacji bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia może spowodować np. nieodwracalne usunięcie wpisów pozytywnych, co przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego, czyli spadek scoringu i w efekcie utratę zdolności kredytowej. Ponieważ prawidłowe odczytanie raportu BIK wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego powinno ono zostać wykonane specjalistę, który wskaże wpisy do usunięcia, podpowie zestaw działań korygujących (zwiększających wiarygodność) oraz finalnie pomoże w usunięciu wpisów, które usunięcia wymagają. W przypadku stwierdzenia wpisów wymagających usunięcia świadczymy usługę czyszczenia BIK - jako jedyna firma w Polsce oferujemy pisemną gwarancję 100% skuteczności naszych usług.

BIG INFOMONITOR

big logoRejestr Dłużników BIG InfoMonitor gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje o zadłużeniu osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Baza BIG SA jest bardzo obszerna i zawiera wpisy podmiotów z właściwie wszystkich branż. Dominują branże telekomunikacyjne (zadłużenie za telefon, internet), pożyczkowe (chwilówki), transportowe (niezapłacone mandaty za przejazd bez biletu), mieszkaniowe (opóźnienia w spłacie czynszu).

Jak sprawdzić się w BIG-u?

Bardzo prosto. Wystarczy wejść na stronę https://system.big.pl/#/register i założyć oraz zweryfikować konto. Następnie w kilka sekund pobrać i zapisać na swoim komputerze raport. Raport z BIG, podobnie jak raport z BIK, raz na 6 miesięcy przysługuje każdemu konsumentowi za darmo.

Jak usunąć wpis z BIG?

Aby usunąć negatywny wpis z BIG musisz dokonać całkowitej spłaty posiadanego zadłużenia. Jeśli to zrobisz, to podmiot, który dokonał wpisu do BIG, ma ustawowy obowiązek dokonania usunięcia wpisu z bazy BIG. Obowiązek ten reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010. Zatem spłacając swoje zobowiązanie nie musisz wykonywać żadnych kroków w kierunku usunięcia z BIG negatywnego wpisu. Całość obowiązków z tym związanych od tego momentu leży po stronie podmiotu, który wpis umieścił.

>> Czytaj więcej o BIG Infomonitor <<

Bankowy Rejestr (BR)

br logoBankowy Rejestr Dłużników Związku Banków Polskich to baza alternatywna dla BIK-u. Na czarną listę BR trafić może każdy kredytobiorca, który nie wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań w stosunku do banków. Baza BR zawiera informację o 2.5 miliona polskich kredytobiorców.

Jak sprawdzić Bankowy Rejestr?

Sposoby są dwa: bezpośrednio w siedzibie: Związek Banków Polskich, ul. Postępu 17 A; 02676 Warszawalub zdalnie za pośrednictwem poczty. Związek Banków Polskich niestety "nie dorobił" się jeszcze możliwości udostępniania raportów w formie elektronicznej, dlatego koniecznością jest wypełnienie i wysłanie wniosku o udostępnienie raportu. Raz na 6 miesięcy każdy kredytobiorca może zamówić raport w promocyjnej cenie 8 zł (jeśli zamawia raport BR wysyłany pocztą lub za 0 zł jeśli odbiera bezpośrednio w centrali Związku Banków Polskich). Wniosek o udostępnienie raportu BR można pobrać tutaj.

Bankowy Rejestr - jak usunąć wpis z BR

Każdy z kredytobiorców znajdujący się czarnej liście Związku Banków Polskich może wystąpić do banku, którego wpis widnieje w raporcie BR z prośbą o usunięcie negatywnego wpisu. Można próbować dokonywać tego samodzielnie lub zlecić to naszym specjalistom. Do zlecenia niezbędne jest posiadanie aktualnego raportu BR.

KRD - Krajowy Rejestr Długów

krd logoKolejne Biuro Informacji Gospodarczej powszechnie znane i mocno osadzone w świadomości dłużników. Kapitało powiązane z firmą windykacyjną Kaczmarski Inkasso. Dla wielu KRD to synonim czarnej listy dłużników, z której bardzo trudno się wydostać. A jak to wygląda w praktyce?

Raport z KRD

Sprawdzenie się w KRD jest banalnie proste i - co najważniejsze - zupełnie bezpłatne. Wystarczy założenie konta na stronie https://konsument.krd.pl i zweryfikowanie swojej tożsamości. Następnym krokiem jest już tylko zalogowanie się i pobranie raportu. Aby sprawdzić, jak proste jest to w praktyce zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku obrazującego w sposób maksymalnie czytelny jak pobrać raport z KRD. Zobacz film

Jak usunąć wpis z KRD?

Po dokonaniu całkowitej spłaty danego zadłużenia możesz (ale nie musisz) powiadomić wierzyciela o fakcie, że właśnie przestał nim być i zażądać usunięcia nieaktualnej informacji o posiadanym zadłużeniu ze wszystkich Biur Informacji Gospodarczej, w których informacja taka została przez niego umieszczona. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 nakłada na wierzyciela dokonanie stosownych korekt w ciągu 14 dni. Możesz być więc pewien, że po upływie maksymalnie 2 tygodni Twój wpis z KRD zostanie bezpowrotnie usunięty.

>> Czytaj więcej o BIG KRD <<

Rejestr Dłużników ERIF

erif logoProwadzone przez największą polską firmę windykacyjną KRUK SA Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi i przetwarza dane o niespełna 2 milionach spraw. Jak każde BIG działające w Polsce udostępnia informacje o zbiorach podmiotom korzystającym z takiej usługi. Są to banki, pośrednicy kredytowi i SKOK-i, operatorzy telewizyjni i telekomunikacyjni, firmy ubezpieczeniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, MOPS-y czy też firmy windykacyjne. Baza ERIF zawiera (jako jedyne BIG w kraju) informacje o dłużnikach KRUK SA.

ERIF - jak sprawdzić i pobrać raport?

Rejestr Dłużników ERIF pozwala na szybkie i bezpłatne (raz na 6 miesięcy) pobranie raportu zwanego raportem "o sobie". Dowiemy się z niego, kto wpisał nas na czarną listę dłużników, ile jesteśmy winni i komu, a przede wszystkim czy jesteśmy w stanie szybko wpisy te usunąć.

Jak usunąć wpis z ERIF?

Po spłaceniu zadłużenia (w całości) danemu wierzycielowi mamy pewność, iż wypełniając swoje obowiązki wynikające z zapisów Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 dokona on usunięcia wpisu w ciągu 14 dni od ustania między wami relacji dłużnik - wierzyciel. Oczywiście można dodatkowo wysłać do byłego już wierzyciela żądanie usunięcia wpisu, jednakże jest to jego obowiązkiem i przypomnienie o tym jest wyłącznie Twoją dobrą wolą, a nie koniecznością.

>> Czytaj więcej o BIG ERIF <<

KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

kbig logoNajmniej znane Biuro Informacji Gospodarczej, słabo rozpowszechnione wśród firm. Jednak wyłącznym akcjonariuszem KBIG jest Deltavista International AG z siedzibą w Szwajcarii, który ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych biur na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Zatem ciężko wyrokować co do potencjału i przyszłego rozwoju tego biura. Kieruje ono swoją ofertę zarówno do osób fizycznych, firm jak i administracji publicznej.

KBIG - jak sprawdzić i pobrać raport?

W każdym BIG-u raz na 6 miesięcy można bezpłatnie sprawdzić adnotacje na swój temat czyli pobrać raport "o sobie" wraz z raportem z rejestru zapytań (czyli informacją, jaka firma wypytywała o to czy dana osoba jest dłużnikiem nierzetelnym). Niewielka skala działalności pociąga za sobą w wypadku KBIG-u ograniczoną dostępność do raportów. Raport można uzyskać składając wniosek w siedzibie biura lub drogą listowną. Wniosek można pobrać na stronie http://www.kbig.pl/Dla-osob/Dokumenty.

Jak usunąć wpis w KBIG?

Procedura nie odbiega w tym wypadku od pozostałych Biur Informacji Gospodarczej. Wiążący jest zapis o konieczności usunięcia wpisu o długu w ciągu 14 dni od ustania relacji między wierzycielem, a dłużnikiem. Zatem dwa tygodnie po spłacie długu informacja o nim bezpowrotnie zniknie z rejestru Krajowego Biura Informacji Gospodarczej.

KIDT BIG SA - Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych

KIDTNajmłodsze Biuro Informacji Gospodarczej z ukierunkowaniem - jak wskazuje nazwa - na dłużników telekomunikacyjnych. Oczywiście Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych jest BIG-iem w pełnym tego słowa znaczeniu, zatem może przetwarzać dane dłużników ze wszystkich branż. Nie wiemy, czy prezes p. Katarzyna Ziółkowska, zdobywczyni tytułu Kobiety Przedsiębiorczej ma pomysł na wyjście z cienia wielkiej trójki prowadzącej czarne listy dłużników. Jeśli ma ambicje zostania "BIKIEM branży telekomunikacyjnej" o KIDT może być głośno, a raporty z tego BIG-u będą pobierane masowo. Jeśli jednak BIG KIDT wchodzi na rynek bez pomysłu na siebie, szanse na walkę o atrakcyjność klientów z KRD czy Infomonitorem są raczej iluzoryczne.

KIDT- jak sprawdzić i pobrać raport?

Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych posiada ustawowy obowiązek udostępniania raportów konsumenckich raz na pół roku bezpłatnie. Dokładnie tak jak każdy BIG. Oczywiście konsument może sprawdzać się dowolnie często, wówczas jednak zmuszony będzie do zapłaty 6,50 zł za każdy dodatkowy raport. Zamówienie raportu możliwe jest na stronie www.kidt.pl, pobrania druku do zamówienia można dokonać klikając w zakładkę http://www.kidt.pl/pliki/do_pobrania/KIDT_wniosek_konsumenta.pdf. Aktualnie zamówienie raportu możliwe jest tylko korespondencyjnie, sam raport może zostać przesyłany na skrzynkę e-mail.

Jak usunąć wpis w KIDT BIG SA?

Procedura usunięcia wpisu z Krajowej Informacji Dłużników Telekomunikacyjnych nie różni się niczym od pozostałych BIG-ów. Po spłacie zadłużenia wierzyciel składa dyspozycję usunięcia danych byłego już dłużnika i wpis bezpowrotnie znika z czarnej listy dłużników KIDT BIG SA. Samodzielne usunięcie wpisu z BIG-u nie jest możliwe. Taką możliwość (ale i obowiązek po spłacie) ma tylko i wyłącznie wierzyciel.

mBIG - Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Bisnode mBIG logotypBisnode mBIG (pełna i właściwa nazwa to Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.) to kolejne biuro informacji gospodarczej w Polsce na naszej liście, jako najmłodsze, szóste dziecko w tym sektorze. MBIG raczkuje dlatego jego rejestry nie pękają w szwach co zapewne zmieni się wraz z upływem czasu o ile ten BIG będzie w stanie stanąć w szranki z potentatami w postaci wielkiej trójki. Oczywiście dopiero w chwili gdy uzyska odpowiedni komplet pozwoleń na działalność (na dzień 30.01.2018 - jeszcze ich nie ma).

>> Czytaj więcej o Bisnode mBIG <<

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...