Z sali sądowej na listę dłużników

sąd BIG i dłużnicy Sądy a listy dłużników

Czy Państwo pozazdrościło bankom i firmom pożyczkowym posiadania "bata" na niesolidnych dłużników w postaci możliwości wpisywania ich na tzw. czarne listy dłużników? Wygląda na to, że tak i od 1 lipca samo zaczęło korzystać z możliwości, jakie daje dodatkowo presja wywierana na dłużnikach. W tym przypadku dłużnikach Skarbu Państwa.

Od początku lipca, w związku z wejściem w życie od dnia 01.07.2015r. zmian w kodeksie karnym wykonawczym i Regulaminie urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015,poz.925 §351)  w zakresie konieczności przekazywania informacji o powstaniu zaległości w uiszczaniu należności Skarbu Państwa wszystkim Biurom Informacji Gospodarczej, wskazanym przez Ministra Gospodarki, do obowiązków sądów należy wpisywanie i usuwanie takich dłużników ze wspomnianych czarnych list.

Kogo sądy mogą umieścić na liście dłużników?

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym na listach dłużników wskazanych przez Ministra Gospodarki (czyli organ odpowiedzialny za nadzór nad wszystkimi polskimi Biurami Informacji Gospodarczej) sądy pełnią rolę wierzyciela i przekazuje do BIG-ów informację gospodarczą o powstaniu zaległości z tytułu niezapłaconej:

  • grzywny
  • nawiązki na rzecz Skarbu Państwa
  • kwoty pieniężnej stanowiącej przedmiot przepadku
  • kwoty kosztów sądowych
  • kary porządkowej (wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia)

Jak usunąć z BIG wpis dokonany przez sąd?

Ponieważ sąd działa na prawach wierzyciela (zgodnie z ustawą o Biurach informacji Gospodarczej) ma dokładnie te same prawa i obowiązki co każdy inny wierzyciel korzystający z list dłużników KRD, ERIF czy Infomonitor. Ustawa nakłada na niego zatem obowiązek dopilnowania zaprzestania przetwarzania danych dłużnika w terminie 14 dni od uregulowania przez niego zaległości, stanowiącej przyczynę umieszczenia jego danych na liście dłużników. W praktyce oznacza to, że po uiszczeniu zaległej grzywny czy zasądzonych kosztów sądowych wpis o zadłużeniu z ich tytułu zniknie w ciągu dwóch tygodni i nie trzeba w celu jego usunięcia nigdzie pisać, dzwonić czy pielgrzymować. Wystarczy po prostu zapłacić.

Czy wpis dokonany przez sąd zablokuje mi zdolność kredytową?

Bardzo trudno przewidzieć, w jaki sposób instytucje korzystające z możliwości sprawdzania swoich klientów w bazach BIG zareagują na widoczne tam wpisy dokonane przez sądy. Wydaje się logicznym, że powinny mieć one większe znaczenie niż wpisy dokonywane przez lokalne MPK, PKP czy też dotyczące rachunków z TP SA sprzed lat 10-ciu (czyli w czasach, gdy każdy posiadacz usług z tej firmy mógł dostać rachunek na kilka tysięcy i...pisać na Berdyczów). Oczywiście są to nasze przypuszczenia, niekoniecznie muszą mieć odzwierciedlenie w praktyce. Ponieważ zmiany, pozwalające na wpisywanie przez sądy dłużników do BIG są bardzo świeże, zapewne u największych odbiorców danych z list dłużników trwa jeszcze budowanie procedur.

A co z dłużnikami alimentacyjnymi?

Zmiany w ustawie kodeks karny wykonawczy z dnia 1 lipca 2015 roku powinny być zmorą dla tzw. alimenciarzy. Od tego momentu ich dane zostaną umieszczone w każdym z BIG-ów, a nie jak dotąd w wybranym przez właściwą terytorialnie gminę pojedynczym BIG-u. Każdy dłużnik posiadający obowiązki alimentacyjne, a uchylający się od ich wypełniania i "cedujący" te obowiązki na państwo trafi do wszystkich polskich BIG-ów, co (przynajmniej w teorii) powinno mocno utrudnić mu życie w sytuacjach, gdy trzeba wykazać się wiarygodnością finansową. Bo czyż etyczne byłoby, aby osoba, która nie płaci na swoje własne dzieci otrzymywała możliwość beztroskiego skakania po kanałach najdroższych pakietów telewizji satelitarnej?

Do jakich Biur Informacji Gospodarczej będą wpisywać dłużników sądy?

W Polsce mamy 4 podmioty spełniające rolę BIG-ów, czyli biur informacji gospodarczej, zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji gospodarczych, w tym informacji o niesolidnych dłużnikach.

Najbardziej znanym jest KRD (Krajowy Rejestr Długów SA) z siedzibą we Wrocławiu, należący do firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkaso. W tym samym mieście znajduje się kolejny BIG o nazwie ERIF, którego właścicielem jest najsłynniejsza w kraju firma zajmująca się windykacją, czyli KRUK SA. Kolejnym polskim BIG-iem jest powiązany kapitałowo z Biurem Informacji Kredytowej (czyli słynnym BIK) Infomonitor z siedzibą w Warszawie. Czwartym, zdecydowanie najmniejszym i praktycznie nieznanym biurem informacji gospodarczej jest KBIG z Krakowa.

Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem wiedzy o BIG-ach i szybkim sprawdzeniu w jaki sposób sprawdzić się w BIG, jak pozyskać raport z BIG itp. - zapraszamy do lektury naszego poradnika o czarnych listach dłużników w Polsce.

Lista dłużników BIG a kredyty i pożyczki

Pytanie zadawane przez wiele osób. Czy będąc w BIG otrzyma się jakąkolwiek pożyczkę w banku czy w sektorze pozabankowym. Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jest to z reguły sprawa mocno indywidualna i wieloaspektowa. Dla tych, którzy chcieliby sprawdzić swoją zdolność i wiarygodność kredytową w kilka chwil polecamy możliwość jaką daje portal specjalizujący się w opisywaniu i wyszukiwaniu pożyczek bez BIK i BIG.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...