Mam zajęcie komornicze

fotolia 80744642 Gdy w wyniku niespłacania kredytu na Twoje konto "siada" komornik wydaje Ci się, że nie ma już dla Ciebie ratunku. Że przez kilka najbliższych rat połowa pensji lądować będzie w otchłannej kieszeni komornika, a Ty na długi czas pozostaniesz dłużnikiem z piętnem tego, który ma komornika. Wiedz jednak, że wcale nie musi tak być - egzekucja komornicza rozpoczęta po wypowiedzeniu umowy kredytu nie musi trwać długo. W dowolnym momencie możesz zawrzeć z bankiem ugodę, wznowić wypowiedzianą umowę kredytu i rozpocząć nowe życie - bez widma komornika na karku i wszystkich niemiłych konsekwencji z tym związanych.

Co można zrobić, gdy ma się komornika?

Przede wszystkim sprawdzić należy, czy rozpoczęcie działań zmierzających do wstrzymania egzekucji komorniczej ma sens i czy wznowienie umowy jest w ogóle opłacalne. Bank przed wykonaniem gestu dobrej woli w stosunku do klienta, który zawiódł, będzie chciał bowiem zabezpieczyć się przed ewentualną powtórką tej sytuacji. Liczyć się trzeba zatem z koniecznością wpłaty kilku rat z góry. Dodatkowo ugoda zawierana po skutecznej egzekucji komorniczej musi dać bankowi większą kwotę miesięcznej raty niż egzekucja. Inaczej nie będzie miał interesu w tym, aby dać niesolidnemu klientowi kolejną szansę. Jeśli powrót na drogę solidnego klienta i wstrzymanie komornika jest dla Ciebie z różnych względów priorytetowe, wówczas jedynym rozwiązaniem jest podjęcie niezwłocznie negocjacji z bankiem w celu wznowienia wypowiedzianej umowy kredytu.

Pomoc zadłużonym z komornikiem - na czym polega?

Serwis Windykowani.pl zatrudnia specjalistów, którzy specjalizują się w pomocy osobom zadłużonym, również tym posiadającym komornika. Nasza pomoc związana jest z podjęciem rozmów bezpośrednich z osobą decyzyjną w centrali banku lub wyznaczonej przez bank placówce (centra restrukturyzacji). Celem rozmów i negocjacji jest doprowadzenie do ugody, czyli umożliwienie dłużnikowi rozpoczęcia dobrowolnej spłaty wg przyjętego harmonogramu (planu oddłużeniowego / restrukturyzacyjnego) przy jednoczesnym zawieszeniu egzekucji komorniczej. Innymi słowy: dzięki ugodzie dłużnik pozbywa się komornika i do czasu prawidłowego realizowania ustaleń z bankiem nie musi obawiać się zajęcia np. wynagrodzenia czy też egzekucji z nieruchomości.

Ile trwa negocjowanie ugody z bankiem?

Czas od podpisania umowy na reprezentowanie dłużnika przed wierzycielem (bankiem) do podpisania ugody to ok. 2 tygodni. W tym czasie wdrażamy wszystkie niezbędne procedury dotyczące pełnomocnictwa, umawiamy spotkanie, organizujemy wyjazd pełnomocnika do centrali banku. Czas realizacji powierzonego zlecenia zależy również od samego dłużnika, gdyż on to we własnym zakresie musi poświadczyć podpis na pełnomocnictwie u notariusza oraz złożyć pełnomocnictwo w banku (bezpośrednio w oddziale lub wysyłając drogą pocztową na adres centrali). Dopiero po złożeniu pełnomocnictwa możemy podjąć bezpośrednie działania, czyli oddelegować pełnomocnika do centrali danego banku. Staramy się zrobić to jak najszybciej, w większości przypadków działania bezpośrednie rozpoczynają się już w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przyjęcia przez bank pełnomocnictwa.

Ile kosztuje usługa reprezentowania przed bankiem?

Sama usługa jest bezpłatna. Serwis Windykowani.pl stoi na stanowisku, że nie pobiera się wynagrodzenia przed wykonaniem pracy. W tym przypadku naszą pracą jest doprowadzenie do ugody i wznowienie wypowiedzianej umowy kredytowej z jednoczesnym zawiedzeniem trwającej egzekucji komorniczej. Dlatego też zapłacisz nam dopiero po podpisaniu stosownych ugód i zawieszeniu trwającej egzekucji. Przed wykonaniem naszego zadania nie weźmiemy od Ciebie ani złotówki.

Twoim jedynym obciążeniem będzie pokrycie kosztów delegacji wynajmowanego pełnomocnika: podróży do centrali banku, noclegu i wyżywienia w czasie delegacji. Zasadnicze wynagrodzenie z tytułu wynegocjowania ugody zapłacisz zawsze po jej podpisaniu. Nasza praca wyceniana jest zawsze przed podjęciem przez Ciebie decyzji, zawarta jest w pisemnej umowie i nie ulega zmianie niezależnie od sytuacji.

Ile zapłacę za pomoc w zawieszeniu działań komornika?

Kwota wynagrodzenia za wynegocjowanie dla Ciebie ugody pozwalającej na wstrzymaniu działań komornika jest zależna od wysokości kwoty zadłużenia. Przykładowo klient posiadający wypowiedziany kredyt na kwotę 50.000 zł zapłaci 2% wartości zadłużenia, dłużnik tego banku posiadający niespłacony kredyt w wysokości 300.000 zł będzie miał do zapłaty już tylko 0.75% wartości długu - przedmiotu negocjacji.

Reklama