Oddłużanie - wykup długów

Oddłużanie - wykup długówJeśli:

  • Twoje zadłużenie nie przekracza 50 tys. złotych,
  • możesz udokumentować jego status aktualnymi raportami z baz BIK i BIG*
  • posiadasz zdolność do płacenia zaproponowanej raty miesięcznej
  • nie posiadasz innych niż odsprzedane przez pierwotnego wierzyciela zobowiązań kredytowych stanowiących przedmiot cesji

To zapewne zainteresuje Cię, prawdopodobnie jedyna w Polsce tego typu oferta, skierowana do osób posiadających zakończone wypowiedzeniem umowy kredytowe czy pożyczkowe w bankach i instytucjach pozabankowych, które finalnie zostały wykupione** przez podmioty trzecie, np. fundusze sekurytyzacyjne.

Jeśli zastanawiasz się jak wyjść z długów, oddłużanie poprzez wykup Twoich długów od wierzycieli, to:

  • najlepszy i najbardziej efektywny sposób na pozbycie się starych długów,
  • jedna miesięczna kwota przeznaczona na wykup długów,
  • maksymalny okres spłaty 60 miesięcy,
  • historia kredytowa w BIK i obecność na listach dłużników nie ma dla nas żadnego znaczenia,
  • za oferowaną Ci pomoc nie pobieramy żadnych prowizji

Wypełnij formularz

Wykup długów to najtańsza i najbardziej efektywna forma pozbycia się zadłużeń. Oferta skierowana jest dla osób zadłużonych, których zobowiązania nie przekraczają 50.000 zł. Wykup długów to docelowo jedno stałe miesięczne obciążenie i długofalowy plan wychodzenia z pętli kredytowej. Z tego rozwiązania może skorzystać każdy, kto posiada realną możliwość płacenia stałej miesięcznej kwoty oraz potrafi udokumentować sprzedanie długów przez wierzycieli pierwotnych poprzez przesłanie raportu z list dłużników BIK, a w razie wątpliwości raportów BIG.

Oddłużanie dla zdecydowanych

Największą zaletą oddłużania za pomocą wykupu długów jest brak ograniczeń np. z tytułu złych wpisów w BIK czy BIG-ach. Z metody tej skorzystać może każdy, kto chce w sposób zaplanowany i realny wyjść z długów. Wiek dłużnika również nie ma żadnego znaczenia, oddłużać tym sposobem może się każdy potrzebujący pomocy w wyjściu z długów.

Jedynym warunkiem, jakiemu musi sprostać osoba zadłużona jest zdolność do pokrywania stałych miesięcznych kosztów oddłużania (czyli odpowiednik płacenia jednej miesięcznej raty kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych) oraz wcześniejsze skonkretyzowanie (udokumentowanie) swojego poziomu zadłużenia. Skuteczne oddłużanie jest możliwe bowiem tylko wówczas, gdy znana jest całkowita wartość zadłużenia. Ponieważ najdokładniejsze oszacowanie wielkości zadłużenia możliwe jest wyłącznie na podstawie raportu BIK (podliczenie zadłużenia w bankach i SKOK-ach) oraz BIG (poziom zadłużenia w firmach pozabankowych) każdy przystępujący do oddłużania poprzez wykup długów zostanie poproszony o dostarczenie aktualnych raportów z tych baz.

Wykup wszystkich długów

Serwis Windykowani.pl udziela pomocy wszystkim chętnym nieodpłatnie, co oznacza, iż nie pobieramy żadnych opłat za pomoc w odczycie i interpretacji informacji o zadłużeniu w pobranych raportach. Udzielamy również bezpłatnej pomocy w całym procesie oddłużania za pomocą wykupu długów, służymy poradami i sugerujemy najlepsze możliwe rozwiązania. Nie ponosisz kosztów pośrednictwa, gdyż serwis Windykowani.pl nie udziela pożyczek ani jakiejkolwiek pomocy finansowej osobom zadłużonym w formie innej niż wykup długów. Obowiązuje zasada: albo wszystko, albo nic. Oznacza to, że wykupujemy wszystkie długi wnioskodawcy - wnioskodawca nie może pozostać z jakimikolwiek zobowiązaniami w trakcie spłaty. Jeśli chce przeznaczyć na wykup tyko jakiś procent posiadanych zobowiązań, wówczas składanie wniosku jest bezcelowe, gdyż zadziała wspomniane zasada „wszystko, albo nic". W praktyce oznacza to, że jeśli zainteresowany posiada 5 wierzytelności sprzedanych i 3 zadłużenia obsługiwane na bieżąco nie będzie miał możliwości skorzystania z tej oferty. Cedując na nas swoje odsprzedane wierzytelności pozostanie bowiem wciąż z czynnymi zobowiązaniami. A podstawową zasadą, jaką się kierujemy, jest całkowite, a nie częściowe oddłużenie.

* Raporty z BIK oraz BIG (KRD, Infomonitor, ERIF) są niezbędne do stwierdzenia, czy przedstawione zadłużenie zostało przez pierwotnego wierzyciela sprzedane. Ponieważ 99% osób zainteresowanych usługą nie rozumie terminu "sprzedaż wierzytelności" i obsługa bieżąca zadłużenia przez firmę windykacyjną jest dla nich równoznaczna z tym, że wierzyciel sprzedał ich dług, weryfikacja za pomocą raportów z baz BIK i BIG jest jedyną formą sprawdzenia stanu faktycznego.

Raporty zawierają nazwę aktualnego wierzyciela, dzięki czemu ich analiza pozwoli stwierdzić, czy wszystkie wierzytelności zostały przez wierzycieli pierwotnych sprzedane i czy dany dłużnik kwalifikuje się do rozpoczęcia rozmów na temat wykupu jego długów.

** Wierzytelności wykupione - Twoje długi, które zostały od wierzyciela pierwotnego (firmę, której zalegasz za usługę lub towar) odkupione. O fakcie tym zostałeś poinformowany specjalnym pismem zawierającym szczegóły dokonanej cesji, a przede wszystkim dane nowego wierzyciela.

Długi, których ściąganiem zajmuje się lub zajmowała dowolna firma windykacyjna niekoniecznie musiały być sprzedane. Firmy windykacyjne w Polsce działają również na zasadzie obsługi na zlecenie wierzyciela pierwotnego.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...