Pomoc w wyjściu z długów

Pomoc dla zadłużonych to dla nas zadanie o charakterze misyjnym. Wiemy bowiem doskonale, po jak dużych przejściach jest każdy z zadłużonych, jak ucierpiała jego psychika w zderzeniu z brutalną rzeczywistością i jak mocno ucierpiała jego godność, poczucie własnej wartości oraz pewności siebie.

Dlatego dla naszych klientów - osób zadłużonych i najczęściej znajdujących się w sytuacji nader trudnej czy wręcz beznadziejnej, przygotowaliśmy ofertę szczególną, gdyż najbardziej przez nich oczekiwaną.

Bezpośrednia pomoc zadłużonym - oferta skierowana do osób potrzebującej kompleksowej pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów z zadłużeniem. Nasza pomoc polega w znacznej mierze na ułożeniu długotrwałego planu pozwalającego na godne życie pomimo posiadania długów z jednoczesnym uwzględnieniem ich spłaty w sposób dostosowany do sytuacji ekonomicznej oraz polityki wierzycieli. Osoba, która zdecyduje się na pomoc z naszej strony, może liczyć na wsparcie przez cały okres wychodzenia z długów oraz interwencje w sytuacjach tego wymagających.

Na czym polega nasza pomoc dla zadłużonych?

Rozpoczyna się zawsze od spotkania, trwającego około 4 godzin. W trakcie spotkania następuje zapoznanie się z całością problemu, genezą zadłużenia, aktualną sytuacją finansową i statusem zadłużeń. W trakcie spotkania powstaje plan, który jest najlepszą w danym momencie drogą do rozpoczęcia nowego życia. Nowego życia, czyli zerwaniem z dotychczasowym zapętlaniem się, pożyczaniem na spłatę i strachem przed każdym telefonem i pukaniem do drzwi. W zależności od sytuacji zawodowej, rodzinnej czy też ekonomicznej opiekun (którym zawsze jest osoba z minimum kilkunastoletnim stażem w branży windykacji lub bankowości) postara się ustalić możliwości zabezpieczenia majątku czy wynagrodzenia przed egzekucją, strategię negocjacji z wierzycielami pozwalającą na znaczną redukcję długów poprzez umorzenia oraz co dla wielu najważniejsze - przejmie w całości ciężar rozmów z windykatorami. Dłużnik, poprzez sukcesywne wdrażanie w życie ustalonego planu, przestanie być zastraszaną, windykowaną i zewsząd gnębioną bezbronną ofiarą, a stanie się człowiekiem pewniejszym siebie, świadomym tego, że posiadanie długów nie powoduje bycia gorszym i przede wszystkim - podstaw do czucia się człowiekiem gorszej kategorii. Przyjdzie mu to z łatwością, gdyż dzięki olbrzymieniu pokładowi wiedzy na temat swoich praw oraz nieustannemu wsparciu szybko odbuduje to, co utracił przez miesiące czy lata życia z poczuciu strachu, wstydu i nieustannym obdzieraniu z godności.

Gdzie zadłużeni mogą uzyskać pomoc?

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że rozmowy o długach są bardzo intymne i trudne, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferujemy spotkania również w zaciszu ich własnych mieszkań, zapewniając im tym samym poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego. Minusem takiego rozwiązania jest konieczność pokrycia kosztów dojazdu z jednego z miejsc rezydowania naszych specjalistów: Poznania, Wrocławia lub Katowic. Plusem - możliwość odbycia jednej z najtrudniejszych rozmów w domu w miejscu, w którym czujesz się pewnie i bezpiecznie.

Osoby, które chcą zmienić swoje życie dłużnika, mogą skorzystać z pomocy specjalistów odwiedzając nas w biurze mieszczącym się tuż przy wrocławskim Rynku. Wcześniejsze umówienie pozwoli na stworzenie i zagwarantowanie warunków niezbędnych do odbycia 4-godzinnego spotkania odmieniającego dotychczasowe życie.

Ile kosztuje spotkanie i pełnomocnictwo?

Spotkanie w wymiarze 4 godzin, w trakcie którego osoba prowadząca spotkanie staje się automatycznie pełnomocnikiem prawnym kosztuje 450 zł. W przypadku spotkań trwających krócej i nieprzekraczających 2 godzin koszt spotkania wynosi 250 zł i również obejmuje pełnomocnictwo. Spotkania wyjazdowe (wizyty bezpośrednie w domu klienta) to koszt 450 zł plus koszt dojazdu na miejsce i powrotu do miasta wyjazdowego.

Jak zamówić spotkanie?

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...