Restrukturyzacja długów

Dla wielu zadłużonych najlepszym i jedynym sensownym rozwiązaniem problemu związanego z osłabieniem kondycji finansowej jest restrukturyzacja posiadanych zobowiązań finansowych.

Co to jest restrukturyzacja długów?

Jest to zmiana warunków spłaty zobowiązań w sposób umożliwiający dłużnikowi wywiązywanie się z zawartej umowy do czasu poprawy sytuacji finansowej. Celem restrukturyzacji jest zapewnienie ciągłości trwania umowy i uniknięcie sytuacji powstania przeterminowanych płatności. Restrukturyzacja jest obopólną korzyścią dla stron umowy kredytowej. Dłużnik otrzymuje od banku szansę na kontynuowanie umowy pomimo chwilowych trudności, bank utrzymuje kredyt, który dzięki restrukturyzacji nie podzieli losu tysięcy kredytów straconych.

Czy każdy kredytobiorca może zrestrukturyzować swoje kredyty?

Teoretycznie tak, gdyż działania zmierzające do zachowania statusu kredytu jako spłacanego prawidłowo są w żywotnym interesie każdego banku. Oczywiście istnieją dziesiątki sytuacji, gdy prośba o restrukturyzację zostanie odrzucona. Przyczyny takiej postawy banku są bardzo różne, najczęściej jest to negatywna ocena rokowań klienta jako płatnika lub wcześniejsze jego zachowanie w podobnej sytuacji. Mowa tutaj o otrzymaniu od banku szansy na zmianę warunków umowy kredytu i niewywiązanie się z ustaleń porozumienia.

Bank odmawia restrukturyzacji - co robić?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co może być przyczyną takiej odmowy. Jeśli z negatywną oceną prośby o restrukturyzację spotka się dłużnik, który jest już w pętli kredytowej, nie powinien mieć do banku żalu. Byłoby to bowiem jedynie przedłużeniem jego płatniczej agonii. Jeśli o restrukturyzację stara się bowiem klient, który od pewnego czasu raty kredytów pokrywa chwilówkami (a jest to sytuacja bardzo częsta), to jedynie kwestią czasu jest nadejście chwili, gdy nie będzie miał już od kogo pożyczyć. Jeśli odmowa spotka dłużnika, który ocenia swoją sytuację finansową bardzo dobrze, nie miał nigdy problemów z terminowym regulowaniem należności i jego kłopoty są ewidentnie przejściowe, wówczas powstaje problem, w rozwiązaniu którego warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Jak możemy pomóc w uzyskaniu restrukturyzacji?

Przede wszystkim stawiamy na bezpośrednie rozmowy z osobami, które mogą jednoosobowo decydować o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Są to tak zwane osoby decyzyjne, dzięki ich kompetencji restrukturyzację danego kredytu możemy wynegocjować w czasie jednego spotkania. Na wyraźne życzenie klienta możemy zamiast wysyłania do centrali specjalisty wysłać profesjonalnie zredagowane pismo zawierające prośbę o zgodę na restrukturyzację danego zadłużenia. Jednakże ze względu na różnicę skuteczności pomiędzy bezpośrednimi rozmowami a wysyłką pism zdecydowanie preferujemy opcję pierwszą.

Ile kosztuje pomoc zadłużonym?

Każdy dłużnik, który uważa, iż restrukturyzacja pozwoli mu realnie na odzyskanie finansowej stabilności, może skorzystać z naszych usług. Na życzenie dłużnika, któremu bank uporczywie odmawia zrestrukturyzowania długów, jesteśmy skłonni służyć naszą pomocą i doświadczeniem. Każdy z klientów, decydujących się na rozpoczęcie rozmów z bankiem na zasadzie wysłania do jego centrali pełnomocnika, otrzyma od nas gwarancję najniższej ceny w postaci 1% wartości negocjowanej kwoty (nie mniej niż wartość jednej raty wynikającej z umowy kredytowej będącej przedmiotem negocjacji). Nie pobieramy żadnych zaliczek ani przedpłat. Wynagrodzenie pobieramy zawsze po wykonaniu zadania i wynegocjowaniu dla klienta ugody / restrukturyzacji zgodnie z jego oczekiwaniami. Każdy z wynajmujących pełnomocnika ponosi koszty jego delegacji do miasta docelowego - transportu, wyżywienia, noclegu.

Jak zamówić usługę pomocy w restrukturyzacji?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.