Wypowiedziana umowa leasingu

fotolia 60574035 Jeśli leasingodawca wypowiedział Ci umowę zaczynają się poważne problemy. Uruchamiana jest windykacja, która z reguły dość szybko zjawia się w siedzibie Twojej firmy. Rozmowy z nimi nie są łatwe, gdyż terminy w jakich żądają zwrotu pieniędzy są krótkie, a kwoty pozwalające na wznowienie wypowiedzianej umowy z reguły abstrakcyjnie wysokie. Dodatkowo wizyty windykatorów mają negatywny wpływ na morale pracowników, którzy - bo ukryć się tego nie da - widzą, że szef stał się, delikatnie mówiąc, niewypłacalny. Wszystko to pogłębia wizja lawety za kilka dni zabierającej leasingowany samochód....

Jak pomagamy zadłużonym leasingobiorcom?

Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zmagają się z problemem wypowiedzianej umowy leasingowej mamy ofertę negocjacji bezpośrednich z wierzycielami. Pozwalają one na zachowanie status quo i pozostawienie pojazdu w firmie, dzięki czemu może on normalnie zarabiać na siebie. Umowa leasingu jest wznawiana na warunkach pozwalających na jej systematyczną spłatę wraz z zaległościami, a windykatorzy zostają odsunięci od sprawy. Widmo odjeżdżającego na lawecie zostaje oddalone i staje się jedynie złym snem.

Doprowadzenie do ugody z firmą leasingową wymaga interwencji bezpośredniej w siedzibie leasingodawcy. Nie prowadzimy rozmów z windykatorami, gdyż nie posiadają oni mocy decyzyjnej i nie mają kompetencji do decydowania o przyszłości danej umowy. Moc i władzę posiadają osoby decyzyjne, które jednym podpisem (czy raczej kliknięciem w klawiaturę) mogą w dowolnym momencie wstrzymać rozpoczętą procedurę windykacji (odebrania przedmiotu leasingu) niesolidnemu dłużnikowi. Wyznaczony specjalista (który jest pełnomocnikiem leasingobiorcy) w trakcie rozmowy z osobą na stanowisku decyzyjnym opracowuje plan wyjścia z patowej sytuacji, czyli plan spłaty zaległości oraz pozostałych do końca umowy rat w taki sposób, aby zarówno dłużnik jak i wierzyciel mogli uznać powstały scenariusz za korzystny dla siebie.

Ile trwa proces wznowienia umowy leasingowej?

Nasi specjaliści gotowi są do działań niezwłocznie po podpisaniu umowy i pełnomocnictwa. Z reguły w ciągu 48 godzin od ustanowienia wskazanego pełnomocnika rozpoczyna od rozmowy w centrali firmy leasingowej. Z reguły consensus osiągany jest już w trakcie jednej wizyty w gabinecie dyrektora odpowiedzialnego za procesy windykacji, zatem cel w postaci wstrzymania windykacji osiągnąć możemy już w ciągu dwóch dni od podpisania umowy. Wznowienie wypowiedzianej umowy leasingu następuje w przeciągu kilku, kilkunastu dni w zależności od spełnienia zawartych w niej postanowień dotyczących uwiarygodnienia dłużnika w oczach wierzyciela. Przyjąć należy, że cały proces pomocy w wypowiedzianych umowach leasingowych nie przekracza dwóch tygodni.

Ile kosztuje pomoc zadłużonym leasingobiorcom?

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy, stopniem trudności oraz etapem windykacji. Duże znaczenie ma również rodzaj leasingowanego sprzętu. Nie pobieramy jakichkolwiek opłat przygotowawczych, wstępnych czy zaliczek. Jest to jedna z zasad, których nie łamiemy nigdy, zostawiając przedpłaty firmom, które nie potrafią zaoferować skuteczności zbliżonej do naszej i muszą posiłkować się drobnymi zaliczkami od zadłużonych klientów. Swoje wynagrodzenie pobieramy wyłącznie po zakończeniu sprawy, czyli uratowaniu wypowiedzianej umowy. Jest ono ustalane przed rozpoczęciem działań i nie ulega zmianie niezależnie od stopnia trudności sprawy. Jedynym kosztem, jaki ponosi firma zlecająca negocjacje wypowiedzianej umowy jest koszt delegacji do centrali wierzyciela. Obowiązkiem zleceniodawcy jest pokrycie kosztów transportu, diety i noclegu wynajętego pełnomocnika delegowanego w sprawach swojej umowy.

W jaki sposób można skontaktować się w sprawie wypowiedzianej umowy leasingu?

Zapraszamy każdego właściciela firmy, który boryka się z opisanymi problemami (wypowiedzenie umowy, windykacja, żądanie wydania przedmiotu leasingu) do kontaktu mailowego, telefonicznego lub wizytę bezpośrednią w naszej siedzibie we Wrocławiu.

 

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...