Zajęcie komornicze pensji przed podjęciem pracy

( 11 Votes )

clockWitam i proszę o poradę. Mam komornika. Gdy wezwał mnie do siebieto powiedziałam, że kończe odpwiedni kurs i niedługo mam szansę na podjęcie pracy z Domu Opieki Społecznej. Podałam w którym. Za tydzień ze zdziweiniem zobaczyłam list od komornika w którym zwraca sie do tego własnie Domu Opieki z informacją że zajmuje mi wszystkie przyszłe wypłaty. Czy komornik mógł tak zrobić w ogóle czy to jakaś paranoja? Oczywiście dodam, że wciąż się uczę i z podanym komornikowi Domem Opieki Społecznej nie łączy mnie nic -żadna umowa, staż, praktyka.  Pozdrawiam.


ODPOWIEDŹ REDAKCJI SERWISU WINDYKOWANI.PL

Szanowna Pani.

Odnosząc się do komorniczego zajęcia wierzytelności z dnia obejmującego wynagrodzenie za pracę i inne wierzytelności należne Pani od Domu Pomocy Społecznej  (który nie jest Pani pracodawcą lub zleceniobiorcą), wyjaśniam:

1. Wg art. 803 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.) [Kpc] tytuł egzekucyjny „stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika”, czyli komornik może egzekwować dług z całego Pani majątku, wszystkich jego części i elementów, np. wierzytelności (czyli długów innych osób wobec Pani), z wyłączeniem składników majątku wyłączonych z egzekucji w całości lub części, np. alimentów, świadczeń socjalnych. Do wierzytelności tych należy i wynagrodzenie za pracę, i wierzytelność z umowy zlecenia lub podobnej umowy odpłatnej, dla przykładu o dzieło.

2. W obowiązującym prawie wynagrodzenie o pracę i należność np. z tytułu umowy zlecenie traktujemy odmiennie, dotyczy to np. w jakiej części komornik może je zająć. Jest to podział praktyczny, ale nie zaprzecza faktowi, że komornik dokonując zajęcia wynagrodzenia i innych wierzytelności od danego pracodawcy – zajmuje wszystkie wierzytelności (długi) tego pracodawcy wobec Pani – obecne i przyszłe, aż do spłaty całego długu wobec wierzyciela. Podstawą wierzytelności pracodawcy może być umowa o pracę lub np. umowa zlecenie.

3. Jak rozumiem nie jest Pani zatrudniona lub związana umową cywilną ze wskazanym DPS. Nie jest to przeszkodą w zajęciu przez komornika ewentualnych przyszłych zobowiązań przyszłego pracodawcy wobec Pani. Dla przykładu w wyroku z dnia 16 maja 2013r., sygn. akt IV Cz 241/13 Sąd Okręgowy orzekł, iż „Samo zaś zajęcie wynagrodzenia za pracę, ze względu na jego specyficzną konstrukcję sprawia, że komornik dokonuje jego zajęcia na przyszłość, przy czym zajęcie to odnosi skutek dopiero z chwilą gdy dochodzi do wypłaty tego wynagrodzenia, wówczas wypłata następuje nie do rąk dłużnika lecz na konto komornika lub wierzyciela. Wynagrodzenie w chwili jego przekazywania komornikowi czy też wierzycielowi jest już wynagrodzeniem wypłaconym.”

Zatem jak wspomniałem uprzednio komornik profilaktycznie zajął zobowiązania wobec Pani domniemanego pracodawcy. W praktyce na zasadzie „a może tak jest”, a Pani rzeczywiście tam pracuje.

4. Należy wszakże pamiętać, iż wg uznanego poglądu sądów i prawników egzekucja nie może być skierowana do którejkolwiek wierzytelności dłużnika (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1971 r., I CR 308/71, OSN 1972, nr 5), tylko do określonego długu wobec dłużnika, np. wynagrodzenia należnego od danego pracodawcy lub należności z tytułu umowy zlecenie od danego zleceniodawcy.

5. Jednak istotne jest, że ponownie wg uznanego poglądu sądów i prawników wierzytelność musi istnieć w chwili zajęcia i przysługiwać dłużnikowi na podstawie określonego stosunku prawnego (umowy o pracę, innej umowy); egzekucję z wierzytelności powstałych później, na podstawie innego stosunku prawnego - chociażby pomiędzy tymi samymi stronami - można prowadzić tylko na podstawie nowego zajęcia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1971 r., I CR 308/71, OSN 1972, nr 5).

Zatem jeżeli rzeczywiście zamierza Pani związać się zawodowo ze wspomnianym pracodawcą, to zajęcie wypłaty lub wynagrodzenia od tego samego pracodawcy musi nastąpić na podstawie nowego dokumentu zajęcia komorniczego.

6. W praktyce zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności, czyli pracodawcy. Prawnicy wyraźnie sugerują, że Pani jako dłużnik egzekwowany powinna stosować się do zakazu rozporządzania wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem już od chwili otrzymania zawiadomienia od komornika.

7. Podsumowując – zajęcie wierzytelności przyszłej, wobec ewentualnego, przyszłego pracodawcy jest nieskuteczne, choć praktykowane.

Podstawa prawna: art. 803 Kpc, art. 896 Kpc, art. 900 Kpc.

Pamiętaj. Artykuł nie stanowi interpretacji prawnej, porady, ani nie jest opinią prawną. Materiały są dostępne nieodpłatnie, a ich zamieszczenie ma jedynie cel informacyjny oraz wyjątkowo doszkalający. Właściciel portalu podejmuje wszelkie działania w celu umieszczania na stronie informacji bieżących, zupełnych i prawdziwych. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje, ani też za ewentualne braki, nieścisłości lub pomyłki w zamieszczonych materiałach.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...