Ile może zająć komornik?

Artykuł nieaktualny, jeśli chcesz sprawdzić, ile może zabrać komornik w 2019 roku kliknij w link.

Jednym z podstawowych problemów osób pracujących jest to, ile z ich wynagrodzenia może zając komornik. Poradników opisujących zasady dokonywania egzekucji z wynagrodzenia o pracę jest wiele, jednakże większość z nich napisana jest w sposób niezrozumiały. Dlatego też, przy współpracy z portalem www.pomockadrowa.pl przygotowaliśmy kompendium wiedzy na temat tego, jaką część pensji zająć może komornik zależnie od formy zatrudnienia. O tym, ile z pensji zajmie komornik, przeczytasz w poniższej części poradnika.

Zajęcie komornicze najniższej krajowej - uwaga na pułapkę

Wiele osób potocznie mówiąc, śmieje się z komornika, gdyż zarabiają (przynajmniej oficjalnie) najniższą krajową i komornik im, jak to mówią "lotto". Pozornie. Wiele z takich osób za moment płacze i lamentuje, gdy okazuje się, że owa "minimalka" wpływa na konto, na którym swą rękę położył właśnie komornik. Warto zainteresować się tym niebezpieczeństwem i póki nie jest za późno. przemyśleć przeniesienie swoich poborów - nawet tych w postaci najniższej krajowej - do banku bezpiecznego od komornika. Potrzebujesz więcej informacji  na temat zabezpieczenia swoich zarobków- sprawdź koniecznie w tym miejscu.

Zajęcie pensji dłużnika bankowego

Zasadą jest, że wynagrodzenie które otrzymujemy ze stosunku pracy podlega ochronie, dzięki której komornik nie ma możliwości zajęcia całej należnej nam pensji. Wysokość potrącenia uzależniona jest od rodzaju zajęcia komorniczego.

Rozpatrzmy najpierw sytuację, w której wynagrodzenie ze stosunku pracy zostało zajęte na poczet spłacenia długu niealimentacyjnego. Dług niealimentacyjny to właśnie wszelakie kredyty, pożyczki i chwilówki, które nie zostały spłacone zgodnie z umową i zostały przekazane do komornika. Tabela w sposób obrazowy pokaże, że im wyższe zarobki, tym gorzej dla pracownika:

Wysokość wynagrodzenia na rękę

Kwota zajęcia komorniczego

1355 zł 0 zł
1400 zł 45 zł
1450 zł 95 zł
1500 zł 145 zł
1600 zł 245 zł
1700 zł 345 zł
1800 zł 445 zł
1900 zł 545 zł
2000 zł 645 zł
2100 zł 745 zł
2200 zł 845 zł
2300 zł 945 zł
2400 zł 1045 zł
2500 zł 1145 zł
3000 zł 1500 zł
3500 zł 1750 zł
4000 zł 2000 zł
5000 zł 2500 zł
Tab. 1 Kwoty potrąceń komorniczych niealimentacyjnych z wynagrodzenia

Pierwszym ograniczeniem jest maksymalna kwota potrącenia, która została ustanowiona w Kodeksie pracy i wynosi ona 50% wynagrodzenia netto. Oznacza to, że jeżeli w danym miesiącu pracownik zarobił 3 000 zł na rękę (tzw. wynagrodzenie netto), to pracodawca nie może mu potrącić więcej, niż 1 500 zł. Nie jest to jednak jedyne ograniczenie, jakie obowiązuje pracodawcę.

Drugi parasol ochronny zakłada, że pracownik po dokonaniu potrąceń nie może otrzymać mniej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku kalendarzowym. W 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę, potocznie zwane najniższą krajową, wynosi 1 286,16 zł. Gdyby więc pracownik zarobił nie 3 000 zł a 2 000 zł netto, wówczas pracodawca nie potrąci mu 1 000 zł, ponieważ nie zostałaby wówczas zachowana kwota wolna od potrąceń, a jedyne 713,84 zł (różnicę pomiędzy 2000 zł a 1286,16 zł).

Powyższe przykłady były rozpatrywane przy założeniu, że pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Gdyby jednak pracował on na część etatu, wówczas kwota wolna od potrąceń zostałaby proporcjonalnie obniżona. Przykładowo dla 1/3 etatu kwota wolna od potrąceń wynosi 479,13 zł a dla 1/16 etatu 94,38 zł.

Zajęcie wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego

Jak wygląda sprawa dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, jeżeli mamy do czynienia z długiem alimentacyjnym? Otóż w tej sytuacji pracodawca może potrącić pracownikowi maksymalnie 60% jego wypłaty, co oznacza, że jeżeli kwota do wypłaty wynosi 3 000 zł netto, to na konto komornika zostanie przelane 1 800 zł a 1 200 zł otrzyma pracownik.

W przypadku osób, które zalegają z zapłatą alimentów na rzecz swojego potomstwa, ustawodawca nie przewidział parasola ochronnego w postaci kwoty wolnej od potrąceń. Oznacza to, że jeżeli pracownik będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i osiągnie przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, to zamiast otrzymać 1 286,16 zł wypłaty, jego konto zostanie zasilone kwotą 514,46 zł. Nie jest to jednak najgorszy z możliwych scenariuszy. W trudniejszej sytuacji znajdą się osoby, które nie łączy z pracodawcą umowa o pracę, a jedynie umowa cywilnoprawna,czyli umowa zlecenia bądź umowa o dzieło.

Zajęcie wynagrodzenia zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia

Główną zasadą jest, że wynagrodzenie osoby zachowującej status zleceniobiorcy, a więc zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, nie podlega w żaden sposób ochronie. Oznacza to, że nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące maksymalnego potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń.

I nie ma w przypadku umów cywilnoprawnych znaczenia, czy zajęcie jest dokonywane na rzecz długu alimentacyjnego, czy niealimentacyjnego. Zatem jeżeli dług zleceniobiorcy przewyższa kwotę wynagrodzenia netto, to zleceniodawca zajmie na rzecz wierzyciela wynagrodzenie w pełnej kwocie, a następnie przekaże je na konto komornika. Będzie tak czynić aż do momentu całkowitej spłaty długu.

Jest jednak pewien wyjątek, będący jednocześnie wybawieniem dla niektórych zleceniobiorców. Mianowicie, jeżeli jedynym źródłem utrzymania osoby posiadającej zajęcie komornicze jest zawarta umowa zlecenia, a przychód, który z niej osiąga, jest świadczeniem powtarzającym się w równych odstępach czasu (np. miesięcznych), dodatkowo umowa została podpisana na dłuższy okres, bądź jest regularnie odnawiana, to osiągany przez zleceniobiorcę przychód podlega częściowej ochronie.

Jeżeli tylko zostaną spełnione trzy powyższe warunki, zleceniodawcę dokonującego zajęcia obowiązuje maksymalna kwota potrącenia. Jest ona taka sama, jak w przypadku umowy o pracę. Co oznacza, że jeżeli zajęta kwota ma zostać przekazana na spłatę długu niealimentacyjnego, to zleceniodawca nie może potrącić więcej, niż 50% wynagrodzenia netto.

Jeżeli zaś mamy do czynienia z długiem alimentacyjnym, to górna granica zajęcia wynosi 60%. W przypadku przychodów osiąganych z tytułu umowy zlecenia nie stosuje się kwoty wolnej od potrąceń, mającej zastosowanie przy umowie o pracę. O tym, czy wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie podlegało ochronie na zasadach wyżej opisanych decyduje jednak nie Twój zleceniodawca, a komornik.

Zatem jeżeli chciałbyś skorzystać z takiego przywileju, musisz zwrócić się do komornika z prośbą o wszczęcie egzekucji z uwzględnieniem zasad zawartych w Kodeksie pracy. Jeżeli Twoja prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona, zleceniodawca otrzyma stosowne pismo, dzięki któremu będzie mógł zmienić zasady dokonywania potrąceń, co w praktyce oznacza, że zleceniodawca nie zajmie Twojego wynagrodzenia w całości, a jedynie w 50% bądź 60%.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia z umowy o dzieło

Najtrudniejszą sytuację mają osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. Umowy takie zawierane są nieregularnie, wypłata następuje najczęściej na koniec trwania umowy, przez co wykonawcy nie mogą liczyć na uznanie ich świadczenia za świadczenie powtarzające się w równych odstępach czasu. W konsekwencji przychód, który otrzymują z tytułu zawartej umowy o dzieło nie podlega żadnej ochronie. Oznacza to, że zlecający wykonanie dzieła ma obowiązek dokonać egzekucji całości osiągniętego przychodu (100% wynagrodzenia netto) przez wykonawcę i przekazać go na rachunek komornika.

Pismo do komornika - wzór

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej i posiadasz (bądź wiesz, że takowe nastąpi) zajęcie komornicze wynagrodzenia, nie zwlekaj i jak najszybciej wystosuj do komornika pismo informujące o spełnieniu przez Ciebie warunków pozwalających na wszczęcie egzekucji z uwzględnieniem zasad zawartych w Kodeksie pracy.

Wzór takiego pisma do pobrania (oczywiście bezpłatnie) znajdziesz w innym artykule (kliknij, aby przejść i pobrać wzór pisma do komornika). Dowiesz się również, którego konta w banku nie zajmie Ci komornik. Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia lub wyjaśnienia wątpliwości czy pytań, możesz skorzystać z porad specjalisty z serwisu www.pomockadrowa.pl

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...