Komornik a 500 Plus

Czy komornik może zająć wypłaty z programu Rodzina 500Plus?

komornik 500 plusRozpoczęcie wypłat rodzinom objętych programem 500 Plus zbiegło się z rozpoczęciem łowów przez wielu polskich komorników. Oto bowiem nagle pojawiły się pieniądze, których - czasami od wielu lat w przypadku rodzin biednych - komornik nie był w stanie wyegzekwować.

 

Łatwość zdobycia łupów sprawiła, że wielu komorników zapomniało o ustawie, która wyznacza granice ich kompetencji i wyciągnęło ręce po pieniądze, których dotykać im nie wolno.

Ustawa o pomocy państwa o pomocy dzieci definiuje program Rodzina 500 Plus i pieniądze w ramach tego programu wypłacane jako zasiłek wychowawczy. A taki nie podlega zajęciom komorniczym.

Polskie Państwo z założenia chroni dzieci. Wszystkie dochody rodziny posiadającej potomstwo przeznaczone na dzieci są wyłączone z egzekucji komorniczej. Oczywiście, ponieważ wielu komorników uważa się za stojących ponad prawem, często dochodzi w tym względzie do nadużyć, a rodzina poszkodowana pozostawiana jest sama sobie i zmuszona do nierównej walki o sprawiedliwość.

W przypadku programu Rodzina 500 Plus ma być jednak zupełnie inaczej. A jak?

Co zrobić, gdy komornik zajmie środki z programu 500 Plus?

Ponieważ program Rodzina 500 Plus jest oczkiem w głowie obecnego rządu, Ministerstwo Sprawiedliwości bacznie monitoruje zachowania komorników i ściga nadużycia związane z egzekucją nienależnych im świadczeń wypłacanych w ramach programu.

Na stronie Ministerstwa można przeczytać wyraźny apel kierowany do wszystkich polskich komorników:

Minister zwraca się do komorników, by respektowali mówiące o tym przepisy art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku ich naruszenia komornikom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna: od kary upomnienia do wydalenia z zawodu

 

Oznacza to ni mniej ni więcej, że rodziny, którym pazerny lub nieuświadomiony komornik zajmie świadczenie nie muszą już uruchamiać machiny odwoławczej i zastanawiać się w jaki sposób odzyskać swoje pieniądze. W tej sytuacji wystarczy powiadomienie Ministerstwa o bezprawnym zajęciu świadczenia, a organ nadzorujący pracę komorników szybko przywoła danego komornika do porządku. Oczywiście będzie to oznaczało również zwrot niesłusznie zajętych środków.

Komornik, a 500 plus i konto bankowe

Wielu komorników może próbować obejść przepisy dokonując zajęcia konta bankowego rodzica, będącego beneficjentem programu 500Plus ze wszystkimi zgromadzonymi na tym koncie środkami. Czy przed egzekucją z konta bankowego można się zabezpieczyć?

Tak, jednakże w tym celu należy przede wszystkim sprawdzić, czy bank prowadzący rachunek należy do systemu OGNIVO. Jeśli należy, wówczas najlepszym zabezpieczeniem jest zmiana banku i konta osobistego na konto bezpieczne od komornika.

Wśród znanych i powszechnie dostępnych banków są bowiem takie, które nie należą do Ognivo i w których środki na koncie są bezpieczne.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...