Zajęcie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia i posiadasz zajęcie komornicze, w myśl prawa możesz już pożegnać się z całą swoją wypłatą. Komornika nie będzie interesować, za co opłacisz rachunki, nakarmisz dzieci, wykupisz leki.

Jednym pismem może obrócić Twoje życie w koszmar. Gdyż zgodnie z prawem w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia zajęciu komorniczemu podlega całość wynagrodzenia.  Na szczęście dla Ciebie, przy odrobinie wysiłku, możesz uniknąć najgorszego scenariusza - zabrania przez komornika całości wypłaty. Zapraszam do lektury artykułu, z którego dowiesz się, co możesz zrobić, aby uchronić się przed utratą całej pensji.

Pismo od komornika

Wracasz z pracy do domu i widzisz w skrzynce nowy list. Nadawca – komornik sądowy. Czujesz strach i niepewność. Jesteś przecież tylko zleceniobiorcą, nie chroni Cię prawo pracy, a więc komornik zabierze Ci całą Twoją wypłatę. Za co więc będziesz żyć? Czytasz pismo raz i drugi. Ach tak, to ten nieszczęsny niespłacony kredyt. Bank upomniał się o swoje szybciej niż sądziłeś. Na dole strony adnotacja, że pismo o takiej samej treści zostało przesłane również do Twojego pracodawcy a tymczasem za kilka dni ma wpłynąć na konto Twoja upragniona wypłata. Co zatem zrobić?

Ratunek dla zadłużonego zleceniobiorcy

Wpadasz do domu, włączasz komputer, nerwowo szukasz informacji i sposobu rozwiązania swojego problemu. W każdym jednym artykule jak mantrę powtarzają, że JEŻELI JESTEŚ ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA KOMORNIK MA PRAWO ZAJĄĆ CAŁĄ TWOJĄ WYPŁATĘ. Myślisz, już po mnie, miesiąc pracy za darmo. Co ja powiem mojej żonie, dzieciom, rodzinie. Przecież szybko zorientują się, że nie mam pieniędzy. Za co będziemy żyć? Zrezygnowany odchodzisz od komputera. Nie, nie, nie, nie!!! Tak tego nie zostawię. Szukam dalej. Najważniejsze to mieć świadomość, że ma się problem, że potrzebna jest pomoc. Nie szukaj informacji na forach dyskusyjnych, tam każdy jest domorosłym specjalistą od wszystkiego. Poszukaj pomocy u profesjonalistów, a w zakresie zajęć wynagrodzeń za pracę takimi bez wątpienia się specjaliści do spraw płac.

Najważniejsza jest wiedza

Wiedza, jest podstawą do osiągnięcia sukcesu. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenia), której wierzytelność została zajęta, nie otrzyma od swojego zleceniodawcy wypłaty, ponieważ w pełnej kwocie zostanie ona przekazana na rachunek bankowy komornika. Rzeczywiście, tak to właśnie się odbywa. Ale czy wiesz, że jeżeli przychód jaki osiągasz z zawartej umowy zlecenia jest świadczeniem powtarzającym się (świadczenie wypłacane w regularnych odstępach czasu: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych a umowa zawarta na dłuższych okres, bądź odnawialna przez strony) a do tego stanowi jedyne źródło Twojego utrzymania (zapewniające minimum egzystencji, nie zaś pozwalające na zakup dóbr luksusowych), to może on podlegać egzekucji na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie ze stosunku pracy? Tak stanowi artykuł 833 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Jednak o tym, czy tak się stanie nie decyduje Twój pracodawca a komornik.

Pismo do komornika

Moja rada – zwróć się do komornika z prośbą o wszczęcie egzekucji z uwzględnieniem zasad wynikających z Kodeksu pracy, powołując się na wyżej wskazaną podstawę prawną. Możesz również pomyśleć o dobrowolnym spłaceniu swojego zobowiązania, które rozłożone na raty w drodze porozumienia z komornikiem, nie będzie aż tak bolesne dla Twojego portfela. Wzór pisma do komornika zamieszczamy poniżej. Wysyłając takie pismo z pewnością nic nie stracisz, a ile możesz zyskać? Jeżeli komornik pozytywnie rozpatrzy Twoją prośbę, pracodawca otrzyma zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z adnotacją, że egzekucja odbywa się z uwzględnieniem zasad wynikających z Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie zajmie Twojego wynagrodzenia w całości, lecz maksymalnie w pięćdziesięciu procentach. Dzięki temu odzyskasz połowę swojej wypłaty. Spróbuj, na pewno się uda.

Wzór pisma do komornika

Dane dłużnika:
Imiona, nazwisko
Adres zamieszkania
Numer PESEL

Dane komornika:
Nazwa komornika
Adres komornika

OŚWIADCZENIE

Sygnatura akt: odczytaj z pisma, które otrzymałeś od komornika

Oświadczam, że jedynym źródłem mojego utrzymania jest umowa zlecenia zawarta w dniu (podać datę) z firmą (pełna nazwa pracodawcy wraz z adresem). Świadczenie ma charakter powtarzalny i wypłacane jest w regularnych odstępach czasu – raz w miesiącu. Umowa zlecenia zawarta jest na dłuższy okres (tu wskazać daty od do)lub Umowa zlecenia zawierana jest na okresy miesięczne w oparciu o deklarację stałej współpracy.* Z tytułu zawartej umowy osiągam miesięczny przychód brutto w kwocie (proszę podać kwotę).


W związku z powyższym proszę o zakwalifikowanie mojego przychodu z tytułu zawartej umowy zlecenia, jako świadczenie powtarzające się, którego celem jest zapewnienie utrzymania, zgodnie z artykułem 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Z poważaniem


...........................
(imię i nazwisko)

*Wybierz właściwa opcję bądź dostosuj do własnych potrzeb.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...