Wzór raportu ERIF Infokonsument

raport z BIG ERIF Infokonsument wzór 2017

Operatorzy list dłużników idąc z postępem co jakiś czas zmieniają swoje systemy oraz czasem wygląd raportu. W marcu 2017 roku takie zmiany dotknęły Biuro Informacji Gospodarczej ERIF indywidualnym klientom bardziej znane jako Infokonsument. Powyżej przedstawiamy jak prezentuje się w nowej odsłonie raport z tej listy dłużników.

 

Raporty największej polskiej "listy dłużników" pozabankowych czyli Biura Informacji Gospodarczej KRD również nabierają coraz to pełniejszego kształtu. Dzisiaj KRD podobnie jak ERIF to nie tylko lista zadłużeń, to także możliwość budowania wiarygodności wśród firm pożyczkowych. Wszystko dzięki zamieszczaniu informacji o terminowo regulowanych należnościach. W KRD system ten nosi nazwę FairPay. Poniżej wzór raportu KRD, w tej formie dostępny tylko w serwisie Windykowani.pl

Najnowszy raport listy dluznikow krd

Są takie raporty, których zapewne większość szybko nie zobaczy o ile w ogóle. Warto wiedzieć jednak, że obok tych wszystkim znanych BIG-ów jak Infokonsument, Infomonitor czy KRD istnieją równoprawne, chociaż mało popularne Biura. Do takich "świeżych" graczy w tej branży należy KIDT, którego raporty przedstawiają się dosyć skromnie:

raport kidt wzor

 

Wzór raportu BIK

wzór raportu BIK

W dzisiejszych czasach niektóre firmy oferują raport BIK, który z raportem bezpośrednio z BIK-u wiele wspólnego nie ma.

Zatem zanim zamówisz raport w takiej firmie zobacz najpierw jak wygląda prawdziwy wzór raportu z BIK. Aby zobaczyć więcej po prostu kliknij w obrazek.

 

Czyszczenie BIK - analiza 3 wpisów

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 30.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa BIK – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 11

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

Zobowiązanie 1 - BPH

kredyt

494 dni

Do usunięcia

219 zł, pisemna gwarancja 100% skuteczności

Zobowiązanie 2 - BPH

kredyt

500 dni

Do usunięcia

249 zł, pisemna gwarancja 100% skuteczności

Zobowiązanie 3 - BZWBK

debet

276 dni

Do usunięcia

gratis

 

Wnioski:

W tabeli znajdują się wszystkie wpisy, aktualnie przetwarzane przez BIK, które wpływają na Pańską ocenę wiarygodności kredytowej.

Jak widać przeterminowania są ogromne, co oczywiście w chwili obecnej przekłada się na bardzo negatywny obraz Pana jako kredytobiorcy.

Na szczęcie wszystkie wpisy BIK są w pełni usuwalne, co pozwoli Panu na wyczyszczenie BIK-u w ciągu około miesiąca. Po tym okresie wpisy znikną z rejestru i będzie mógł Pan rozpoczynać budowę swojej historii kredytowej od nowa.

Aby ułatwić to Panu i przyśpieszyć proces odzyskiwania punktów przygotujemy Panu plan odbudowy punktów BIK. Plan ten otrzyma Pan zupełnie gratis w ramach umowy o świadczenie usługi czyszczenia BIK. Plan ten, oprócz rzeczywistej pomocy w odbudowie scoringu, pomoże Panu nauczyć się nie popełniać błędów jakie popełnia 90% kredytobiorców na różnych etapach obsługi kredytu.

Posiada Pan w ten chwili 11 zapytań kredytowych, proszę przed usunięciem wpisów BIK powstrzymać się od jakichkolwiek wizyt w bankach, agencjach kredytowych itp. Każde zapytanie bowiem to utrata punktów, na którą nie może Pan sobie w żaden sposób pozwolić. Może Pan dowolnie korzystać za to z usług firm oferujących pożyczki pozabankowe, gdyż firmy te nie mają umów z BIK-iem i nie mogą dokonywać wpisów o posiadanych przez Pana produktach finansowych.

Konkludując – sytuacja w chwili obecnej jest bardzo zła, jednakże szczęście jest po Pana stronie i za niedługi czas będzie mógł cieszyć się Pan ponowną zdolnością kredytową.

Warunkiem do tego jest jak najszybsze rozpoczęcie prac nad usuwaniem wpisów z rejestru BIK.

BIK - czyszczenie historii BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 29.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa BIK – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 15

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

Zobowiązanie 1 - BZWBK

kredyt

6 dni

Do usunięcia *

-

Zobowiązanie 2 - RAIFFEISEN BANK

Kredyt odnawialny

5 dni

Do usunięcia*

-

Zobowiązanie 5 - BPH

kredyt

94 dni

Do usunięcia*

-

Zobowiązanie 6- SANTANDER CONSUMER BANK

kredyt

971 dni

B. trudny do usunięcia

-

 

Wnioski:

Tabela pokazuje wszystkie zarejestrowane wpisy składające się na ocenę punktową, które dodatkowo pomniejszona jest o składane zapytania kredytowe zakończone odmową.

Ilość zapytań kredytowych znacznie przekracza normę, co jest jednym z głównych powodów braku zdolności kredytowej. Zapytania ulegają automatycznemu usunięciu po upływie roku, jednakże do tego czasu są sporym problemem, dodajmy szczerze, nierozwiązywalnym.

Błędy popełniane przez mało świadomych kredytobiorców rzutują na ocenę zdolności kredytowej, w konsekwencji prowadząc do jej utraty.

Proponuję prześledzić wszystkie zapisy raportu BIK. Pola z tabeli oznaczone * dotyczą wpisów otwartych, a więc niemożliwych do usunięcia z raportu BIK przed zakończeniem spłaty. Informacja o nich jest informacją na przyszłość, pozwalającą kredytobiorcy na odpowiednie zaplanowanie spłaty w taki sposób, aby jak najszybciej móc pozbyć się wpisów najbardziej mu przeszkadzających.

Dla ułatwienia i zwiększenia czytelności analizy będę posługiwał się numerami zobowiązań z raportu BIK.

Zobowiązanie 1 – w nim aż 11 przekroczeń terminu spłaty, co oczywiście przekłada się na zubożenie ilości punktów. Takie wykroczenie kosztuje sporo, a algorytm BIK-u nie zna litości dla osób popełniających grzech niespłacania w terminie często. Wpis musi być usunięty zaraz po spłacie.

Zobowiązanie 2 – kredytobiorca balansuje na krawędzi maksymalnego limitu, co powoduje, że BIK oceniając go patrzy mocno podejrzliwie. Oznaczać to może bowiem, że wykorzystanie maksimum limitu kredytowego to początek wpadania kredytobiorcy w pętlę kredytową. Ideałem byłoby zejść do znacznie niższego progu, a na pewno nie stąpać po cienkim lodzie jakim jest górny limit – to na pewno nie sprawi, że ocena będzie pozytywna, a wręcz odwrotnie. Przeterminowania zdarzają się sporadycznie, są wiekowe, zatem wpis powinien pozostać, gdyż po likwidacji debetu będzie świadczył na korzyść kredytobiorcy.

Zobowiązanie 3 – na pewno ostatnie opóźnienia nie wróża niczego dobrego, ale gdyby kredytobiorca zaczął pilnować terminów sporo zyska na tym wpisie. Jest perfekcyjny, pomijając ostatnie „wpadki’ – na szczęście sporadyczne.

Zobowiązanie 4  - sytuacja analogiczna jak w zobowiązaniu 2. Osiągnięty limit, czego BIK nie lubi i co źle wpływa na ocenę. Ze względu na kwotę sugeruję zamknięcie karty i delektowanie się punktami, które jej bezbłędna splata przez lata wygenerowała.

Zobowiązanie 5 – stare przeterminowania, które już aktualnie mają dla oceny punktowej BIK wartość praktycznie neutralną, spłata po okresie zawirowań została przez kredytobiorcę wyprowadzona na „prostą”, jednakże wpis z racji nagromadzonych przeterminowań jak najbardziej do usunięcia.

Zobowiązanie 6 – najgorszy w całym raporcie BIK wpis. 971 dni opóźnienia to nie przelewki, zatem nie dziwne jest to, że bank dokonał tzw. trwałego wpisu BIK, niemożliwego do usunięcia przez lat 5 od zakończenia umowy kredytowej. Wpis ten jednakże nie spowoduje blokady kredytowej, jeśli do raportu BIK i widniejących w nim wpisów podejdzie się kompleksowo. Co oznacza z jednej strony czyszczenie negatywnych wpisów BIK zaraz po spłacie, z drugiej podjęcie działań służących odbudowie oceny punktowej BIK, w efekcie czego uzyska się scoring na poziomie  średniej krajowej, a to w zupełności wystarcza do bycia postrzeganym przez banki jako bardzo solidny kredytobiorca.

Raport BIK online

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 29.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa BIK – 406 punktów

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 9

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

BPH

Karta kredytowa

26 dni

Do usunięcia

BPH

kredyt

45 dni

Do usunięcia

Credit Agricole

kredyt

70 dni

Do usunięcia

BPH

kredyt

10 dni

Do usunięcia

Credit Agricole

kredyt

103 dni

Do usunięcia

PKO SA

Kredyt

107 dni

b. niewielkie szanse na usunięcie

PKO SA

Kredyt odnawialny

121 dni

b. niewielkie szanse na usunięcie

 

Wnioski:

Tabela pokazuje wszystkie zarejestrowane wpisy BIK  składające się na ocenę punktową, które dodatkowo pomniejszona jest o składane zapytania kredytowe zakończone odmową.

Jak widać wyraźnie, wpisów negatywnych jest sporo, a co za tym idzie, ocena odbiega od średniej i to bardzo wyraźnie.

2 z wpisów mają charakter trwały (PKO SA) i teoretycznie są one nieusuwalne, jednakże biorąc pod uwagę fakt, że bank nie miał finalnie problemów z odzyskaniem zaległych rat nie mogę przekreślić szans na usunięcie tych wpisów, a na pewno mogę zadeklarować podjęcie takiej próby w ramach zawartej umowy.

Pozostałe wpisy są w pełni usuwalne, na co otrzymuje Pani gwarancję 100% skuteczności. Ich zniknięcie spowoduje przyrost punktów (szacowane 80 -110) , który to pozwoli Pani rozmawiać z bankami z zupełnie innej pozycji niż aktualna.

Samo usunięcie wpisów BIK , zakładając rozpoczęcie działań wraz z początkiem maja, zajmie około miesiąca. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż aktualizacja scoringu następuje w miesiącu kolejnym, dopiero w czerwcu lub lipcu osiągnie Pani ilość punktów niezbędnych do rozpoczęcia działań kredytowych.

Do tego czasu proszę wstrzymać się ze składaniem jakichkolwiek wniosków, ponieważ każdy wniosek osłabia Pani zdolność i jest marnotrawieniem punktów.

Zapraszam zatem do jak najszybszego podpisania umowy, pozwalającej na rozpoczęcie działań.

 

Więcej artykułów…

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...