BIK analiza raportu

Wykonana w dniu 15.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – 412

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -5

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

PKO BP

Karta kredytowa

31 dni

Usuwalny

220 PLN

Santander

Gotówkowy

134 dni

Nieusuwalny

-

 

Wnioski:

 

Ocena punktowa, wygenerowana przez BIK w dniu złożenia wniosku o raport, nie pozostawia żadnych złudzeń: w chwili obecnej BIK nie wygląda dobrze.

Najpierw postaram się przybliżyć przyczyny takiego stanu rzeczy, następnie zaś zaproponować rozwiązania.

W tabelce znajdują się 2 wpisy, których obecność w rejestrze BIK powoduje największy ubytek punktowy.

Karta kredytowa wydana przez bank PKO jest już zamknięta i spłacona. Jednakże opóźnienia, które powstały w trakcie użytkowania karty wciąż psują ocenę Pańskiej wiarygodności – wpis dotyczący karty powinien jak najszybciej zniknąć z rejestru BIK.

Kredyt W Santander Consumer Bank – sprawa znacznie poważniejsza, duża ilość opóźnień, spore przeterminowania występujące nader regularnie i w rezultacie bank chcąc „przywołać Pana do porządku” wystosował pismo z ostrzeżeniem o zamiarze umieszczenia Pańskiego wpisu w BIK-u w sposób trwały, nieusuwalny. Dał Panu 30 dni na uregulowanie swoich zaległości, wobec braku wpłaty zrobił to , przed czym ostrzegał. W związku z tym Pański wpis dotyczący Santandera będzie przetwarzany przez BIK SA do kwietnia 2017 roku bez możliwości usunięcia. Możliwość taką blokuje Panu Bankowe, które w tym momencie stoi za wierzycielem. Oczywiście szukając rozwiązań w internecie szybko zostanie Pan osaczony przez różnego rodzaju hochsztaplerów, którzy obiecają Panu „cudowne” wymazanie tego wpisu za jeszcze cudowniejsze opłaty, dlatego proszę mieć świadomość statusu tego wpisu i prawnej blokady przed usunięciem, aby nie stracić pieniędzy (znam zdeterminowane osoby, które uwierzywszy w moc potrafiącą dokonywać cudownych usunięć z BIK straciły i kilka tysięcy złotych)

Ostatnia rzecz, która wpływa negatywnie na Pana BIK i zdolność kredytową, jest ukryta pod postacią Rachunku 5. Mowa o kredycie odnawialnym w PKO BP, a dokładniej o przekraczaniu tego limitu. Jest to zjawisko ogromnie przez algorytm BIK nielubiane i dobrze, aby miał Pan tego świadomość. Każde przekroczenie limitu czy to kredytu odnawialnego czy karty kredytowej bardzo źle wpływa na ocenę kredytobiorcy, a to ma swoje konsekwencje przy obliczaniu oceny punktowej.

Zapytania kredytowa w ilości sztuk 5 nie mają specjalnie negatywnego wpływu na Pański BIK.

Propozycja działań w Pańskim przypadku.

Ponieważ jest Pan w sytuacji nieco utrudnionej posiadaniem nieusuwalnego wpisu, odbudowa Pańskiego scoringu nie jest rzeczą łatwą i prostą. Jest jednakże wykonalna, o czym chciałbym, aby Pan wiedział.

Pierwszym etapem wychodzenia na prostą jest bezwzględnie usunięcie wpisu, który usunąć można, czyli karty kredytowej PKO.

Następnym etapem jest zamówienie, a po otrzymaniu wdrożenie w życie planu odbudowy oceny punktowej BIK, co pozwoli Panu na stopniowe neutralizowanie skutków wpisu dokonanego przez Santander Consumer Bank, a następnie systematyczne pokonywanie kolejnych szczebli w drabince punktowej BIK-u do osiągnięcia maksymalnego możliwego pułapu. W Pańskim przypadku pułap ten oceniam na poziomie 520-530 punktów.

Proszę mieć na uwadze, że najgorsze ma Pan już za sobą i teraz będzie już tylko lepiej. Największy negatywny wpływ na ocenę Pańskiej osoby wpis Santandera miał przez rok, z każdym kolejnym jest on mniejszy, a po 3 latach (pod warunkiem spłacania terminowego pozostałych zobowiązań) przestanie mieć on jakikolwiek wpływ na Pański scoring.

Posiadanie zatem, jak w Pańskim przypadku, wpisu negatywnego, nie jest przeszkodą w odbudowaniu swojej zdolności kredytowej. Wymaga to co prawda czasu, ale nie sposób w tydzień czy miesiąc naprawić od ręki tego, co psuło się miesiącami.

Zapraszam zatem do współpracy, jeśli zależy Panu na stopniowym, ale skutecznym poprawianiu swojej oceny punktowej i docelowym posiadaniu 5 gwiazdek w ocenie punktowej Biura Informacji Kredytowej.

Aby pokryć koszty delegacji pełnomocnika prawnego, zgodnie z umową dokonaj wpłaty w wysokości 1250 zł (przelew błyskawiczny) klikając:

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Zamów teraz analizę Twojego zadłużenia. Koszt to jedyne 44 złote

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

analiza - czyszczenie 3 wpisów w rejestrze BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 13.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -16

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

GETIN BANK

Limit debetowy

84 dni

Usuwalny *

130 zł

SKOK Stefczyka

kredyt

139 dni

Usuwalny *

130 zł

GETIN BANK

mieszkaniowy

120 dni

Usuwalny *

130 zł

 

Wnioski:

 

* kredyty otwarte, wyczyszczenie wpisów dotyczących tych kredytów możliwe będzie po zakończeniu spłaty. Stan przedstawiony w tabeli (wszystkie wpisy BIK usuwalne) jest stanem na dzień wygenerowania raportu BIK. Serwis Windykowani.pl nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje dalszych opóźnień w spłacie, istnieje uzasadnione ryzyko, że bank w pewnym momencie dokona trwałego wpisu do BIK.

Dlatego uczulam Panią na to, jak również na dokładne czytanie wszelakiej korespondencji z banku. W momencie, gdy bank uzna, że chce dokonać takiego wpisu, ma prawny obowiązek poinformowania Pani o swoim zamiarze. Od momentu poinformowania Pani o swoim zamiarze, będzie miała Pani 30 dni na uregulowanie zaległości, a tym samym uniknięcie przykrych konsekwencji dokonania przez bank takiego wpisu.

Konkludując, w chwili obecnej Pani sytuacja w BIK jest dosyć stabilna. Ma Pani możliwość zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, ponieważ wpisy, które mocno osłabiają Pani zdolność, nadają się do usunięcia z rejestru BIK po spłacie rzeczonym kredytem konsolidacyjnym swoich zobowiązań.

Jeśli jest Pani w stanie (nie znam bowiem Pani sytuacji materialnej) samodzielnie dokonać spłaty zobowiązań oznaczonych w raporcie BIK w następujący sposób:

Rachunek 1

Rachunek 5

Rachunek 6

Pani sytuacja w kontekście oceny punktowej BIK ulegnie zdecydowanej poprawie. Są to bowiem produkty, które ze względu na swoją specyfikę, najmocniej wpływają na osłabienie zdolności kredytowej.

Kolejną istotną kwestią są zapytania kredytowe, w Pani przypadku niestety bardzo liczne. Zapytania widoczne są w rejestrze BIK przez okres jednego roku, następnie są automatycznie usuwane. W Pani przypadku jeszcze przez kilka miesięcy będą one w nieznaczny sposób wpływały na Pani zdolność kredytową. Istotne jest, aby nie popełniać już błędu będącego przekleństwem wielu kredytobiorców, czyli składania zapytań w ilości hurtowej.

Podsumowując, spełnia Pani na dzień dzisiejszy wszelakie warunki, aby wyprostować swój BIK i znacząco podnieść ocenę wiarygodności. Warunkiem jest zastosowanie się do zaleceń podanych w treści analizy.

Analiza BIK - brak wpisow do czyszczenia

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 13.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -2

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski:

 

W Pańskim raporcie brak wpisów zamkniętych, które można usunąć, a tym samym podnieść Pański scoring. Zapewne nie jest on w tej chwili dobry, ze względu na fakt, iż 2 aktualnie obsługiwane kredyty nie są spłacane dobrze.

Nie ma jednakże powodów do pesymizmu, ponieważ sytuacja wynikająca z raportu BIK nie wyklucza możliwości odbudowania (w Pana przypadku raczej zbudowania) scoringu, czyli oceny punktowej kredytobiorcy.

Aby jednak rozpoczęcie prac było możliwe, musiałby Pan zamknąć kredyt, który stoi temu na przeszkodzie. Mowa o kredycie w banku BGŻ, który spłacany jest wyjątkowo źle. 90% płatności dokonanych było po terminie, co oczywiście przekłada się na Pańską ocenę. Spłacenie tego kredytu otworzy furtkę do usunięcia z rejestru BIK wpisu, a tym samym jedynym zobowiązaniem widzianym przez banki będzie kredyt w mysłowickim SKOK-u Wesoła. Mając taką sytuację, będzie Pan mógł rozpocząć odbudowę swojej oceny, która z miesiąca na miesiąc będzie rosła, osiągając docelowo pułap ponad 500 punktów. Oczywiście w trakcie pamiętać należy, jest to bowiem bardzo istotne, aby nie spóźniać się z płatnością rat kredytu w SKOK. Wbrew pozorom i obiegowym opiniom spóźnienia rzędu 2-4 dni mają również bardzo duże, negatywne znaczenia, dlatego tak bardzo ważne jest pilnowanie terminów spłaty.

Checkbox1

Checkbox2

Checkbox3

Czyszczenie BIK, usunięcie 3 wpisów

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 09.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -8

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

Santander

kredyt

45 dni

Usuwalny 100%

130 zł

ŻAGIEL

gotówkowy

38 dni

Usuwalny 100%

130 zł

Santander

kredyt

45 dni

Usuwalny 100%

130 zł

 

Wnioski:

Raport, wbrew aktualnemu postrzeganiu Pani przez banki, Nie jest wcale zły, a wręcz przeciwnie – po drobnych korektach ma szansę stać się bardzo dobrym.

W tabeli prezentuję Pani wpisy przeterminowane, które sprawiają, że straciła Pani punkty, a obniżenie oceny punktowej to jednocześnie obniżenie Pani wiarygodności. Ilość punktów ma niebagatelne znaczenie przy ubieganiu się o kredyt – wiele banków niejako z automatu wyznacza dolną granicę punktową, a mniejsza ilość punktów BIK niż granica oznacza natychmiastowe odrzucenie wniosku kredytowego.

Usunięcie tych 3 wpisów spowoduje, że Pani ocena punktowa BIK znacznie wzrośnie (kredyty przestaną zabierać punkty, gdyż znikną z rejestru), a tym samym wróci Pani na właściwe tory kredytowe.

Warto jednakże, aby oprócz tego, we własnym już zakresie zajęła się Pani czymś, co może za chwilę poważnie Pani zaszkodzić.

Mowa o wpisie oznaczonym w raporcie jako Rachunek 10 - IKANO BANK O.POLSKA Rachunek w Windykacji.

W chwili obecnej bank jest na prawie i w każdej chwili może dokonać trwałego, nieusuwalnego wpisu do BIK. Może, choć nie musi, ale istnieje duże ryzyko, że dokona tego, a tym samym uniemożliwi Pani wyczyszczenie BIK po zakończeniu spłaty.

Proszę w miarę możliwości uregulować zaległość, gdyż kwota nie jest duża, a jeśli jest to niemożliwe – bardzo skrupulatnie monitorować korespondencję od wierzyciela. Zgodnie z prawem bankowym przed dokonaniem wpisu, o którym mowa, bank ma obowiązek zawiadomić Panią o swoim zamiarze oraz poinformować o ostatecznym terminie spłaty, pozwalającym tego wpisu uniknąć.

Po usunięciu 3 rzeczonych (z tabeli) wpisów ów IKANO BANK pozostanie jedynym negatywnym wpisem w Pani historii kredytowej. Jeśli nie popełni Pani błędu i nie dopuści do tego, aby zmienił swój status na nieusuwalny, wówczas PO ZAKOŃCZENIU spłaty wpis ten również będzie można wykreślić z rejestru BIK.

Co wtedy?

Wówczas Pani historia kredytowa w BIK będzie zawierała 6 wpisów, wszystkie bardzo pozytywne i wszystkie generujące punkty, jakże potrzebne do obliczania oceny punktowej BIK.

Dołączy Pani do osób posiadających 4 gwiazdki BIK, z dużymi szansami na przeskoczenie do najlepszej grupy kredytobiorców.

Jednakże, aby było to możliwe, najpierw trzeba dokonać generalnego sprzątania Pani rejestru BIK. Bałagan co prawda duży nie jest, ale mimo wszystko przeszkadza i bez tego nie sposób mówić o dobrym BIK-u.

Zachęcam zatem do podpisania umowy i rozpoczęcia porządkowania rejestru BIK. Przypominam, że nasza firma jako jedyna z działających w Polsce udziela 100% gwarancji na usługę czyszczenia BIK, co sprawia, że ewentualne błędy w odczycie raportu BIK są naszym, a nie Pani problemem. Proszę jednakże nie sugerować się tym zdaniem, gdyż błędy popełniane są niezmiernie rzadko i jest to jeden przypadek na kilkaset raportów.

Niemniej jednak w przypadku jakiejkolwiek pomyłki zwracamy nasze honorarium bez słowa i z przeprosinami.

Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie miła i owocna, a Pani BIK po zakończeniu prac przekroczy granicę 500 punktów.

BIK czyszczenie niemożliwe

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 07.04.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -1

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Cena usługi

ING

Gotówkowy

Powyżej 999 dni

nieusuwalny

-

PKO SA

Debet

638 dni

nieusuwalny

-

 

Wnioski:

 

Pański raport składa się z dwóch części. Części właściwej, oraz statystycznej. Część właściwa zawiera produkty widoczne przez inne podmioty, produkty kredytowe stanowiące o Pańskiej ocenie przedstawianej bankom na ich życzenie w momencie ubiegania się przez Pana o kredyt.

Sekcja aktywna zawiera dwa wpisy, które wyszczególnione są w tabeli. Są to wpisy z gatunku niemożliwych do usunięcia. Prawo bankowe stanowi bowiem, że w momencie gdy przekroczy Pan 60 dni opóźnienia, wierzyciel (bank) może dokonać takiego wpisu do rejestru BIK. Jest to element nacisku na dłużnika, stosowany przez banki w celu wywarcia presji i odzyskania środków. Gdy bank ma zamiar zastosować ten rodzaj presji, jego obowiązkiem jest powiadomienia Pana o takim zamiarze i umożliwienie Panu wyjścia z sytuacji obronną ręką. Prawo w tym momencie jest po Pana stronie, gdyż ma Pan 30 dni od otrzymania pisma, na uregulowania zaległości, a tym samym oddalenie od siebie groźby umieszczenia danych o Pana zobowiązaniach na okres lat pięciu bez możliwości usunięcia.

W Pańskim przypadku jeden i drugi bank skorzystał z przysługującego im prawa, w związku z powyższym obydwa wpisy będą przetwarzane zgodnie z Prawem Bankowym przez lat pięć od ustania Pana relacji z bankiem (spłaty zadłużenia, cesji wierzytelności itp.)

Nie jest tak, jak być może czytał Pan w reklamach różnych serwisów, że każdy wpis można sobie na życzenie z BIK-u usunąć. Jest pewien rodzaj wpisów, zarezerwowany dla najbardziej „opornych” dłużników, na usunięcie których nie pozwala prawo.

Pańskie obydwa wpisy należą do tej kategorii, czemu raczej nie powinien się Pan dziwić, biorąc pod uwagę stopień ich przeterminowania (ilość dni opóźnienia)

Fakt, że był Pan (w przypadku kredytu w ING) poręczycielem, nie jest dla banku argumentem, który zwalniałby Pana z narzuconych umową obowiązków, a tym samym i prawnych konsekwencji. Relacja z ING ustała 20.07.2009 roku, zatem wpis zostanie usunięty (przeniesiony do sekcji statystycznej) i przestanie kształtować Pańską zdolność kredytową w lipcu 2014 roku. W październiku tego samego roku usunięty zostanie drugi wpis, dotyczący banku PKO SA. W tym przypadku może Pan spróbować wyjaśnić z bankiem już teraz przyczynę dokonania takiego, a nie innego wpisu, ponieważ kwota widniejąca jako ciągnące się przez 2 lata zadłużenie jest kwota ~ 20 zł. Przy tego typu kwotach często w grę wchodzi pomyłka banku, warto byłoby zatem przejść się do banku i sprawdzić przyczynę powstania tego typu „długu”. Być może okaże się, że jest to niedopatrzenie banku i wpis zostanie skorygowany, a tym samym przestanie być dla Pana problemem.

Biorąc pod uwagę fakt, że od ustania relacji z bankami minęły prawie 4 lata, istnieją przesłanki do rozpoczęcia odbudowy swojej punktacji i odzyskiwania zdolności kredytowej. Zakończenie procesu odbudowy scoringu zbiegnie się w czasie z usunięciem negatywnych wpisów BIK, co będzie miało podwójne znaczenie dla Pana, jako potencjalnego kredytobiorcy.

W przypadku chęci rozpoczęcia odbudowy już dziś, zapraszam do zamówienia indywidualnego planu odbudowy punktacji BIK i jak najszybszego wcielenia go w życie.

Niezależnie od decyzji w tej kwestii, kluczową dla Pana sprawą jest próba wyjaśnienia z bankiem PKO SA sprawy zadłużenia, które ze względu na wysokość wygląda na zadłużenie pomyłkowe.

Tradycyjnie uczulam na zakusy oszustów internetowych, którzy są w stanie obiecać Panu (za odpowiednią opłatą) czy. Takie obietnice kończą się tylko i wyłącznie wyłudzeniem pieniędzy, dlatego proszę nie ulegać obietnicom – wpisy są prawnie chronione przed usunięciem i nie ma możliwości ich wyczyszczenia. Chyba, że sam bank stwierdzi pomyłkę, wówczas na drodze aktualizacji wpisy zostaną natychmiast skorygowane zgodnie ze stanem faktycznym.

Więcej artykułów…

Kontakt

Mecenatura Polska sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 8/10
40-035 Katowice
NIP: 9452184397, REGON: 361488482
Zarejestrowana pod nr KRS 0000557648 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...