analiza raportu - czyszczenie BIK niemożliwe

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 29.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -0

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Millenium

gotówkowy

151 dni

nieusuwalny

Invest Bank

odsprzedany

91 dni

nieusuwalny

Invest Bank

gotówkowy

510 dni

nieusuwalny

Millenium

Karta kredytowa

247 dni

nieusuwalny

 

Wnioski:

 

W dniu wygenerowania raportu posiada Pani 4 zamknięte kredyty w trakcie spłaty których doszło do znaczących opóźnień.  Ich status prezentuje tabela. Wszystkie wymienione są  niemożliwe do usunięcia (czyszczenie BIK nie może nastąpić), ponieważ bank w trakcie procesu windykacji, po wcześniejszym poinformowaniu Pani o takim zamiarze i wobec braku spłaty w wyznaczonym terminie, nabył prawo do przetwarzania danych kredytowych przez okres lat pięciu od chwili ustania zobowiązania. W praktyce oznacza to tyle, że wszystkie cztery wpisy są niemożliwe do usunięcia z rejestru BIK. Przez 5 lat od chwili zamknięcia będą one widoczne w BIK-u i będą osłabiały Pani zdolność kredytową, przy czym z miesiąca na miesiąc ich negatywny wpływ na ocenę wystawiana każdemu kredytobiorcy przez BIK będzie coraz mniejszy. Zgodnie z zasadą obowiązującą w BIK-u, że im więcej czasu upłynęło od negatywnego zdarzenia, tym wartość tego zdarzenia dla oceny klienta jest mniejsza. W praktyce po 3 latach wpisy nie mają już praktycznie żadnego znaczenia dla zdolności kredytowej, pomimo, że wciąż widnieją w rejestrze. Skrócenie karencji z 5 do 3 lat możliwe jest w sytuacji, gdy po zamknięciu kredytów źle spłacanych nie następowały już żadne przeterminowania na kredytach aktualnie obsługiwanych.

W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem, jakie możemy Pani zaproponować, jest rozpoczęcie odbudowy swojego scoringu poprzez podjęcie działań obliczonych na długotrwałą odbudowę nadszarpniętej oceny. Samego rejestru skorygować się nie da, pozostaje jedynie powolne i mozolne wychodzenie z impasu, które w przypadku Pani aktualnej sytuacji oceniam na 12-15 miesięcy.

Innej drogi (poza oczywiście cierpliwym czekaniem lat pięciu) nie ma.

Pani sama musi zdecydować, którą drogą chce Pani podążyć.

Zbyt długo „pracowała” Pani na swoją aktualną ocenę, aby kilkoma ruchami to naprawić. Status Pani zamkniętych kredytów jest możliwie najgorszy, co niestety uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań niż wspomniana odbudowa scoringu zajmująca minimum rok.

Jeśli będzie szukała Pani cudownego i szybkiego rozwiązania na własną rękę, niechybnie bardzo szybko trafi na jednego z kilku oszustów działających w internecie. Tutaj ostrzeżenie – mam nadzieję, że dzięki niemu nie dołączy Pani do kilkuset oszukanych osób. Będzie Pani mamiona obietnicami usunięcia każdego negatywnego wpisu w BIK-u, celem tych obietnic będzie oczywiście wyłudzenie jak największej kwoty. O tym, że wpisy są nieusuwalne i że Pani BIK-u wyczyścić się nie da (nie zezwala po prostu na to prawo bankowe) można dowiedzieć się z bankach wymienionych w tabeli lub bezpośrednio w centrali BIK.

Dlatego ostrzegam przed płaceniem za rzekome czyszczenie BIK, które zakończy się otrzymaniem z banków informacji o bezwzględnej odmowie usunięcia wpisów rejestru BIK.

Analiza raportu, czyszczenie BIK

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 27.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – 457 punktów

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK - 1

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności. Wyszczególniono wyłącznie rachunki, w przypadku których wygasł stosunek prawny pomiędzy kredytobiorcą , a bankiem:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Citibank Handlowy

Karta kredytowa

1100 dni

Nieusuwalny *

 

Wnioski:

* dotyczy kredytu otwartego, wyjątkowo ze względu na bardzo niewielka kwotę do spłaty oraz strategiczne znaczenie dla zdolności kredytowej potraktowanego jak zamknięte zobowiązanie kredytowe

Posiada Pan zaskakująco wysoką ocenę w stosunku do realiów uwidocznionych w raporcie BIK, co oczywiście działa na Pańską korzyść. Podobnie jak to, że kończy Pan spłatę ogromnie przeterminowanego kredytu (karta) , co biorąc pod uwagę zarówno stopień przeterminowania, jak i formę kredytu, jest z korzyścią dla Pana scoringu.

Niestety, bank już dawno dokonał zmiany charakteru wpisu do rejestru BIK i wpis dotyczący karty jest prawnie nieusuwalny. Oznacza to, że czyszczenie BIK nie jest w przypadku tego wpisu możliwe.

W związku z tym Pański stan posiadania to jeden wpis pozytywny oraz jeden negatywny. Obliczona przez BIK ocena punktowa jest w tym przypadku bardzo korzystna, co stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia działań zmierzających w stronę jej poprawy, a tym samym odzyskania zdolności kredytowej.

Potrzebuje Pan poprawić swoją ocenę punktową BIK (scoring BIK) i w Pana przypadku jest to jak najbardziej możliwe. Na życzenie przygotujemy Panu indywidualny plan naprawy oceny punktowej, którego wdrożenie sprawi, iż odzyska Pan zdolność kredytową, a ponadto przekroczy granicę 500 punktów BIK, co jest nieosiągalne dla większości kredytobiorców posiadających wpisy do BIK o charakterze trwałym (mowa o wpisie do BIK na okres lat pięciu, czyli takim, jaki Pan posiada)

Wykonanie planu odbudowy scoringu BIK to 24 godziny. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt, adres do kontaktu to Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Raport BIK - analiza raportu

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 25.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -0

W tabeli prezentuję wpisy dotyczące zamkniętych zobowiązań kredytowych wraz z ich aktualnym statusem.

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Żagiel

gotówkowy

272 dni

do usunięcia

PKO SA

odnawialny

181 dni

nieusuwalny

PKO BP

Karta kredytowa

91 dni

nieusuwalny

Żagiel

gotówkowy

278 dni

do usunięcia

PKO BP

gotówkowy

724 dni

do usunięcia

 

Wnioski:

 

W dniu wygenerowania raportu posiada Pan 5 zamkniętych zobowiązań kredytowych. Ich status prezentuje tabela. 2 z wpisów są  niemożliwe do usunięcia, ponieważ bank w trakcie procesu windykacji, po wcześniejszym poinformowaniu Pana o takim zamiarze i wobec braku spłaty w wyznaczonym terminie, nabył prawo do przetwarzania danych kredytowych przez okres lat pięciu od chwili ustania zobowiązania. W praktyce oznacza to tyle, że wpisy są niemożliwe do usunięcia. Przez 5 lat od chwili zamknięcia będą one widoczne w BIK-u i będą osłabiały Pańską zdolność kredytową, przy czym z miesiąca na miesiąc ich negatywny wpływ na Pańską ocenę będzie coraz mniejsza. Zgodnie z zasadą obowiązującą w BIK-u, że im więcej czasu upłynęło od negatywnego zdarzenia, tym wartość tego zdarzenia dla oceny klienta jest mniejsza. W praktyce po 3 latach wpisy nie mają już praktycznie żadnego znaczenia dla zdolności kredytowej, pomimo, że wciąż widnieją w rejestrze.

Pozostałe 3 wpisy jesteśmy w stanie dla Pana usunąć, oczywiście zgodnie z etyką naszego serwisu, z pełną gwarancją skuteczności (w przypadku niepowodzenia natychmiast zwracamy środki)

Nie sposób ocenić , czy usunięcie tych wpisów pomoże przywrócić Pana zdolność kredytową, ponieważ ma Pan sporo zobowiązań otwartych. Czyli takich, których usunąć przez zakończeniem spłaty się nie da.

Nie sposób również ocenić w chwili obecnej, czy są to wpisy usuwalne czy nie. Ponieważ są to wpisy aktywne, mogą z dnia na dzień zmienić swój status w momencie dokonania przez bank aktualizacji w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).

Generalnie do Pana należy decyzja, czy chce Pan podjąć walkę o wyjście z impasu.

Mam nadzieję, że ma Pan teraz pełniejszy obraz swojej sytuacji na dzień dzisiejszy i dzięki informacjom tutaj zawartym będzie Panu znacznie łatwiej podjąć decyzję.

Zapewne zainteresuje Pana czas potrzebny do usunięcia wspomnianych trzech wpisów. Nie sposób określić dokładnie, przybliżę zatem mechanizmy, co pozwoli Panu na samodzielne sprawdzenie tego. Każdy bank ma ustalony z BIK-iem przynajmniej jeden dzień w miesiącu, w którym dokonywane są aktualizacji danych kredytowych. W Pańskim przypadku (na przykładzie wpisów dotyczących Żagla, obecnie BZWBK) przyjmijmy na potrzeby symulacji ostatni dzień miesiąca jako dzień aktualizacji.

Jeśli złoży Pan zamówienie na usługę czyszczenia BIK dziś, czyli 25-go, już jutro będzie mógł Pan złożyć dokumenty w banku. Pięć dni później bank wyśle do BIK-u aktualizację, w Pana przypadku będzie to żądanie usunięcia wpisów. Po kilku dniach wpisy zostaną przez BIK usunięte  z rejestru. Całość operacji czyszczenia BIK potrwa około 2tygodni.

Jeśli natomiast nie zdąży Pan przed datą aktualizacji na linii bank – BIK, wówczas czas skutecznego usunięcia Pańskiej historii kredytowej wydłuży się do np. 6 tygodni. Warto zatem sprawdzić w banku, kiedy aktualizuje dane w BIK, aby trzymać rękę na pulsie i nie tracić niepotrzebnie czasu.

Na koniec ostrzeżenie dla Pana. Gdyby nie mógł się Pan pogodzić z faktem, że posiada Pan wpisy nieusuwalne, zapewne zacznie Pan szukać pomocy. Szybko znajdzie Pan kilka osób, które za stosowną opłatą obiecają Panu usunięcie każdego wpisu w BIK. Jest to oczywiście pułapka, zastawiona na bardzo zdeterminowane osoby. Proszę zatem pamiętać, że prawo bankowe nie zezwala na usunięcie z BIK wpisów zaznaczonych w tabeli na czerwono i płacenie za obietnice ich skutecznego usunięcia jest dobrowolnym pozbyciem się pieniędzy na rzecz oszusta składającego kłamliwe obietnice.

BIK analiza , czyszczenie

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 21.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -2

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności lub niedopłaty, traktowane przez BIK jako nierzetelne spłacanie zobowiązań:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Eurobank (otwarty)

gotówkowy

129 dni

do usunięcia *

PKO SA

odnawialny

853 dni

nieusuwalny **

Żagiel

gotówkowy

16 dni

do usunięcia

PKO SA

gotówkowy

391 dni

nieusuwalny

 

Wnioski:

 

Celem analizy jest przetłumaczenie sytuacji widniejącej w Pańskim raporcie z języka fachowego na powszechny, wyszukanie problemów, objaśnienie przyczyn i poszukanie rozwiązania. Pański raport nie należy do łatwych, ale postaram się jak najlepiej pomóc Panu w rozwikłaniu jego niewiadomych oraz znalezieniu drogi do celu. A celem tym jest odzyskanie zdolności kredytowej.

* Wpis ten został oznaczony z jednego względu – jest to zobowiązanie otwarte, a zatem nie podlega żadnym korektom do czasu spłaty. Wpisu tego nie da się usunąć przed zakończeniem spłaty kredytu, jednakże jest to wpis z Pańskiego punktu widzenia dosyć newralgiczny. Balansuje Pan na granicy usuwalności, aktualne przeterminowanie kredytu pozwala bankowi na dokonanie nieodwracalnego wpisu do BIK. Aby tego uniknąć, a tym samym uniknąć przykrych konsekwencji z tym związanych, musiałby Pan dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej wyrównać te zaległości.

** Wpis dokonany przez bank ze względu na bardzo duże przeterminowanie. Wpis nieusuwalny, ten rodzaj wpisu do BIK nie może być wyczyszczony. Jednakże w tym przypadku istnieją przesłanki ku temu, aby dokonać korekty rejestru BIK na drodze reklamacji w banku. Ponieważ bank wpisał Pana do BIK-u z powodu kwoty 5 zł (pięć złotych polskich) samo w sobie jest śmieszne i tak naprawdę wystawia bankowi bardzo złą laurkę. Inna sprawa, czy ze względu na wysokość niedopłaty bank kontaktował się z Panem, czy miał Pan świadomość istnienia takowej? Jestem przekonany, że nie, a tym samym nie miał Pan możliwości uregulowania zaległości.

Sprawy tej proponuję nie zostawiać, gdyż szkoda utraty sporej ilości punktów BIK ze względu na coś takiego. Mądry pracownik oddziału banku (być może już pan kogoś zna) pomoże Panu sformułować pismo reklamacyjne i jestem przekonany, że bank nie będzie robił problemów z uznaniem sprawy za nieporozumienie.

Inaczej przedstawia się sprawa z innym produktem w tym samym banku. Tam kompletnie zawalił Pan spłatę, bank dokonał wpisu nieusuwalnego, a tym samym zabrał Panu możliwość wyczyszczenia wpisu z rejestru BIK. Tutaj sprawa jest klarowna i nie ma się co nad nią rozwodzić. Czyszczenie BIK-u w tym przypadku jest niemożliwe i trzeba zwyczajnie zapomnieć o tym wpisie. Fakt, że narobił on szkód nieodwracalnych, ale Pan akurat ma co takiemu wpisowi przeciwstawić. Mowa oczywiście o kredytach spłacanych idealnie, które generują punkty, a tym samym trzymają Pana ocenę punktową i wiarygodność powyżej przysłowiowej kreski.

Na koniec omawiania tabeli wpis widniejący jako BZWBK (tak naprawdę chodzi o produkt Żagla). Sytuacja jest taka, że chociaż nie posiada Pan żadnych opóźnień w spłacie, to w raporcie BIK widnieją stałe niedopłaty. Nie wiem, czy jest to błąd systemowy Żagla, ale sytuacja ta powtarza się w raportach bardzo często. Prawdopodobnie przyczyną są odsetki karne naliczone po pierwszym spóźnieniu, które z miesiąca na miesiąc były wykazywane przez Kredyt Bank (dawny właściciel Żagla) jako Pańska niedopłata. W efekcie kredyt traktowany jest przez BIK jako źle spłacany (kwota nie ma tutaj znaczenia!) co powoduje, że zamiast zarobić trochę punktów na tym produkcie, Pan je stracił. Wpis jest oczywiście usuwalny, więc nie stanowi on żadnej przeszkody dla Pana rejestru. Na tym przykładzie pragnę jednak uczulić na tego typu sytuacje, gdyż jest to jeden z błędów nieświadomych kredytobiorców. W momencie spóźnienia z wpłatą raty warto mieć na uwadze ewentualność natychmiastowego doliczenia odsetek przez bank. A ponieważ one księgowane są w pierwszej kolejności, to siłą rzeczy kolejna rata zostanie o nie uszczuplona. I tym sposobem powstanie niedopłata, która wywoła lawinę w BIK…..

Reasumując – możemy usunąć Panu dwa wpisu, jeden będzie musiał Pan sobie „wychodzić” w banku (oczywiście w tym przypadku możemy służyć pomocą i doświadczeniem) i po korekcie zostanie Panu jeden negatywny wpis na 4 pozytywne. Przyzna Pan, że to znacznie zmieni „układ sił” w stosunku do aktualnego, gdzie przeważają niestety wpisy negatywne.

Oczywiście w dalszym ciągu, niezależnie od tego, że BIK został wyczyszczony, może Pan pracować nad rozwojem swojej oceny punktowej. Praca nad scoringiem wymaga systematyczności i przede wszystkim unikania błędów, które popełniane są nagminnie. Na życzenie możemy przygotować dla Pana plan odbudowy i optymalizacji rejestru BIK, który pozwoli na regularne zdobywanie punktów, a tym samym utrzymywanie swojej oceny punktowej na najwyższym poziomie. Poziom ten gwarantuje postrzeganie Pana przez Banki jako rzetelnego, solidnego i godnego zaufania.

Ostatnia rada – odnośnie do wpisu nieusuwalnego w pańskim rejestrze BIK -  jeśli będzie szukał Pan pomocy w internecie szybko trafi Pan na firmy (osoby), które obiecają Panu wysczyszczenie tego wpisu. Proszę mieć świadomość, że jeśli ktoś Panu coś takiego obieca, to robi to wyłącznie w celu wyłudzenia pieniędzy. Wpisu tego nie da się usunąć, a opowieści o niezwykłych układach w bankach i sztabie genialnych prawników będą bajkami zmierzającymi do jednego – wyrwania od Pana pieniędzy. Oczywiście w każdej chwili może Pan to samodzielnie zweryfikować, wysyłając zapytanie do banku. Odpowiedź z centrali będzie najlepszym wyznacznikiem pomiędzy realiami wyznaczanymi przez Prawo Bankowe, a bajdurzeniem internetowych oszustów.

To na marginesie w celu ochrony Pańskiego portfela.

Usuwanie BIK - analiza

ANALIZA RAPORTU BIK

 

Wykonana w dniu 20.03.2013 przez serwis Windykowani.pl

Ocena punktowa – brak danych

Ilość zapytań kredytowych mających negatywny wpływ na scoring BIK -1

Wpisy znajdujące się w sekcji widocznej dla banków, mające wpływ na zdolność kredytową, w których wystąpiło przekroczenie terminu płatności:

 

Nazwa Banku

Rodzaj kredytu

Przeterminowanie

Rodzaj wpisu

Żagiel

gotówkowy

649 dni

nieusuwalny

BZWBK

gotówkowy

924 dni

nieusuwalny

SYGMA BANK

gotówkowy

605 dni

do usunięcia

Bank Handlowy

Karta kredytowa

94 dni

nieusuwalny

BZWBK

debet

189 dni

nieusuwalny

BZWBK

debet

120 dni

do usunięcia

 

Wnioski:

Powyższa tabela pokazuje stosunek wpisów usuwalnych do nieusuwalnych przez 5 lat (trwałych). Wpisy te zostały dokonane przez banki w trakcie procesu windykacji, po wcześniejszym poinformowaniu Pana o takim zamiarze.

Wpisy te są rodzajem ostrzeżenia innych podmiotów finansowych korzystających z bazy BIK o kliencie, który nie reguluje swoich zobowiązań.

W Pańskim przypadku zostało to zastosowane czterokrotnie, przez co został Pan całkowicie wyeliminowany z grona kredytobiorców. O to raczej nie może Pan mieć do banków pretensji, ma Pan bowiem świadomość jakim był Pan dla nich klientem.

Usunięcie dwóch wpisów, zaznaczonych w tabeli, z rejestru BIK w Pańskim przypadku nie da żadnego efektu. Wciąż pozostaną bowiem w rejestrze BIK trwałe cztery wpisy negatywne i ani jednego pozytywnego.

Brak jakichkolwiek kredytów dobrze spłacanych krępuje jakikolwiek ruchy, które mógłby Pan wykonać w celi odbudowy scoringu, a w rezultacie odzyskania zdolności kredytowej.

Czyszczenie BIK w Pańskim przypadku nie da nic, o czym już wspomniałem, odbudowa punktacji BIK jest niemożliwa – musi po prostu pogodzić się Pan z myślą, że przez najbliższe 5 lat nie będzie mógł Pan korzystać z produktów kredytowych oferowanych przez Banki i SKOK-i.

Jedynym plusem dla Pana jest to, że znając w tej chwili realia swojej sytuacji nie da się Pan oszukać różnego rodzaju nieuczciwym firmom oferującym czyszczenie wpisów BIK, których wyczyścić się nie da.

Bez wiedzy zawartej w analizie szukając pomocy w usunięciu BIK-u natychmiast zostałby Pan oszukany i stracił sporo gotówki. Oszuści mogliby wycenić usługę nawet na kilka tysięcy złotych. Po zapłaceniu zostałby Pan zarówno bez zdolności kredytowej, jak i bez kilku tysięcy.

Więcej artykułów…

Kontakt

Mecenatura Polska sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 8/10
40-035 Katowice
NIP: 9452184397, REGON: 361488482
Zarejestrowana pod nr KRS 0000557648 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...