Ktoś sprzedał Twój dług, czyli o co właściwie chodzi?

Dla wielu osób kompletnie niezrozumiałe jest, że nagle - po kilku często latach - o spłatę długów upomina się firma windykacyjna, której nazwę słyszy się po raz pierwszy. Przecież ja nic nigdy od tej firmy nie pożyczałem - powtarza wiele osób zastanawiając się, czy są zobligowane do spłaty długu czy też ktoś podszywa się pod wierzyciela....

Dlaczego tak jest i co z tym fantem zrobić, postaramy się wyjaśnić w cyklu poświęconym sprzedanym długom.

Mój dług został sprzedany - dlaczego?

Polskie prawo pozwala Twojemu wierzycielowi (może być to bank, firma pożyczkowa, operator telefoniczny czy przewoźnik) sprzedać wierzytelność w dowolnym momencie. Sprzedaż niespłacanych długów pozwala na uwolnienie zamrożonych pieniędzy, a przez to poprawę kondycji finansowej oraz rozliczne korzyści podatkowe - to jest główna przyczyna wykonania cesji wierzytelności - tak bowiem prawnie nazywa się operacja polegająca na zmianie wierzyciela. Dla Ciebie, jako osoby zainteresowanej, istotne są dwie rzeczy:

  • Kwota Twojego długu nie zmienia się w trakcie dokonywania cesji, a więc sprzedaż wierzytelności nie może skutkować obciążeniem Cię jakimikolwiek kosztami wynikającymi z przeprowadzonej operacji.
  • Dotychczasowy wierzyciel ma prawny obowiązek powiadomić Cię o przelewie Twojej wierzytelności (sprzedaniu Twojego długu) wraz z dokładną informacją na temat przedmiotu cesji (czyli Twojego długu) oraz danymi nowego wierzyciela.

Kto kupuje długi związane z kredytami?

W Polsce obrót wierzytelnościami natury finansowej (pożyczki, kredyty) kształtują najwięksi gracze na rynku, czyli fundusze sekurytyzacyjne. Ta trudna nazwa wraz z dodatkowym skrótem TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) dla Ciebie, jako dłużnika, nie ma większego znaczenia, ponieważ dla Ciebie wszystko co związane ze sprzedaną wierzytelnością będzie miało nazwę danej firmy windykacyjnej. Firmy windykacyjne bowiem tak naprawdę zajmują się zarządzaniem w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych (czyli podmiotów kupujących wierzytelności np. od banków) wierzytelnościami danego funduszu - w prostych słowach po prostu ściągają długi.

Które firmy windykacyjne obsługują sprzedane długi?

W chwili obecnej na rynku mamy 34 takie podmioty. Nie każdy bowiem może zarządzać wierzytelnościami funduszy - wymagana jest zgoda KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego. To bardzo dla Ciebie istotna informacja i warto ją zapamiętać. Dlaczego, dowiesz się w dalszej części tekstu. Tam również poznasz wszystkie firmy obsługujące wierzytelności funduszy.

Jak działają firmy windykacyjne?

Ze względu na fakt obsługi olbrzymiej ilości spraw (czyli tzw. portfela długów) firmy windykacyjne prowadzą tzw. windykację masową. Polega ona na wykorzystaniu centrów telefonicznych i korespondencyjnych do prowadzenia z dłużnikami korespondencji werbalnej i pisemnej - wysyłaniu wezwań do zapłaty, zachęt do kontaktu, informowaniu o możliwości porozumienia się czy też konsekwencjach braku spłaty.

Ze względu na prowadzone na masową skalę działania firmy windykacyjne zatrudniają dużą ilość osób, co sprawia, że dłużnik nierzadko ma prawo być zdezorientowanym, gdy za każdym razem w jego sprawie dzwoni inna osoba i przedstawia inne stanowisko.

Czy firma windykacyjna może iść do sądu?

Wierzyciel wtórny, czyli podmiot który kupił od wierzyciela pierwotnego dług, ma oczywiście możliwość wystąpienia na drogę prawną w celu wyegzekwowania należnego zobowiązania. Jednakże ze względu na fakt prowadzenia masowej windykacji, w przypadku długów kupionych stawia się na rozwiązania polubowne, zawierając z dłużnikiem ugody pozwalające mu na spłatę zobowiązania bez konieczności uciekania się do egzekucji komorniczych. Taka polityka podyktowana jest logiką, gdyż lepiej odzyskiwać wierzytelności w mniejszych kawałkach, ale od razu, niżeli przechodzić kosztowną drogę prawną bez gwarancji powodzenia i odzyskania nie tylko długu, ale również poniesionych kosztów: sądowych, kancelarii prawnych, zaliczek komorniczych.

Czy firma windykacyjna rozkłada zadłużenie na raty?

W zdecydowanej większości jest to sposób działania najbardziej sprawdzony przy windykacji długów kupionych przez fundusze. Oczywiście może zdarzyć, szczególnie z pierwszym okresie obsługi, że windykator telefoniczny nie będzie chciał rozmawiać o ratach - to stanowisko z czasem zmieni się w ugodowe i dłużnik otrzyma możliwość spłaty w ratach dostosowanych do swoich aktualnych możliwości finansowych.

Czy windykatorzy terenowi obsługują kupione długi?

Oczywiście nikt nie zabroni firmom pracującym na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych zatrudniania pracowników terenowych. Wiele firm jednakże nie robi tego z powodów podyktowanych czysty, pragmatyzmem. Koszt dotarcia do klienta, czyli dłużnika, przez rzeczonego windykatora terenowego jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do kosztów listu czy telefonu, a ilość spraw obsłużonych przez windykatora jest niewielka w stosunku do pracownika działu call center (czyli windykacji telefonicznej). Posiadanie windykacji terenowej jest raczej kwestią prestiżu niż ekonomii. Odpowiadając na pytanie: tak, tego rodzaju długi obsługują również windykatorzy terenowi, co paradoksalnie - ze względu na krążące mity - powinno ucieszyć wielu dłużników.

Co zrobić, gdy windykator odwiedzi mnie w domu w sprawie kupionego długu?

Wykorzystać ten fakt z korzyścią dla siebie. Jeśli bowiem próbowałeś/próbowałaś ustalić coś z wierzycielem telefonicznie i nie były to próby udane, teraz masz szansę załatwić swoją sprawę od ręki. Windykator terenowy jest bowiem w Twoim mieszkaniu w rop doradcy czy też negocjatora i nie przyjechał Cię straszyć, a pozytywnie załatwić sprawę. Dzięki jego obecności możesz wynegocjować korzystne raty, umorzenie części odsetek itp. Przede wszystkim masz możliwość sporządzania w pełni indywidualnego planu spłaty, a obecność windykatora w domu pozwala na ocenę przełożenia Twoich deklaracji w realną ugodę spisywaną tu i teraz.

Nie ma nic gorszego niż unikanie windykatora, który przyjeżdża w jasno określonym celu - doprowadzić do ugody. Unikanie kontaktu skutkuje brakiem ugody i wszystkich korzyści, jakie można dla siebie wynegocjować. Dobrze jest mieć na uwadze, że windykator terenowy ma z reguły bardzo szerokie kompetencje i uprawnienia - w przeciwieństwie do windykatorów telefonicznych. Warto je wykorzystać, a odpowiednia postawa w stosunku do gościa odwiedzającego Cię na pewno w tym pomoże. Postawa "anty"wręcz przeciwnie - może zablokować wszystkie profity możliwe do wykorzystania dzięki współpracy z przysłanym przez wierzyciela przedstawicielem terenowym.

Co zrobić, gdy windykator złamie prawo?

Jak było już wspomniane, każda z 34 firm zajmujących się windykacją na rzecz funduszy kupujących długi, jest kontrolowana przez KNF. Oznacza to, że każda z firm szczególnie dba o jakość obsługi windykacyjnej: telefonicznej i bezpośredniej. Oczywiście może się zdarzyć, gdyż mamy do czynienia z elementem ludzkim, że pracujący na stanowiskach windykacyjnych pracownicy tychże firm popełnią mniej lub bardziej poważne błędy uderzające w obsługiwanych klientów - windykowanych dłużników. Dzięki tej szczególnej dbałości zgłoszenie błędu nie będzie skutkowało przysłowiowym "zamieceniem pod dywan", a spowoduje ciąg konsekwencji, w wyniku których dłużnik może liczyć na zadośćuczynienie. I to nie takie, o które będzie musiał latami walczyć w sądzie, a dobrowolne - z inicjatywy zarządu czy dyrekcji firmy, której pracownik dopuścił się prawnie niedozwolonej praktyki.

Wykup własnych długów

Cesja długów, czyli dopuszczalna prawem zmiana wierzyciela, pozwala osobom zadłużonym na coś znacznie więcej niż tylko spłatę w ratach swoich długów - nierzadko sprzed lat. Dla wielu osób, których sytuacja ekonomiczna zmieniła się na lepsze, fakt sprzedania ich długi jest szansą na wykup własnego zadłużenia z mniejszym lub większym upustem. Słowo wykup oznacza w tym przypadku po prostu jednorazową spłatę całości zadłużenia przy skorzystaniu z proponowanego przez wierzyciela umorzenia. Umorzenia te, zwane różnie przez poszczególne firmy obsługujące wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych (możemy spotkać się terminem : zaniechanie, odstąpienie, anulowanie, uchylenie części zadłużenia) jest elementem strategii funduszy związanej z prowadzoną działalnością obrotu wierzytelnościami. Są szansą na szybkie odzyskiwanie środków i inwestowanie ich w zakup kolejnych portfeli. Dla dłużnika mającego kapitał są szansą na spłatę zadłużenia bez odsetek i kosztów narosłych przez cały okres przeterminowania wierzytelności. Ponieważ jedna i druga strona jest z reguły ekonomicznie ukontentowana takim rozwiązaniem, wykup własnego zobowiązania jest dobrą strategią w przypadku wierzytelności sprzedanych funduszom sekurytyzacyjnym.

Zrób pierwszy krok w kierunku renegocjacji Twojego zadłużenia, napisz kontakt@windykowani.pl, a następnie zamów negocjacje i dokonaj wpłaty w wysokości 150 zł (przelew błyskawiczny) klikając:

Zapoznałem się i akceptuję regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu korzystania z Portalu na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Jakie firmy obsługują kupione długi?

Poniżej prezentujemy nazwy firm windykacyjnych wraz z datą uzyskania zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, czyli windykację kupionych długów:

Nazwa Data uzyskania zezwolenia
CREDITEXPRESS Inkaso Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2015-12-30
Vratislavia Lex Kancelaria Prawna Woźnica i Wspólnicy Spółka Komandytowa 2015-07-20
SGB CDR Investment Sp. z o.o. 2015-01-16
Rączkowski Kwieciński Adwokaci Spółka Jawna 2014-12-31
Reform Capital Sp. z o.o. 2014-10-31
SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ SMS KREDYT SPÓŁKA JAWNA 2014-06-03
INDOS S.A. 2014-05-15
Panfil Gross Collection Sp. z o.o. 2014-02-14
WEH INWESTYCJE S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2013-06-28
PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach 2013-05-20
Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 2013-04-25
Intrum Justitia Sp. z o. o. 2013-02-15
Debt Trading Partners BIS Sp. z o.o 2012-12-20
Getback S.A. 2012-09-24
Raport S.A. 2012-09-24
Casus Finanse S.A. 2012-06-15
Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. 2012-04-20
Kredyt Inkaso S.A. 2012-02-15
IDEA Bank S.A. 2012-02-08
Gremi Media S.A. 2011-09-15
Indos - Warszawa S.A. 2011-08-01
Kancelaria Prawna Navi Lex Kinga Brońska i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna 2011-05-16
Fast Finance S.A. 2011-05-06
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 2011-03-24
Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. 2011-02-01
FOR-NET S.A. 2011-01-28
"LEXUS" M. Bobolewski i Spółka, Spółka komandytowa 2011-01-27
EGB INVESTMENTS S.A. 2010-12-02
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. 2010-11-26
ADVISERS S.A. 2010-10-28
KRUK S.A. 2010-08-31
EOS KSI Polska Sp. z o.o. 2010-06-09
PRETORIUS Sp. z o.o. 2010-05-31
APS Poland S.A. 2010-05-21
ULTIMO Sp. z o.o. 2010-04-14
KOKSZTYS Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa 2010-02-26
BEST S.A. 2010-02-19

Kontakt

Mecenatura Polska sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 8/10
40-035 Katowice
NIP: 9452184397, REGON: 361488482
Zarejestrowana pod nr KRS 0000557648 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...