Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych BIG SA

KIDTKrajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych to jedno z pięciu polskich Biur Informacji Gospodarczej. Jest zdecydowanie najmłodsze, przez co niezmiernie trudno określić jest jego przyszłość. Czy będzie ekspansywne w walce o jak największą ilość danych dłuzników do przechowywania i przetwarzania, czy też skoncentruje się na  sektorze telekomunikacyjnym szukając swojej szansy w tworzeniu wewnątrzbranżowego biura dłużników telekomunikacyjnych?

KIDT BIG SA jest powiązane kapitałowo i personalnie z duża branżową firmą z rejonu świętokrzyskiego: http://www.nettelekom.pl

Kto wpisze mnie na listę dłużników KIDT BIG SA?

Oprócz oczywiście firm z sektora telefomunikacyjnego każdy wierzyciel, który podpisze umowę z BIG KIDT. W przypadku silnej współpracy z firmami telefomunikacyjnymi wpis taki oznaczać będzie niemożność zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych czy internetu.
A to byłoby niezwykle dotkliwe dla wielu dłużników i powodowało chęć usunięcia swoich danych z czarnej listy dłużników KIDT BIG SA. Zatem jeśli okaże się, że wpis do KIDT uniemożliwia posiadanie telefonu, kablówki czy internetu na siebie, BIG ten może zyskać wielu klientów doceniających skuteczność wpisów na tej właśnie czarnej liście dłużników.

Jak sprawdzić się w BIG KIDT?

Niezbędne do sprawdzenia się na czarnej liście dłużników będzie odwiedzenie strony internetowej www.kidt.pl i założenie oraz weryfikacja konta. W związku z bezpieczeństwem danych dostęp do raportu z BIG ma wyłącznie osoba, której tożsamośc pokrywa się z danymi w raporcie. Jednym słowem - weryfikacja tożsamości ma za zadanie zapobiegać próbom wejścia w posiadaniu raportu przez osoby trzecie.

Aktualnie wydaje się, że KIDT wciąż raczkuje pod względem możliwości udostępniania raportów dla konsumentów. Trzy największe BIG-i udostępniają raporty on-line w zasadzie bez kontaktu z klientem, a weryfikacja przebiega automatycznie. KIDT podobnie do trochę starszego tzw. czwartego BIG-u (czyli KBIG) procedurę pozyskania raportu ma dosyć skąplikowaną. Czas pokaże czy to tylko etap w historii KIDT czy zatrzyma się w rozwoju tak jak KBIG, który już prawdopodbnie nigdy nie będzie powszechnie rozpoznawalny, ani tym bardziej używany.  

Ile kosztuje sprawdzenie się w BIG Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych?

Ustawowo raz na pół roku jest to przywilej bezpłatny. Częstsze pobranie raportu wiąże się z opłata 6,50 zł za każdy dodatkowy raport. Pod tym względem KIDT nie różni się od pozostałych 4 poslkich BIG-ów, gdyż kwestie te reguluje ustawa o Biurach Informacji Gospodarczej. To ona narzuca polskim BIG-om obowiązek udostępniania darmowych raportów wszystkim konsumentom, którzy o raport taki wystąpią.

Czy będąc na liście KIDT mogę otrzymać jakikolwiek kredyt?

Nie powinno to stanowić problemu, jeśli skorzystasz z pożyczek dla osób zadłużonych. Wówczas zarówno zły BIK czy BIG (np. właśnie KIDT) nie będzie przeszkodą w uzyskaniu pożyczki. Wiele firm pożyczkowych oferuje nawet bezpłatne pożyczki dla osób, których dane widnieją w bazach dłuzników.

Jak usunąć wpis z BIG Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych?

Usunięcie wpisu z BIG wymaga co do zasady zgody i inicjatywy podmiotu, który wpisu dokonał. Do czasu istnienia zadłużenia wpis może (ale nie musi) istnieć, jednakże tylko wierzyciel wpisujący na czarną listę dłużników jest władny o tym decydować. Innymi słowy - ani dłużnik,ani BIG nie może wpisu usunąć bez zgody wierzyciela. Inaczej jest , gdy podmiot wpisujący przestaje być wierzycielem (dłużnik spłacił dług). Jego obowiązkiem jest wówczas dokonanie wykreślenia danych dłuznika z BIG w terminie 14 dni od dnia spłaty. To jest faktyczne wykreślenie z BIG i tylko w ten sposób powinno być rozumiane.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...