Przedawnienie długów

wazne pojecieDla wielu zadłużonych osób temat niezwykle interesujący, ale niezrozumiały. Wynika to ze sposobu przedstawienia informacji, z punktu widzenia osoby zadłużonej bezcennych, ale podanych w postaci przepisów najeżonych prawnymi formułkami.

Słabą wiedzę na temat przedawnienia długów wykorzystują praktycznie firmy zajmujące się kupowaniem i windykacją wierzytelności. Nieświadomość społeczna pozwala im zarabiać na gigantycznych odsetkach, narosłych przez kilkanaście nierzadko lat istnienia zobowiązania. Jeśli nie chcesz być "dojnym dłużnikiem" firm windykacyjnych zapoznaj się z poradnikiem i poznaj jak i kiedy dochodzi do przedawnienia długów.

 

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, sprawdź czy możesz spłacić swoje długi oszczędzając do 80% ich wartości - zapoznaj się z ofertą negocjacji z firmami windykacyjnymi.

Dla tych, którzy chcieliby przeczytać o przedawnieniach językiem swojskim (stąd licznie cudzysłowy) i raz na zawsze zapamiętać najważniejsze liczby i fakty, przedstawiamy krótki poradnik poniżej tabeli.

Rodzaj długu Przykładowy wierzyciel Tyle wynosi okres przedawnienia
Debet w koncie Bank, SKOK 2 lata od dnia umownej daty spłaty debetu
Karta kredytowa Bank, SKOK, Firma pożyczkowa 3 lata
Chwilówka Firma pożyczkowa 3 lata
Kredyt gotówkowy Bank, SKOK 3 lata
Kredyt hipoteczny BANK, SKOK 3 lata
Długi za telefon Orange, Play, T-mobile, Plus 3 lata
Długi za kablówkę Vectra, NC+, Cyfrowy Polsat, UPC 3 lata
Mandat za jazdę bez biletu PKP , MPK 2 lata

Kiedy przedawniają się długi

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, kart kredytowych, pożyczek pozabankowych i chwilówek przedawniają się po okresie 3 lat od daty wymagalności pod warunkiem, że bank lub firma pożyczkowa nie "poszła do sądu" - w przypadku, gdy posiada prawomocny tytuł wykonawczy okres przedawnienia wydłuża się aż do 10 lat.

Podsumowując: jeśli firma, która pożyczyła swojemu klientowi pieniądze w terminie 3 lat od daty wymagalności spłaty tejże pożyczki nie zrobiła mu "sprawy w sądzie" - dług ulega przedawnieniu.

Ta prosta reguła pozwala na łatwe sprawdzenie, czy mamy do czynienia z pożyczką przedawnioną czy też nie. To ogromna różnica, o czym za chwilę.

Co właściwie oznacza, że dług jest przedawniony?

Termin "przedawniony dług" oznacza, że strona będąca dłużnikiem może skutecznie i mając po swojej stronie przepisy prawa uchylić się od zapłaty swojego zadłużenia. Innymi słowy od momentu przedawnienia się długu wierzyciel praktycznie traci możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Pozostaje mu tylko droga polubowna, która stawia wierzyciela i dłużnika na równych pozycjach - wierzyciel traci bowiem wszystkie swoje wcześniejsze przywileje w postaci na przykład wszczęcia przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej, czyli po prostu "pójścia do komornika".

Przedawnienie długu nie oznacza, że dług przestaje istnieć, wymazuje się czy z automatu umarza - jest to błędne myślenie wielu dłużników, którzy tak właśnie interpretują fakt przedawnienia. korespondencjaJak napisałem wcześniej, przedawnienie długu to tylko stworzenie dłużnikowi możliwości zablokowania uzyskania tytułu wykonawczego, czyli "zrobienia mu sprawy w sądzie". Sam dług, czyli zapłacone zobowiązania z tytułu kredytu czy pożyczki wciąż pozostają, wierzyciel może doliczać odsetki, przypominać i ponaglać - jednym słowem prowadzić normalne działania windykacyjne w stosunku do dłużnika. Co zatem daje przedawnienie w praktyce? O tym za chwilę....

Przerwanie biegu przedawnienia poprzez uznanie długu

Ponieważ przedawnienie nie jest na rękę wierzycielowi, a przegapił on moment, gdy mógł uzyskać nakaz zapłaty i wydłużyć bieg przedawnienia do lat dziesięciu, podejmie zapewne stosowne kroki, aby uzyskać uznanie długu przez dłużnika. Czym jest owo uznanie roszczenia ? Najprościej rzecz biorąc, za uznanie długu uważa się kilka czynności, każda z nich przerywa bieg przedawnienia i zaczyna on naliczać się od nowa.

Pierwszą czynnością, która przerwie bieg przedawnienia będzie złożenie pisemnego oświadczenia o uznaniu długu - na przykład na druku ugody, prośbie o umorzenie całościowego lub częściowego zadłużenia, jak również wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty.

Kolejną czynnością jest dokonanie wpłaty - nawet minimalnej tytułem spłaty zadłużenia. Jest to równoznaczne z automatycznym uznaniem długu.

oddaj z procentemDziałania wierzycieli w kierunku uznania roszczenia przez dłużnika są podstępne i nierzadko bardzo pomysłowe. Oczywiście dla dłużnika znacznie bardziej komfortową sytuacją jest taka, gdy mamy do czynienia z przedawnieniem. Wielu jednakże bezwolnie traci swoje przywileje i uznaje dług przypadkowo lub naiwnie wierząc w dobre intencje i obietnice wierzyciela. Co przez to tracą? Bardzo dużo, gdyż przedawnienie roszczenia otwiera przed dłużnikiem furtkę do niezwykle owocnych (w sensie finansowym) działań negocjacyjnych z wierzycielem.

Co zrobić z przedawnionym zadłużeniem?

Jeśli Twoje zadłużenie uległo przedawnieniu, a wierzyciele (firmy windykacyjne) nieustannie domagają się zwrotu, ma niepowtarzalną szansę na spłacenie zadłużenia z ogromnym upustem. Przedawnienie długu to dla Ciebie zielone światło do rozpoczęcia negocjacji na temat wartości wierzytelności i spłaty na Twoich warunkach. W związku z tym, że efektywne przeprowadzenie takich negocjacji wymaga wiedzy i doświadczenia, najlepiej zlecić je specjalistom. Pozwoli to również na uniknięcie kosztownego błędu przypadkowego uznania roszczenia. O tym, jak wykorzystać przedawnienia do osiągnięcia celu napiszemy w kolejnym odcinku cyklu.

Kontakt

Mecenatura PL sp. z o.o.
ul. Warszawska 40/2a
40-008 Katowice
NIP: 9542817162, REGON: 386638580
Zarejestrowana pod nr KRS 0000852443 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 5 000 zł
email: kontakt@windykowani.pl

więcej...